Yurtdışı Tescilleri

Yurtdışı Tescilleri

 

Yurtdışı Tescilleri

Neden Yurtdışı Patent Tescili yapılmalıdır? 

Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği oluşturur. Türkiye’de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak tanımaktadır. Bu sebeple ticaret yapılması hedeflenen ülkeler için de başvurular yapılarak koruma talep edilmelidir. Bir patent başvurusunun yurtdışı ülkelere de açılması için süre ilk başvuru tarihinden itibaren 12 ay ile sınırlandırıldığı için bu sürenin aşılması halinde yurtdışı tesciller yapılamamaktadır. 12 ayla sınırlı olan bu öncelik hakkına Rüçhan Hakkı denir

Patent İşbirliği Anlaşması ile Uluslararası Patent Başvurusu  (PCT)  

Patent İşbirliği Anlaşmasına (PCT) göre, bir uluslararası patent başvurusu yapılmasıyla, PCT üyesi 137 ülkenin tümünü belirleyerek, her birinde  aynı anda koruma talep edilebilmektedir. Dünyanın yaklaşık olarak tüm devletleri bu anlaşmanın üyesidir. Ayrıca bir önceki ulusal veya bölgesel patent başvurusundan itibaren 30 ay içinde yapılan bir patent başvurusunun tarihi,  daha sonra başvurusu yapılacak diğer ülkelerde de, koruma başlangıç tarihi olmaktadır.

PCT Başvurusu sonrası düzenlenen uluslararası araştırmanın sonuçları yaklaşık 12 ay sonra alınabilmektedir. Uluslararası araştırma raporu başvurunun istemleriyle ilgili tekniğin bilinen durumuna ait dokümanların listesini içerir. Yenilik ve buluş basamağı soruları ile ilgili olarak, muhtemel ilgili patentlerin kanıtlarını verir. Bu ise, patent elde etme şansının değerlendirilmesini sağlar. Raporun olumlu olması,  koruma istediğimiz ülkelerde başvuruyu devam ettirmeye yardımcı olacaktır. Rapor olumsuz ise (örneğin, buluşun yenilik veya buluş basamağını sorgulayan önceki tekniğe ait dokümanları içeriyorsa) uluslararası başvurudaki istemleri kısmen değiştirmek (buluşunuzu önceki teknikten daha iyi ayırmak için) mümkündür.

Uluslararası araştırma raporu verilen bir patentin itiraz edilebilir olma ihtimalinin azalmasını sağlar ve böylece buluşa yatırım kararı verebilmesi için değerli bir veri sağlamış olur.

Uluslararası başvuru, daha önceden geri çekilmemişse, Uluslararası büro tarafından ilk başvuru tarihinden itibaren, 18 ay sonra uluslararası araştırma raporu ile birlikte yayımlanır ve 137 ülkenin Resmi Patent Ofisine bildirilir. Uluslararası yayın üzerine,  üçüncü kişiler başvuru dokümanlarını talep edebilirler, böyle bir talep, ilgili dokümana bağlı olarak uluslararası büro veya ulusal veya bölgesel ofislere yapılabilir.

Başvuru devam ettirilecekse, ulusal safhaya girmek için çeşitli ulusal gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekir. Bu gereklilikler ulusal ücretleri ödemeyi ve bazı durumlarda başvurunun yapıldığı ve/veya değiştirildiği şekliyle tercümesinin sunulmasını içermektedir. Bu işlemler, belirlenen ülkelerin çoğunda, ilk başvuru tarihinden itibaren,  30. ayın bitiminden önce yapılmalıdır. Ancak bazı ülkeler 20. ayı veya 24. ayı baz alarak ulusal safhaya geçişi sınırlandırmaktadır. Bu sürelerin geçmesi halinde ilgili ülkelerde patent alınamayacağından başvuru sahiplerinin bu süreler dolmadan koruma istediği ülkelerde ulusal safhaya geçiş yapmaları gereklidir. 

