TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

Hizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk Standardına ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akt edilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir. Bu belge tüketiciye verilecek hizmetlerin ve çeşitli işyerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkan ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösterir.

TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR? (TSE HYB)

  4077 sayılı Tüketicinin Ve Rekabetin Korunması Kanununa göre garanti kapsamına giren ürünleri imal ve ithal eden kuruluşlar;

 

  Beyaz eşya servisleri, otomobil servisleri, bilgisayar, elektronik eşya servisleri vb.

 

  İhale ile kamu hizmetlerini yapan ve yapmaya talip olan kuruluşlar;

 

  Yemek , temizlik, güvenlik, peyzaj, çamaşır yıkama, ilaçlama vb. hizmeti veren kuruluşlar

 

  Güvenlik riski taşıması nedeniyle yasal zorunluluğu olan kuruluşlar

 

  Lpg-cng ikmal ve dönüşüm istasyonları vb.

 

  Sektöründe kendi hizmet kalitesini müşterilerine karşı garanti ve ispat etmek isteyen kuruluşlar

 

  Fırın, lokanta, fotoğraf stüdyoları vb.

TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİNİN YARARLARI NELERDİR?

  Bazı sektörlerde hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarından birisi yerine getirilmiş olur.

 

  İşyerlerinde bulunan tüm teçhizat sigorta kapsamına alınır,

 

  Müşterinin servis hizmeti için bıraktığı tüm cihazlar sigorta kapsamındadır,

 

  Belgede yazılı hizmet için belgeli kuruluşun alt yapısının tam olduğunu garanti eder,

 

  Hizmetin belirli bir süre içerisinde ve belirli kurallara uygun olarak verilmesini sağlar,

 

  Verilen hizmet geriye dönük olarak izlenebilir,

 

  Verilen hizmetin kalitesi artar,

 

  Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar,

 

  Müşteri fiyat yönünden korunur

 

  Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar,

 

  Hizmet veren kuruluşun müşteri sayısının artmasını sağlar,

 

  Ürün ile ilgili satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlar,

TSE BELGESİ Hizmet Yeri Yeterlilik Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 1- İmza sirküleri (Noter Tasdikli)

2- Bağlı olduğu; Oda, Denek, Kooperatif vb. Oda kayıt belgesinin onaylı sureti. (Hizmet verdiği ile ait)

3- işyeri izin belgesi veya bağlı olduğu vergi dairesi kaydı. Vergi levhası ile elektrik, su, telefon abonelikleriyle ilgili belgelerden birinin sureti.

4- Avans dekontu. (İnceleme ve maktu belge masraflarına mahsuben)

TSE Belgelendirme Refakati (Standartların Uygulanmasını) yaptığımız firmaların listesini isteyiniz.

Dökümanlar

katalogs-661-tse belgesi çıkarma
katalogs-661-TSE BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
katalogs-661-TSE belgesi için gerekli evraklar
katalogs-661-TSE BELGE YENİLEME
katalogs-661-Sanayi Hizmetler Uygulama Soruları
katalogs-661-Hizmet Hizmetler Ek-1 Listesi 1
katalogs-661-Hizmet Hizmetler Ek-1 Listesi 2
katalogs-661-Sanayi Hizmetler Ek-1 Listesi 2
katalogs-661-Sanayi Hizmetler Ek-1 Listesi 1
katalogs-661-rün belgelendirme Çalışmaları
katalogs-661-Hizmet Sektörü Uygulama Soruları