TSE-HAR Markası Uygunluk Belgesi

TSE-HAR Markası Uygunluk Belgesi

TSE-HAR Harmonize Standartlara Uygunluk Belgesi

Türk Standardları Enstitüsü Harmonize Dökümanlara Uygunluk Belgesi (TSE-HAR Markası Kullanma Hakkı); CENELEC Harmonize Dökümanlarıyla uyumlu Türk Standardları kapsamındaki kablo ve kordonların, ilgili CENELEC Harmonize Dökümanlarıyla uyumlu Türk Standardlarına uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSE-HAR Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE-HAR Markası kullanılacak kablo ve kordonların ticari markasını, sınıfını, tipini, türünü ve cinsini belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE-HAR Markası; Üzerine ve ambalajiına konulduğu kablo ve kordonların, CENELEC Harmonize Dökümanlarıyla uyumlu Türk Standardlarına uygun olarak üretilip, piyazaya arz edildiklerini belirten ve aktedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre belirtilen dört ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.

Türk Standardları Enstitüsü Harmonize Dökümanlara Uygunluk Belgesi  (TSE-HAR Markası Kullanma Hakkı)

* CENELEC Harmonize Dokümanları ile uyumlu Türk Standardları kapsamındaki kablo ve kordonlarla ilgili Türk Standardları Enstitüsü Harmonize Dokümanlarına Uygunluk Belgesi (TSE-HAR Markası kullanma hakkı) taleplerinde firmalar her bir konu için müracaat formlarını doldurur,

* TSE Enstitüsü tarafından müracaat değerlendirilir, uygun görülürse üretim yerinde inceleme yapmak üzere heyet görevlendirilir.

* İnceleme heyeti, üretim yerinde; tesis, ekipman,personel ve kalite sistemi yönünden inceleme yapar. İnceleme neticesi firmanın yeterli bulunması halinde, bitmiş üründen numune alınır, ilgili standardına göre numuneler muayene ve deneylere tabi tutulur.

* Üretim Yeri İnceleme Raporu ile Muayene ve Deney Raporları Enstitümüz Belgelendirme Komisyonunda görüşülüp karara bağlanır. TSE-HAR Markasını kullanma hakkı verilmesine karar alınmışsa, firma ile Enstitü arasında noter tasdikli TSE-HAR Marka Kullanma Sözleşmesi imzalanır. Firmaya Türk Standardları Enstitüsü Harmonize Dokümanlarına Uygunluk Belgesi verilir.

* Firma, her yil Ocak ayında, bir önceki yıla ait TSE-HAR Markalı olarak sattıgı ürünün miktarını (tip bazında km. olarak) Enstitüye bildirir.