Avrupa Birliği Patent Başvurusu (EPC)  

Bir patent ancak verildiği ülkede hak doğurmaktadır. Avrupa’da tek bir patent verilme sisteminin oluşturulması amacıyla, Avrupa Patentleri’nin Verilmesi Hakkında Sözleşme kabul edilmiştir. Bu sayede patent verilmesi hususunda da tek merkezden işlerin yürütülmesi prensibi uygulamaya konmuştur.  Türkiye bu anlaşmaya taraf olduğu için Türk Vatandaşları da bu sistemden yararlanabilmektedir.

Avrupa patentinin süresi, başvuru tarihinden itibaren yirmi yıldır. Avrupa Patenti süreci, başvuru sahibinin başvuruda seçtiği dile bağlı olarak üç resmi dilden ( İngilizce, Fransızca, Almanca) birisi ile yürütülür. Avrupa patentleri, sanayide uygulanabilen, yeni olan ve buluş basamağına sahip her buluşa verilir. Bu süreç maksimum 3,5 yıl, minimum 2 yıldır. Bu farklılık araştırma ve ayrıntılı inceleme raporları ile ilgili taleplerin ne kadar erken yapıldığı ile bağlantılı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Avrasya Patenti Başvurusu (EUA)    

Dünyanın önemli birçok ülkesinde sadece bir başvuru ya da inceleme ile Avrasya Patenti’ne üye olan ülkelerde patent alınabilmektedir. Avrasya Patenti Anlaşması’nda tescillerin ülkesel olması durumunun teyidiyle birlikte; birden fazla ülkedeki müstakil tescillerin sürecinin kolaylaştırılması ve basitleştirilmesi sağlanmıştır. Avrasya Patenti çok kısa bir sürede tescil imkânı vermekle birlikte maliyet açısından da büyük kolaylıklar sağlar. Tek bir para biriminin kullanılması ve tek bir patent ofisinin mevzuatına göre yürütülen işlemler sayesinde tescil daha kolay ve daha çabuk yapılır. Avrasya Patenti’nde yenilik ve tekniğin bilinen durumunun aşılması ve sanayiye uygulanabilirlik kriterleri aranmaktadır.

OAPI UNION Patent Başvuruları    

OAPI UNION Patent Anlaşması yoluyla üye ülkeler olan; Benin Cumhuriyeti, Burkina Fasso, Çad, Fildişi Sahilleri, Gabon, Gine Bissau, Gine, Ekvator Gibesi, Moritanya, Mali, Nijer Senegal, Togo, Kongo, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti için tek başvuruyla patent alınabilmekle birlikte, PCT Bölgesel safha geçişi yoluyla da patent işlemleri yapılabilmektedir.

ARIPO Patent Başvuruları   

ARIPA Patent Anlaşması yoluyla üye ülkeler olan; Botsvana, Gambiya, Gana, Kenya, Tanzanya, Somali, Lesoto, Malavi, Mozambik, Nabibiya, Uganda, Sierra Leone, Sudan, Svaziland, Zambiya, Zimbabve için tek başvuru ile patent alınabilmekte birliktey, PCT bölgesel safha geçişi yoluyla da patent alınabilmektedir.

Arap Ülkelerinde Patent Başvurusu (GCC)  

Körfez işbirliği anlaşması ( Gulf – Co-Operation Council) ile tek bir başvuru ile 20 yıl süre geçerli toplu patent başvurusu yapmak mümkün olmaktadır.

Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan gibi ülkelerin üye olduğu Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) adındaki kuruluş bu ülkelerdeki patent verme işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Ülkesel Patent Tescilleri  

Yurtdışında korunmak istenen patentlerin bireysel ülke başvuruları da mümkün olup, arzu edilen ülkelerdeki partner patent bürolarımız aracılığıyla resmi patent ofislerine başvurular ve bunların takibi yapılmaktadır. Her ülkenin patent mevzuatında, uygulamalarında ve ücretlerinde farklılıklar olmaktadır.

Bu tip başvuruların başarılı takibi, uluslararası tesciller konusunda deneyim ve özel uzmanlık gerektirmektedir.

YURTDIŞI TASARIM TESCİL İŞLEMLERİ

 

Tasarımlarınızın öncelikle Türkiye sınırları içerisinde tescil başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Türkiye' de başvurusunu yaptığınız tasarımlarınıza ihracat yapacağınız veya faaliyet göstereceğiniz ülkelerde tescil ettirmeniz gerekmektedir.

