Üst Düzey Yönetici Belgeleri (ÜDY 1-2-3-4)

Üst Düzey Yönetici Belgeleri (ÜDY 1-2-3-4)

Üst Düzey Yönetici Belgeleri (ÜDY 1-2-3-4)

ÜDY 1 Belgesi

ÜDY 2 Belgesi

ÜDY 3 Belgesi

ÜDY 4 Belgesi

ÜDY Belgesi, ÜDY Belgesi Çeşitleri:

ÜDY belgelerinde yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu unvanlarla istihdam edilecek kişilerde aranan şartlar:

Faaliyet alanına göre (uluslararası eşya/yolcu veya yurtiçi eşya/yolcu) ÜDY türü mesleki yeterlilik belgesi almak isteğini belirten bir dilekçe,

ÜDY1 belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı
ÜDY2 belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı
ÜDY3 belgesi: Uluslararası eşya-yük taşımacılığı
ÜDY4 belgesi: Yurtiçi eşya-yük taşımacılığı

Başvuru sahibinin üst düzey yönetici olduğunu gösteren ve 25 Şubat 2006 tarihinden önceki 5 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği veya çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı firmalardan faaliyet alanına göre alacağı ve bu firmalarda 25 Şubat 2006 tarihinden önce en az 5 yıl süreyle üst düzey yönetici olarak (yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri ünvanlarla) görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma yazısı,

Sözkonusu firma/firmalarda çalıştığı döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,

T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

2 Adet fotoğraf,

Belge ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu.

Şahıslar veya firmalar, eğitim + sınavsız doğrudan ÜDY belgesi almak için;

0212 438 0476 yı arayınız

ÜDY belgeleri için merkezlerimizde, eğitim alacak kişilerden istenilen belgeler ve aranan şartlar:

Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe, (şahsen başvuruda merkezlerimizde doldurulabilir)

T.C. vatandaşları için T.C. Kimlik Numarası işlenmiş nüfus hüviyet cüzdanı, yabancılar için pasaport örneği,

Tahsil durumunu gösteren belgenin noter tasdikli örneği, (diploma)
(ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alacakların asgari lise veya dengi meslek lisesi mezunu olmaları şarttır.)

İkametgah belgesi

Savcılık kağıdı (adli sicil kaydı)

4 adet vesikalık fotoğraf

Yetki belgeli bir taşımacı: Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa giren suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü kişi/kişilere ÜDY belgesi yükümlülüğü kapsamında iş veremez.

Şahıslar veya firmalar, ÜDY Belge Başvuruları hizmeti satın almak için, ÜDY Başvurusu gerekli evraklar ve fiyatlar için

0212 438 0476 arayınız