Zemin Kaplamalarında Ecolabel

Zemin Kaplamalarında Ecolabel

 

 

Ahşap kaplamalar

Ahşap döşemeleri ürün grubu, nihai üründe kütlesel olarak % 90’dan fazla olacak şekilde ahşap, ahşap tozu ve/veya ahşap/bitki esaslı malzemelerden yapılmış odun ve kereste kaplamaları, laminat yer döşeme, mantar kaplamaları ve bambu döşemeleri içeren ağaç ve bitki kökenli kaplamaları kapsar.

Uygun bir şekilde belirtilen duvar kaplamaları ya da harici kullanımlı kaplamalar ya da bir işlevi olan kaplamaları kapsamaz.

AB Eko-Etiketi taşıyan ürünler sizlere şu mesajları verir:

 • Geri dönüşümden elde edilen lifler ya da sürdürülebilir ormanlardan elde edilen ham liflerin kullanıldığı
 • Doğa ve sağlığa zararlı olan maddelerin kullanımı sınırlandırılmıştır
 • Doğaya uygun kullanımı hakkında bilgi içerir

Halılar

Dokumaya elverişli maddelerden yapılan yer kaplamaları çoğu kez ufak çivi, zımba ya da yapıştırıcı ile döşenen ve genellikle kumaş, dokuma veya iğne sorguçlu örmeyle tanımlanan döşeme kaplamalarını kapsar. Paspaslar ve kilimler bu kapsama girmez. Bu grup duvar ya da dış cephe kullanım kaplamalarına uygulanmaz.

AB Eko-Etiketi taşıyan ürünler sizlere şu mesajları verir:

 • Doğal ortam ve ilişkili kaynaklar üzerindeki etkileri azaltılmıştır
 • Üretimden kaynaklanan enerji tüketimi azaltılmıştır
 • Toksik ya da kirletici maddelerin çevreye salınımı azaltılmıştır
 • Ürünün çevreye etkisini en aza indirecek kullanım bilgilerini tüketicilere sağlanmıştır

Sert zemin kaplamaları

Sert zemin kaplamalar iç / dış kullanım ayrılığı gözetmeksizin, herhangi bir yapısal fonksiyonu olmadan doğal taşlar, aglomere taş, beton kaplama üniteleri, mozaik çini, seramik karo ve kiremitleri kapsar. Eğer üretim süreci aynı ise ve aynı malzeme ve üretim yöntemleri kullanılıyorsa sert kaplamalar için kıstaslar yer ve duvar kaplamalarının her ikisine de uygulanabilir.

AB Eko-Etiketi taşıyan ürünler sizlere şu mesajları verir:

 • İmalat sırasındaki su ve enerji tüketimi sınırlıdır
 • Çevre ve sağlığa tehlikeli maddelerin atıkları en aza indirilmiştir
 • Su ve havaya olan zararlı emisyonlar sınırlıdır
 • Ürün atık yönetimi talimatları içerir