Uluslararası Tasarım Tescili Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) bünyesinde yapılır.

Tasarımların Uluslararası tesciline ilişkin 01 OCAK 2005 tarihinde LAHEY anlaşması yapılmıştır.

LAHEY anlaşmasının amacı, tek bir başvuru ile tek bir dil kullanılarak birden fazla ülkede başvuru yapılabilmesini sağlamaktır.

LAHEY anlaşması sayesinde tasarım tescili yaptırılacak ülkelerde tasarımlarınızın;

* Ön Araştırması,
* Başvurusu,
* Adres, Ünvan ve Devir değişiklikleri 

daha az maiyetle tek bir birimden yapılabilmektedir.

Tasarımlarınızın talep ettiğiniz ülkelerde ön araştırması sonucunda herhangi bir olumsuz durum yok ise gerekli belgeler Aşan Danışmanlık tarafından hazırlanarak Yurtdışı Tasarım Tescil işlemleriniz yapılır.

Yurtdışı Tasarım Tescili başvuru tarihinden itibaren 5’ er yıllık dönemler halinde yenileme yapılarak 25 yıla kadar koruma süresi devam ettirilebilir. Yenileme işlemi yapılmayan veya 25 yıllık koruma süresi dolan tasarımlar hükümsüz sayılır ve halka mal olur.

Yurtdışında Marka Tescili

Türkiye’de Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil edilmiş markalar, sadece Türkiye’de koruma sağlamaktadır.

Türkiye sınırları dışında da markaların korunması isteniyorsa, korumanın talep edildiği ülke veya bölgelerde de marka tescil edilmelidir. Özellikle yurtdışı pazarlara ihracat yapan şirketler için yurtdışı tesciller büyük önem taşımaktadır. Genel olarak yurtdışı marka tescili 3 şekilde gerçekleştirilebilir;
 
Ulusal Marka Tescili

 Ulusal marka tescilleri, marka tescilinin istendiği ülkelerdeki yetkili kurumlara yapılan marka tescil başvurularıdır. Ulusal marka başvurularında ücretler, başvurulan ülke mevzuatlarının farklılıklarından dolayı ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Genelde marka tescilinin istendiği ülke sayısının 3’ten az olması durumunda ulusal marka tescili tercih edilebilir. 
Ulusal marka tescil talebinizi takiben, ilgili ülkelerdeki çözüm ortaklarımız olan vekil firmalardan ücretler ve süreç hakkında detaylı bilgiler alınarak tarafınıza bilgi verilmektedir. Onayınız akabinde ilgili ülkelerde marka başvuru işlemleri başlatılmaktadır.

Bölgesel marka tescilleri

Bölgesel marka tescilleri, belirli bir bölgede yer alan tüm ülkeler için yapılan marka tescil başvurularıdır. En yaygın olanı Avrupa Topluluğu ülkeleri için yapılan Topluluk Marka Tescil Başvurusudur (CTM). Topluluk Marka Tescil başvurusunun haricinde OAPI marka tescil başvurusu ve ARIPO marka tescil başvurusu olmak üzere 2 grup Afrika ülkeleri marka tescil başvuruları ve BENELUX (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) marka tescil başvuruları da diğer bölgesel marka tescil başvurularındandır.

Topluluk Marka Tescil Başvurusu (CTM-Community TradeMark)

Avrupa Birliği’ne üye ülkeler için yapılan marka tescil başvurusudur. İspanya’nın Alicante şehrinde bulunana İç Pazarda Uyum Ofisi (OHIM) nezdinde başvurular yapılmaktadır.unun kabul edildiği ülkelerde Topluluk Marka Başvurusu, ulusal marka başvurularına dönüştürülebilmektedir.

Uluslar arası Marka Tescili (Madrid Protokolü)

Madrid Protokolü, 70’in üzerindeki ülke için Dünya Fikri Haklar Organizasyonu (WIPO) nezdinde yapılan marka başvurusudur. Başvuru WIPO nezdinde yapıldıktan sonra tescil belgesi düzenlenmekte ve başvurunun yapıldığı ülkelere gönderilmektedir. Üye ülkeler en geç 18 ay içinde markanın kabul edildiği veya ret edildiğini WIPO’ya bildirmektedirler. Uluslar arası marka tescil başvurusu, ilk marka başvurusuna 5 yıl bağımlıdır. 5 yıl içerisinde ilk başvuru ret edilirse, Uluslar arası tescil başvurusu da ret edilmiş sayılmaktadır. 

