TSE Yapı Malzemeleri Belgelendirme Çalışmalarımız

TSE Yapı Malzemeleri Belgelendirme Çalışmalarımız

 

15 Ekim 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27730

TEBLİĞ

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA TÜRK

STANDARTLARI ENSTİTÜSÜNÜN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: YİG/2010-17)

MADDE 1 – 28/1/2007 tarihli ve 26417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ”in EK-1’i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

EK-1

YİG/ 2010-07 Numaralı Tebliğ Çerçevesinde

 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ’NÜN

Görevlendirme Kapsamı 

Komisyon Karar No.

Ürün(ler)/ Kullanım Amacı

Uygunluk Teyit Sistemi

Şartnameleri

Görevler

95/467/EC

Prefabrik bacalar (kat yüksekliğinde elemanlar), alev bacası hatları (elemanlar veya bloklar), tek duvarlı baca blokları, kendi başına duran baca kitleri ve birleşik bacalar

(Sistem 2+)

TS EN 1856-1

TS EN 1856-2

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

97/462/EC

Ahşap esaslı paneller:

-Yontulup düzeltilmemiş, kaplama, cilalı veya kaplanmış ahşap esaslı paneller.( İç ve dış uygulamalardaki yapısal amaçlı olmayan elemanlar için)

(Sistem 2+)

TS EN 13986 Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

97/555/EC

Genel Çimentolar

-Portland Çimento

-Portland Kompoze Çimentolar:Portland-curuflu çimento, Portland-silis dumanlı çimento,Portland-puzolanlı çimento, Portland-uçucu küllü çimento, Portland-pişmiş sisli çimento, Portland-kalkerli çimento, Portland kompoze çimento

-Yüksek fırın cüruflu çimento

-PuzolanikÇimento                                       -Kompoze çimentolar

(Sistem 1+)

TS EN 197-1 Ürün Belgelendirme Kuruluşu

97/555/EC

Yapı kireçleri, kapsamı:

-Kalsiyum kireçler

-Dolomit kireçler

-Su bazlı kireçler

(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç,sulu harç diğer karışımların hazırlanmasında)

(Sistem 2)

TS EN 459-1  

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

 

97/740/EC

Fabrika yapımı duvar işlerinde kullanılan harçlar

(Duvarda, kolonlarda ve bölücü elemanlarda)

(Sistem 2+)

TS EN 998-2 Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

97/740/EC

Duvarcılık birimleri I. Kategori

(Duvarda, kolonlarda ve bölücü elemanlarda)

(Sistem 2+)

TS EN 771-1

TS 808 EN 771-2

TS EN 771-3

TS EN 771-4

TS EN 771-5

TS EN 771-6

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/214/EC

Strüktürel metalik kesitler/profiller

Sıcak haddelenmiş, soğuk şekillendirilmiş veya başka şekilde üretilmiş çeşitli şekillerdeki kesitler/profiller(T, L, H, U, Z, I, kanallar, köşebent, oluk, boru) ,yassı ürünler (tabaka, levha, şerit) çeşitli metal malzemelerden yapılmış, korozyona karşı astarlanarak (kaplanarak) korunmuş yadakorunmamış dökme, dövme ve çubuk demirler.

(Sistem 2+)

TS EN 10025-1

TS EN 15088

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

Demiryolu balastı

(Demiryolu işlerinde)

(Sistem 2+)

TS 7043 EN 13450 Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

Beton, harç ve enjeksiyon için agregalar ve dolgu malzemeleri

(Yapılar , yollar ve diğer altyapı işlerinde)

(Sistem 2+)

TS 706 EN 12620

TS 1114 EN 13055-1

TS 2717 EN 13139

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

Bağlı olmayan ve hidrolik bağlı olan karışımlar için Agregalar

(Yol ve diğer altyapı işlerinde)

(Sistem 2+)

TS EN 13242  Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

Bitümlü karışımlar, yüzeye uygulamaları için Agregalar

(Yol ve diğer altyapı işlerinde)

(Sistem 2+)

TS EN 13043 Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/601/EC

Bitümlü karışımlar

(Yolların yapımı ve yüzey uygulamaları için)

(Sistem 2+)

