Üreticinin Her Ürün İçin Mutlaka Onaylanmış Kuruluşa Başvurması Gerekli Midir?

Üreticinin Her Ürün İçin Mutlaka Onaylanmış Kuruluşa Başvurması Gerekli Midir?

Üreticinin Her Ürün İçin Mutlaka Onaylanmış  Kuruluşa Başvurması Gerekli Midir?

            Üreticinin, herhangi bir onaylanmış  kuruluşa başvurmaksızın da ürününe CE işareti iliştirdiği durumlar  bulunmaktadır. Bu husus her bir ürün/ürün grubu için ilgili direktiflerde  belirtilmektedir. Bu çerçevede, üreticilerin ürettikleri ürünlerle ilgili  direktifleri incelemeleri ve ilgili mevzuatı hazırlayarak yürürlüğe koyacak olan  kamu kuruluşları ile yakın ilişki kurmaları büyük önem taşımaktadır.