Yurtdışı MARKA Koruması

Yurtdışında Marka Tescili Nasıl Yapılır ?

Markalar sadece tescil edildikleri ülkelerde korunur. Bu nedenle koruma talep edilen ülkelerde tescil başvurusu yapılmalıdır. Tüm dünyada geçerli bir tescil sistemi yoktur. Türkiye’nin yararlanabildiği 3 toplu tescil sistemi vardır: Topluluk Markası (CTM), Madrid Protokolü ve OAPI (Afrika Birliği) toplu tescil uygulamaları.

• Topluluk Markası: Tek bir başvuru ile 27 Avrupa Birliği ülkesinde tescil olanağı sağlar. 
• Madrid Protokolü: Bu kapsamda yapılan başvuru ile 70’in üzerinde üye ülkenin tamamı veya seçilen ülkeler için koruma sağlanabilmektedir.
• OAPI (Afrika Birliği) : Tercih edilecek söz konusu tescil sistemi ile tek başvuruda 16 ülkede tescil başvurusu yapmak mümkün.

Yurt dışında marka tescili için müracaat şekilleri nelerdir ?

Yurtdışı marka tescil işlemlerinde Toplu Tescil Sistemleri ve bunu yanında ülkesel olarak müracaat işlemleri yapılabilmektedir. Toplu tescil sistemleri CTM (Topluluk Markası), Madrid Protokolü ve OAPI (Afrika Birliği) toplu tescil sistemlerinden Türk firmaları yararlanabilmektedir. Toplu tescil sistemlerine üye olmayan diğer ülkeler için ise tek tek müracaat edilerek koruma sağlanabilir. Ayrıca toplu tescil sistemine üye olan ülkelere, hem ülkesel hem de toplu tescil sistemlerinden biri seçilerek marka tescil işlemi yapılabilir.

Topluluk marka tescili ve Madrid Protokolü’ne göre marka tescil karşılaştırılması

 

Topluluk Markası

Madrid Protokolü

Tek başvuru

Tek başvuru

Tek dil

Tek dil

Üye ülkelerin tamamı için başvuru yapılıyor ülke seçimi mümkün değil

Üye ülkelerden istenilen seçilebilir

İşlem süresi belirsiz ve uzun

İşlem süresi belirli ve kısa (En çok 18 ay)

Daha önceki başvuru veya tescile bağımlı değil

Başvurunun dayandığı kaynak ülkedeki başvuru veya tescile bağımlı

Tek bir ülkede red edilirse başvuru tamamen ret ediliyor

Ret edilen ülkeler dışında tescile devam edilmesi mümkün

Tek bir ülkede kullanımı yeterli

Her ülkenin kendi kullanım süreleri dikkate alınıyor. Tek ülkede kullanım yeterli değil.

Başvuru başka bir başvuruya bağımlı değil

Başvuru ve tescil kaynak başvuru veya tescile beş yıl boyunca bağımlı. Kaynak başvuru veya tescil iptal olursa, bağımlı başvuru veya tescil de iptal olur. Bu    durumda ulusal başvurulara dönüştürülebilir.

 

Topluluk Markası Nedir?

Avrupa Birliği ülkelerinin tamamı için geçerli olan Topluluk Markası, Avrupa Topluluğu Konseyinin 40/94 sayılı Topluluk Tüzüğü ile düzenlenmiştir.

Avrupa Topluluğu ülkelerinin tümünde geçerli olan bir sistemdir. Sistem, Avrupa Birliğini bir devlet gibi kabul ederek hareket etmeyi gerektirmektedir. Bir tek marka başvurusuyla, Topluluk üyesi devletlerde geçerli olan marka tescil belgesi alınmaktadır. Türk vatandaşları da Paris Sözleşmesi gereğince Topluluk Markası tescil ettirebilirler ve Avrupa Topluluğu’nda korunmasını sağlayabilirler.

