TSE İçin Gerekli Evraklar

TSE İçin Gerekli Evraklar

TSE için Gerekli evraklar

 

a) Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge

b) Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)

c) Marka tescil belgesi onaylı sureti.

d) Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme

e) Avans dekontu

f) Sektöre özel mevzuat şartlarının yerine getirildiğine dair, noter onaylı izin belgeleri suretleri

g) Hizmet Sözleşmesi