YURTDIŞINDA OFİS – MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

YURTDIŞINDA OFİS – MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

YURTDIŞINDA OFİS – MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Amaç: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin ve SDŞ’lerin yurtdışı pazar paylarını artırmaları ve ürün tanıtımı yapmak için yurt dışında şirket kurma, depo mağaza açma ve işletmelerinden doğacak giderlerin karşılanmasıdır.

Yararlananlar: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler, SDŞ’ler.

Sağlanan Destek:

-Mağazaların Desteklenmesi

-Ofis ve Showroomların Desteklenmesi

-Depoların Desteklenmesi

-Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

-Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Desteğin Kapsamı:

I. Mağazaların Desteklenmesi

-Sınai/Ticari veya yazılım Şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları:

 Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 120 bin ABD Doları

-Ticari şirketler:

 Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin ABD Doları

II. Ofis, Showroom ve Reyonların Desteklenmesi

-Sınai/Ticari veya Yazılım şirketleri ile işbirliği Kuruluşları:

 Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 100 bin ABD Doları

-Ticari şirketler:

 Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75 bin ABD Doları

III. Depoların Desteklenmesi

-Sınai/Ticari veya Yazılım şirketleri ile işbirliği Kuruluşları:

 Kira ve/veya hizmet giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 100 bin ABD Doları

-Ticari şirketler:

 Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75 bin ABD Doları

IV. Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

-Yurt dışı Birimi Bulunan:

 Şirket ve İşbirliği Kuruluşlarının Türk ürünleri ve birimleri ile ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yurtdışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150 bin ABD Dolarına kadar  Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurtdışı birimin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

-Yurt dışı Birimi Bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusunu yapmış şirketlerce:

 Şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 250 bin ABD Dolarına kadar desteklenir.

V. Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

-Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin ABD Doları’na kadar desteklenir.

Destek Süresi ve Limitler:

-Kira giderleri desteğinden en fazla 4 (dört) yıl süresince İlk destek ödemesine esas teşkil eden reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler fatura tarihinden itibaren en fazla 4 (dört) yıl süresince

-İlk destek ödemesine esas teşkil eden marka tescili ve korunmasına ilişkin giderler fatura tarihinden itibaren en fazla 4 (dört) yıl süresince

-Şirketler en fazla 15 adet yurtdışı birim için yararlandırılır.

Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri

Yetkili Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı

Yurtdışı Onay Mercii: Ticaret Müş./Ataşeliği