Yurtdışı Tescilleri

 

 

Neden Yurtdışı Patent Tescili yapılmalıdır? 

Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği oluşturur. Türkiye’de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak tanımaktadır. Bu sebeple ticaret yapılması hedeflenen ülkeler için de başvurular yapılarak koruma talep edilmelidir. Bir patent başvurusunun yurtdışı ülkelere de açılması için süre ilk başvuru tarihinden itibaren 12 ay ile sınırlandırıldığı için bu sürenin aşılması halinde yurtdışı tesciller yapılamamaktadır. 12 ayla sınırlı olan bu öncelik hakkına Rüçhan Hakkı denir

Patent İşbirliği Anlaşması ile Uluslararası Patent Başvurusu  (PCT)  

Patent İşbirliği Anlaşmasına (PCT) göre, bir uluslararası patent başvurusu yapılmasıyla, PCT üyesi 137 ülkenin tümünü belirleyerek, her birinde  aynı anda koruma talep edilebilmektedir. Dünyanın yaklaşık olarak tüm devletleri bu anlaşmanın üyesidir. Ayrıca bir önceki ulusal veya bölgesel patent başvurusundan itibaren 30 ay içinde yapılan bir patent başvurusunun tarihi,  daha sonra başvurusu yapılacak diğer ülkelerde de, koruma başlangıç tarihi olmaktadır.

PCT Başvurusu sonrası düzenlenen uluslararası araştırmanın sonuçları yaklaşık 12 ay sonra alınabilmektedir. Uluslararası araştırma raporu başvurunun istemleriyle ilgili tekniğin bilinen durumuna ait dokümanların listesini içerir. Yenilik ve buluş basamağı soruları ile ilgili olarak, muhtemel ilgili patentlerin kanıtlarını verir. Bu ise, patent elde etme şansının değerlendirilmesini sağlar. Raporun olumlu olması,  koruma istediğimiz ülkelerde başvuruyu devam ettirmeye yardımcı olacaktır. Rapor olumsuz ise (örneğin, buluşun yenilik veya buluş basamağını sorgulayan önceki tekniğe ait dokümanları içeriyorsa) uluslararası başvurudaki istemleri kısmen değiştirmek (buluşunuzu önceki teknikten daha iyi ayırmak için) mümkündür.

Uluslararası araştırma raporu verilen bir patentin itiraz edilebilir olma ihtimalinin azalmasını sağlar ve böylece buluşa yatırım kararı verebilmesi için değerli bir veri sağlamış olur.

Uluslararası başvuru, daha önceden geri çekilmemişse, Uluslararası büro tarafından ilk başvuru tarihinden itibaren, 18 ay sonra uluslararası araştırma raporu ile birlikte yayımlanır ve 137 ülkenin Resmi Patent Ofisine bildirilir. Uluslararası yayın üzerine,  üçüncü kişiler başvuru dokümanlarını talep edebilirler, böyle bir talep, ilgili dokümana bağlı olarak uluslararası büro veya ulusal veya bölgesel ofislere yapılabilir.

Başvuru devam ettirilecekse, ulusal safhaya girmek için çeşitli ulusal gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekir. Bu gereklilikler ulusal ücretleri ödemeyi ve bazı durumlarda başvurunun yapıldığı ve/veya değiştirildiği şekliyle tercümesinin sunulmasını içermektedir. Bu işlemler, belirlenen ülkelerin çoğunda, ilk başvuru tarihinden itibaren,  30. ayın bitiminden önce yapılmalıdır. Ancak bazı ülkeler 20. ayı veya 24. ayı baz alarak ulusal safhaya geçişi sınırlandırmaktadır. Bu sürelerin geçmesi halinde ilgili ülkelerde patent alınamayacağından başvuru sahiplerinin bu süreler dolmadan koruma istediği ülkelerde ulusal safhaya geçiş yapmaları gereklidir. 

