Yeşil Yıldız Sertifikası Neden Alınmalıdır? Yasal Dayanak Nedir?

Yeşil Yıldız Sertifikası Neden Alınmalıdır? Yasal Dayanak Nedir?

Yeşil Yıldız ile ilgili Yasal Dayanak

Yeşil Yıldız Sertifikası, salt manada işletmelerin sadece göstermelik aldıkları bir belge değildir. Bu belgeyi almak için başvuruda bulunan işletmeler de bunu göreceklerdir. Yeşil Yıldız Sürdürülebilir doğal yaşam çerçevesinde artan betonlaşma ve teknolojinin yorucu düzeye gelmesinden, bir nebze de olsa bulunduğu ortamdan uzaklaşıp dinlemek isteyen inşalara doğal yaşamı hissettirebilmesi açısından önemlidir.

Çevreye duyarlı Çevrenin korunmasına yönelik önlemler ülkemizde gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özendirme ve teşvik etme kapsamında önemli projelere kanunlar nezdinde destekler verilmektedir. Bu nedenle, “Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair 2008/3 no’lu Tebliğ” ekinde, 22.09.2008 tarih ve 27005 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, enerji, su, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, enerji verimliliğinin arttırılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını ve gerçekleştirilmelerini, tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, çevreyle ilgili mimariyi, çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını kapsamaktadır.