TS EN 13108-1

TS EN 13108-2

TS EN 13108-3

TS EN 13108-4

TS EN 13108-5

TS EN 13108-6

TS EN 13108-7

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/90/EC

Membranlar

– Çatı şilteleri

(Yapılarda)

(Sistem 2+)

TS EN 13707

TS EN 13956

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/90/EC

Membranlar

– Nem geçirimsiz şilteler

(Yapılarda)

(Sistem 2+)

TS EN 13967

TS EN 13969

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/94/EC

Prekast normal/hafif/otoklav havalı beton malzemeleri (Boru ve tanklar hariç)

(Strüktürel kullanım için)

(Sistem 2+)

TS EN 12843

TS EN 13225

TS EN 13747

TS EN 14843

TS EN 14844

TS EN 14992

TS EN 15050

TS EN 1520

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/469/EC

 Katkı Maddeleri

(Beton, harç ve çimento şerbeti için)

(Sistem 2+)

TS EN 934-2

TS EN 934-3

TS EN 934-4

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/469/EC

 

Beton yapı elemanları için yüzey koruma sistemleri

Beton takviye malzemeleri

(Yapılarda ve altyapı işlerindeki diğer kullanımlar için)

(Sistem 2+)

TS EN 1504-2

TS EN 1504-3

TS EN 1504-4

TS EN 1504-5

TS EN 1504-6

TS EN 1504-7

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

95/467/EEC

İnce laminantlı tavan elemanları ve elyaflı alçı panolar, elyaflı hazır alçı sıvalar ve birleşik malzemeleri yangına maruz kalmaya hassas yüzeye yerleştirilmiş kompozitmalzemeler.

(Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan duvarlarda, bölmelerde, tavanlarda ve bu yüzeylerin kaplanmasında.)

(Sistem 3)

TS EN 13658-1

TS EN 13950

TS EN 14190

Test Laboratuarı

95/467/EEC

Alçıpanlar, bloklar, tavan elemanları, elyaflı hazır alçı sıvalar ve alçı sıvalar, ilgili yardımcı malzemelerdahil.

(Duvarlarda, bölmelerde veya tavanlarda,;(ilgili olarak) yapılarda strüktürel elemanların ve/veya yangın bölmelerinin yangından korunumu için düşünülen yerlerde.)

(Sistem 3)

TS EN 520

TS EN 13279-1

Test Laboratuarı

96/580/EEC

(Giydirme cephe) kitleri

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan dış duvarlarda

(Sistem 3)

TS EN 13830 Test Laboratuarı

97/462/EEC

Yontulup düzeltilmemiş, kaplama, cilalı veya kaplanmış ahşap esaslı paneller.

(İç mekân veya dış mekân uygulamaları için yapısal amaçlı olmayan elemanlar)

(Sistem 3)

TS EN 13986 Test Laboratuarı

97/808/EEC

Döşeme şap malzemeleri
(İç kullanımlar için)

(Sistem 3)

TS EN 13813 Test Laboratuarı

97/808/EEC

Esnek ve dokuma yer döşemeleri
Karo, tabaka veya rulo şeklinde piyasaya sunulan homojen ve heterojen esnek yer kaplamaları biçiminde [karolar, plastik ve kauçuk levhalar (aminoplastik ısı ile sertleşen kaplamalar), linolyum ve mantar;antistatik tabaka, serbest yayılan yer karoları, esnek lamine yer kaplamalarını içeren dokuma yer döşemeleri]

(İç kullanımlar için)

(Formaldehit ihtiva etmeyen yer döşemeleri için değerlendirme yapılacaktır.)