Avrupa Birliği Patent Başvurusu (EPC)  

Bir patent ancak verildiği ülkede hak doğurmaktadır. Avrupa’da tek bir patent verilme sisteminin oluşturulması amacıyla, Avrupa Patentleri’nin Verilmesi Hakkında Sözleşme kabul edilmiştir. Bu sayede patent verilmesi hususunda da tek merkezden işlerin yürütülmesi prensibi uygulamaya konmuştur.  Türkiye bu anlaşmaya taraf olduğu için Türk Vatandaşları da bu sistemden yararlanabilmektedir.

Avrupa patentinin süresi, başvuru tarihinden itibaren yirmi yıldır. Avrupa Patenti süreci, başvuru sahibinin başvuruda seçtiği dile bağlı olarak üç resmi dilden ( İngilizce, Fransızca, Almanca) birisi ile yürütülür. Avrupa patentleri, sanayide uygulanabilen, yeni olan ve buluş basamağına sahip her buluşa verilir. Bu süreç maksimum 3,5 yıl, minimum 2 yıldır. Bu farklılık araştırma ve ayrıntılı inceleme raporları ile ilgili taleplerin ne kadar erken yapıldığı ile bağlantılı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Avrasya Patenti Başvurusu (EUA)    

Dünyanın önemli birçok ülkesinde sadece bir başvuru ya da inceleme ile Avrasya Patenti’ne üye olan ülkelerde patent alınabilmektedir. Avrasya Patenti Anlaşması’nda tescillerin ülkesel olması durumunun teyidiyle birlikte; birden fazla ülkedeki müstakil tescillerin sürecinin kolaylaştırılması ve basitleştirilmesi sağlanmıştır. Avrasya Patenti çok kısa bir sürede tescil imkânı vermekle birlikte maliyet açısından da büyük kolaylıklar sağlar. Tek bir para biriminin kullanılması ve tek bir patent ofisinin mevzuatına göre yürütülen işlemler sayesinde tescil daha kolay ve daha çabuk yapılır. Avrasya Patenti’nde yenilik ve tekniğin bilinen durumunun aşılması ve sanayiye uygulanabilirlik kriterleri aranmaktadır.

OAPI UNION Patent Başvuruları    

OAPI UNION Patent Anlaşması yoluyla üye ülkeler olan; Benin Cumhuriyeti, Burkina Fasso, Çad, Fildişi Sahilleri, Gabon, Gine Bissau, Gine, Ekvator Gibesi, Moritanya, Mali, Nijer Senegal, Togo, Kongo, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti için tek başvuruyla patent alınabilmekle birlikte, PCT Bölgesel safha geçişi yoluyla da patent işlemleri yapılabilmektedir.

ARIPO Patent Başvuruları   

ARIPA Patent Anlaşması yoluyla üye ülkeler olan; Botsvana, Gambiya, Gana, Kenya, Tanzanya, Somali, Lesoto, Malavi, Mozambik, Nabibiya, Uganda, Sierra Leone, Sudan, Svaziland, Zambiya, Zimbabve için tek başvuru ile patent alınabilmekte birliktey, PCT bölgesel safha geçişi yoluyla da patent alınabilmektedir.

Arap Ülkelerinde Patent Başvurusu (GCC)  

Körfez işbirliği anlaşması ( Gulf – Co-Operation Council) ile tek bir başvuru ile 20 yıl süre geçerli toplu patent başvurusu yapmak mümkün olmaktadır.

Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan gibi ülkelerin üye olduğu Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) adındaki kuruluş bu ülkelerdeki patent verme işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Ülkesel Patent Tescilleri  

Yurtdışında korunmak istenen patentlerin bireysel ülke başvuruları da mümkün olup, arzu edilen ülkelerdeki partner patent bürolarımız aracılığıyla resmi patent ofislerine başvurular ve bunların takibi yapılmaktadır. Her ülkenin patent mevzuatında, uygulamalarında ve ücretlerinde farklılıklar olmaktadır.

Bu tip başvuruların başarılı takibi, uluslararası tesciller konusunda deneyim ve özel uzmanlık gerektirmektedir.

YURTDIŞI TASARIM TESCİL İŞLEMLERİ

 

Tasarımlarınızın öncelikle Türkiye sınırları içerisinde tescil başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Türkiye' de başvurusunu yaptığınız tasarımlarınıza ihracat yapacağınız veya faaliyet göstereceğiniz ülkelerde tescil ettirmeniz gerekmektedir.

Uluslararası Tasarım Tescili Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) bünyesinde yapılır.

Tasarımların Uluslararası tesciline ilişkin 01 OCAK 2005 tarihinde LAHEY anlaşması yapılmıştır.

LAHEY anlaşmasının amacı, tek bir başvuru ile tek bir dil kullanılarak birden fazla ülkede başvuru yapılabilmesini sağlamaktır.

LAHEY anlaşması sayesinde tasarım tescili yaptırılacak ülkelerde tasarımlarınızın;

* Ön Araştırması,
* Başvurusu,
* Adres, Ünvan ve Devir değişiklikleri 

daha az maiyetle tek bir birimden yapılabilmektedir.

Tasarımlarınızın talep ettiğiniz ülkelerde ön araştırması sonucunda herhangi bir olumsuz durum yok ise gerekli belgeler Aşan Danışmanlık tarafından hazırlanarak Yurtdışı Tasarım Tescil işlemleriniz yapılır.

Yurtdışı Tasarım Tescili başvuru tarihinden itibaren 5’ er yıllık dönemler halinde yenileme yapılarak 25 yıla kadar koruma süresi devam ettirilebilir. Yenileme işlemi yapılmayan veya 25 yıllık koruma süresi dolan tasarımlar hükümsüz sayılır ve halka mal olur.

Yurtdışında Marka Tescili

Türkiye’de Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil edilmiş markalar, sadece Türkiye’de koruma sağlamaktadır.

Türkiye sınırları dışında da markaların korunması isteniyorsa, korumanın talep edildiği ülke veya bölgelerde de marka tescil edilmelidir. Özellikle yurtdışı pazarlara ihracat yapan şirketler için yurtdışı tesciller büyük önem taşımaktadır. Genel olarak yurtdışı marka tescili 3 şekilde gerçekleştirilebilir;
 
Ulusal Marka Tescili

 Ulusal marka tescilleri, marka tescilinin istendiği ülkelerdeki yetkili kurumlara yapılan marka tescil başvurularıdır. Ulusal marka başvurularında ücretler, başvurulan ülke mevzuatlarının farklılıklarından dolayı ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Genelde marka tescilinin istendiği ülke sayısının 3’ten az olması durumunda ulusal marka tescili tercih edilebilir. 
Ulusal marka tescil talebinizi takiben, ilgili ülkelerdeki çözüm ortaklarımız olan vekil firmalardan ücretler ve süreç hakkında detaylı bilgiler alınarak tarafınıza bilgi verilmektedir. Onayınız akabinde ilgili ülkelerde marka başvuru işlemleri başlatılmaktadır.

Bölgesel marka tescilleri

Bölgesel marka tescilleri, belirli bir bölgede yer alan tüm ülkeler için yapılan marka tescil başvurularıdır. En yaygın olanı Avrupa Topluluğu ülkeleri için yapılan Topluluk Marka Tescil Başvurusudur (CTM). Topluluk Marka Tescil başvurusunun haricinde OAPI marka tescil başvurusu ve ARIPO marka tescil başvurusu olmak üzere 2 grup Afrika ülkeleri marka tescil başvuruları ve BENELUX (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) marka tescil başvuruları da diğer bölgesel marka tescil başvurularındandır.

Topluluk Marka Tescil Başvurusu (CTM-Community TradeMark)

Avrupa Birliği’ne üye ülkeler için yapılan marka tescil başvurusudur. İspanya’nın Alicante şehrinde bulunana İç Pazarda Uyum Ofisi (OHIM) nezdinde başvurular yapılmaktadır.unun kabul edildiği ülkelerde Topluluk Marka Başvurusu, ulusal marka başvurularına dönüştürülebilmektedir.

Uluslar arası Marka Tescili (Madrid Protokolü)

Madrid Protokolü, 70’in üzerindeki ülke için Dünya Fikri Haklar Organizasyonu (WIPO) nezdinde yapılan marka başvurusudur. Başvuru WIPO nezdinde yapıldıktan sonra tescil belgesi düzenlenmekte ve başvurunun yapıldığı ülkelere gönderilmektedir. Üye ülkeler en geç 18 ay içinde markanın kabul edildiği veya ret edildiğini WIPO’ya bildirmektedirler. Uluslar arası marka tescil başvurusu, ilk marka başvurusuna 5 yıl bağımlıdır. 5 yıl içerisinde ilk başvuru ret edilirse, Uluslar arası tescil başvurusu da ret edilmiş sayılmaktadır. 