(Sistem 3)

TS EN 14041 Test Laboratuarı

97/808/EEC

Sert döşeme malzemeleri

(A) Parçalar

Kaplama ürünleri, toprak karolar, mozaikler, parke, ağ veya levhadan süsler, yer ızgaraları, sert lamine döşemeler, ahşap bazlı malzemeler.
(Üzeri kapatılmış umumi ulaşım alanlarını da kapsayan iç kullanımlar için)

(Sistem 3)

TS EN 12057

TS EN 12058

Test Laboratuarı

98/436/EEC

-Çatı kaplama malzemeleri,arduvazları, taşları ve kiremitleri
(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)

(Sistem 3)

TS EN 490

TS EN 492

TS EN 494

TS EN 544

TS EN 1304

TS EN 12326-1

Test Laboratuarı

98/436/EEC

-Düz(yassı) ve profil levhalar
(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)

(Sistem 3)

TSEN 534

TS EN 14782

TS EN 14783

Test Laboratuarı

98/436/EEC

-Çatı penceresi

(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)

(Sistem 3)

TS EN 14351-1 Test Laboratuarı

98/436/EEC

-Fabrikada birleştirilmiş kompozit ve sandviç paneller

(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)

(Sistem 3)

TS EN 14509 Test Laboratuarı

98/437/EEC

-Paneller

(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar ve tavanların iç veya dış kaplama olarak)

(Sistem 3)

TS EN 438-7 Test Laboratuarı

98/437/EEC

Kaplama plakaları

(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar ve tavanların iç veya dış kaplama olarak)

(Sistem 3)

TS EN 1469 Test Laboratuarı

98/437/EEC

Shingel’lar

(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların dış kaplamalarında)

(Sistem 3)

TS EN 12467 Test Laboratuarı

98/437/EEC

-Asma tavanlar (Kitler)
(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların dış kaplamalarında)

(Sistem 3)

TS EN 13964 Test Laboratuarı

98/437/EEC

Yüzey kaplamaları
(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların dış kaplamalarında

(Sistem 3)

TS EN 14195 Test Laboratuarı

99/90/EEC

Membranlar:

-Çatı şilteleri

(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için)

(Sistem 3)

TS EN 13707

TS EN 13956

Test Laboratuarı

99/90/EEC

Membranlar:

-Nem geçirimsiz şilteler

(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için)

(Sistem 3)

TS EN 13967

TS EN 13969

Test Laboratuarı

99/90/EEC

Membranlar:

– Su buharı kontrol tabakaları

(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için)

(Sistem 3)

TS EN 13970

TS EN 13859-1

TS EN 13984

Test Laboratuarı

99/91/EEC

Isı yalıtım malzemeleri (fabrika yapımı malzemeler ve kullanım yerinde şekillendirilmesi amaçlanan malzemeler)

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için

(Sistem 3)

TS 901-1 EN 13162

TS 7316 EN 13163

TS 11989 EN 13164

TS EN 13165

TS EN 13166

TS EN 13167

TS EN 13168

TS EN 13169

TS 304 EN 13170

TS EN 13171

Test Laboratuarı

99/469/EEC

Beton yapı elemanları için yüzey koruma sistemleri

Beton takviye malzemeleri

(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için)

(Sistem 3)

EN 1504-2:2004

EN 1504-3:2005

EN 1504-4:2004

EN 1504-6:2006

Test Laboratuarı

99/470/EEC

Strüktürel yapıştırıcılar (özellikleepoksi reçineler, poliüretan reçineler, akrilik reçineler, aminoplastikreçineler, fenolik reçineler)

Karolar için yapıştırıcılar

(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için)

(Sistem 3)

TS EN 12004 Test Laboratuarı

99/470/EEC

Karolar için yapıştırıcılar (özellikle hidrolik bağlayıcılar, çimentolu bağlayıcılar, serpinti polimerleri, reaksiyon reçineleri)

(Yapılarda ve diğer altyapı işlerinde iç ve dış kullanım için)

(Sistem 3)

TS EN 12004 Test Laboratuarı

 

*  Standardın nihai versiyonu dikkate alınarak Belgelendirme faaliyeti gerçekleştirilecektir. Ancak, Standardın yeni bir versiyonunun Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayımlanması halinde imalatçı, Onaylanmış Kuruluş ile temasa geçerek yeni bir değerlendirme gerekip gerekmeyeceğini danışmalıdır. Onaylanmış Kuruluşun görevlendirme kapsamında bulunan Standartlarda meydana gelen değişiklikler TSE’nin web sitesinden ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 02/05/2010 tarih ve 27569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan YİG/2010-07 numaralı “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ”den ve Tebliğin güncellemesinden oluşan Tebliğ değişikliklerinden takip edilmelidir.

Bağlı Hizmetler