Yurtdışı MARKA Koruması

Yurtdışında Marka Tescili Nasıl Yapılır ?

Markalar sadece tescil edildikleri ülkelerde korunur. Bu nedenle koruma talep edilen ülkelerde tescil başvurusu yapılmalıdır. Tüm dünyada geçerli bir tescil sistemi yoktur. Türkiye’nin yararlanabildiği 3 toplu tescil sistemi vardır: Topluluk Markası (CTM), Madrid Protokolü ve OAPI (Afrika Birliği) toplu tescil uygulamaları.

• Topluluk Markası: Tek bir başvuru ile 27 Avrupa Birliği ülkesinde tescil olanağı sağlar. 
• Madrid Protokolü: Bu kapsamda yapılan başvuru ile 70’in üzerinde üye ülkenin tamamı veya seçilen ülkeler için koruma sağlanabilmektedir.
• OAPI (Afrika Birliği) : Tercih edilecek söz konusu tescil sistemi ile tek başvuruda 16 ülkede tescil başvurusu yapmak mümkün.

Yurt dışında marka tescili için müracaat şekilleri nelerdir ?

Yurtdışı marka tescil işlemlerinde Toplu Tescil Sistemleri ve bunu yanında ülkesel olarak müracaat işlemleri yapılabilmektedir. Toplu tescil sistemleri CTM (Topluluk Markası), Madrid Protokolü ve OAPI (Afrika Birliği) toplu tescil sistemlerinden Türk firmaları yararlanabilmektedir. Toplu tescil sistemlerine üye olmayan diğer ülkeler için ise tek tek müracaat edilerek koruma sağlanabilir. Ayrıca toplu tescil sistemine üye olan ülkelere, hem ülkesel hem de toplu tescil sistemlerinden biri seçilerek marka tescil işlemi yapılabilir.

Topluluk marka tescili ve Madrid Protokolü’ne göre marka tescil karşılaştırılması

 

Topluluk Markası

Madrid Protokolü

Tek başvuru

Tek başvuru

Tek dil

Tek dil

Üye ülkelerin tamamı için başvuru yapılıyor ülke seçimi mümkün değil

Üye ülkelerden istenilen seçilebilir

İşlem süresi belirsiz ve uzun

İşlem süresi belirli ve kısa (En çok 18 ay)

Daha önceki başvuru veya tescile bağımlı değil

Başvurunun dayandığı kaynak ülkedeki başvuru veya tescile bağımlı

Tek bir ülkede red edilirse başvuru tamamen ret ediliyor

Ret edilen ülkeler dışında tescile devam edilmesi mümkün

Tek bir ülkede kullanımı yeterli

Her ülkenin kendi kullanım süreleri dikkate alınıyor. Tek ülkede kullanım yeterli değil.

Başvuru başka bir başvuruya bağımlı değil

Başvuru ve tescil kaynak başvuru veya tescile beş yıl boyunca bağımlı. Kaynak başvuru veya tescil iptal olursa, bağımlı başvuru veya tescil de iptal olur. Bu    durumda ulusal başvurulara dönüştürülebilir.

 

Topluluk Markası Nedir?

Avrupa Birliği ülkelerinin tamamı için geçerli olan Topluluk Markası, Avrupa Topluluğu Konseyinin 40/94 sayılı Topluluk Tüzüğü ile düzenlenmiştir.

Avrupa Topluluğu ülkelerinin tümünde geçerli olan bir sistemdir. Sistem, Avrupa Birliğini bir devlet gibi kabul ederek hareket etmeyi gerektirmektedir. Bir tek marka başvurusuyla, Topluluk üyesi devletlerde geçerli olan marka tescil belgesi alınmaktadır. Türk vatandaşları da Paris Sözleşmesi gereğince Topluluk Markası tescil ettirebilirler ve Avrupa Topluluğu’nda korunmasını sağlayabilirler.