TS EN ISO 15038 Nedir?

TS EN ISO 15038 Nedir?

TS EN ISO 15038 Nedir ?

Tercüme hizmetleri aslında yasaların kolayca uygulanabileceği bir alan değildir. Bu yüzden de çeviri gereksinimi duyan insanlar, bu hizmeti veren kuruluşların ne kadar yetkin oldukları, ne kadar doğru ve hatasız çeviri yapabildikleri ve verdikleri hizmetin ne kadar kaliteli olduğu konusunda tereddüt duymaktadırlar. TS EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi, bu eksikliği gidermek amacı ile kurulmuş bir sistemdir ve belgelendirme hizmetleri veren şirketler aracılığı ile alınan bu belge, çeviri alanında faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası bir güvene sahip olmalarına olanak tanımaktadır.

TS EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi, çeviri hizmetleri veren kuruluşlar için geliştirilmiş bir kalite standardıdır. Çeviri yapan kuruluşlar, hizmet kalitesini göstermek amacıyla bu belgeye sahip olmaktadırlar. Günümüz koşullarında bilgi, teknoloji ve iletişim alanlarında yaşanan baş döndürücü rekabet ve her an yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik koşullar, tercüme hizmetleri veren şirketleri de zorluyordu. Bu yüzden de bu kuruluşlar ISO 9000 Kalite Sistem Standartları içinde ISO 9001 belgesi alıyorlardı. Bu belge ile, o şirketin müşteri koşullarını ve uygulanabilir standartları karşılayan ürünleri sağlama yeteneğine sahip olduğu belgelenmiş oluyordu. Bu şekilde belge, şirketin müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflediğini ve bunun için de gerekli kalite yönetim sisteminin koşullarını yerine getirdiğini gösteriyordu.

Ancak çeviri yapan şirketler için ISO 9001 standardı tek başına yeterli gelmemeye başlayınca, TS EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi standardı kurulmuştur. Dünya çapında kabul gören ve Avrupa Birliği ihale şartnamelerinde bir kriter olarak istenmeye başlanan bu standart, çeviri yapan kuruluşlara çeviriye özgü kalite yönetimi sertifikasyonu sağlamak için hazırlanmıştır. Bu belge, belgelendirme yapan kuruluşlar tarafından, yerinde denetim yapılarak ve bağımsız bir şekilde verilmektedir.

Avrupa’da çeviri sektöründe evrensel bir kalite standardı kurmak için çalışmalara 1990’lı yılların sonlarında başlanmıştır. Avrupa Standartlar Komitesi 2003 yılında ilk taslakları oluşturmuş, 2006 yılı Mayıs ayında ise bu standart yayımlanmıştır. Ülkemizde ise 2008 yılında ilk çalışmaları yapılmış ve hizmete alınmıştır.

Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi belgesini ulusal ve uluslararası tercüme yapan bütün firmalar alabilmektedir. Neticede bu belge çeviri hizmeti veren kuruluşların kaliteli hizmet koşularını tanımlamaktadır. Aslında bu standartları uygulamak, sadece uygulama talimatlarını kayıt altına almak değildir. Çeviri bekleyen kişi veya kuruluşların beklentilerini en doğru bir şekilde karşılamak için, o işe en uygun çevirmenin atanması, en az çeviriyi yapan kadar yetkin bir düzeltmen tarafından çevirinin kontrol edilmesi ve işin standartlara uygun şekilde denetlenmesi gerekmektedir.

Herşeyden önce EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi, şu temel standartların sağlanmasını öngörmektedir:

İnsan ve teknik kaynaklar

Kalite ve proje yönetimi

Sözleşme çerçevesi ve

Hizmet prosedürleri

Bu demektir ki, bu sistemin standartlarına sahip bir çeviri kuruluşundan bahsedebilmek için, hizmetlerin proje yönetimi, kalite yönetim sistemi, müşteri ilişkileri, teknik kaynaklar ve insan kaynakları yönetimleri ile üretilmiş olması gerekmektedir. Ama bunun yanında üretilen hizmetlerin kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, arşivlenmesi ve izlenmesi yöntemleri de belirlenmiş olmalıdır.

Sonuç olarak Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi ile önemli kazanımlar elde edilmektedir. Bir kere müşterilerin güveni sağlanmış olmaktadır. Hizmet kalitesinin yükselmesi zaten kaçınılmaz olacaktır. Bu arada mükemmel organize edilmiş bir çalışma sistemi kurulmuş olacaktır. Nihayet piyasada rekabet koşullarında hep bir adım önde olunacaktır.

Bu arada şunu da belirtmekte yarar var: sözlü çeviri hizmetleri bu standardın kapsamına girmemektedir.

 

TS EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi standardı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu belgeyi almak konusunda, Aşan Danışmanlık Hizmetleri şirketinden destek alabilirsiniz.

 

TS EN ISO 15038 Nasıl Alınır?

Çeviri yapan kuruluşlar için, deneyim, kalite, güvenilirlik, hazır bulunma, kapasite, teknik beceri, uzun vadeli işbirliği, uygun maliyet, köklü müşteri portföyü, gizlilik ve kaynak yönetimi çok önemli kriterlerdir. Ama artık bu kriterler yanında çeviri hizmeti veren kuruluşların TS EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi standardına da sahip olmaları gerekmektedir.

Bu standardın kazanılması için, çeviri yapan kuruluşların, insan ve teknik kaynaklar açısından, kalite ve proje yönetimi açısından ve sözleşmeyle belirlenmiş hizmet yöntemleri açısından çok yönlü bir çalışmanın içinde bulunmaları gerekiyor.

Bir çeviri hizmeti sağlayıcısı, bir çeviri projesinin tamamına veya bir kısmına üçüncü kişileri katmaya karar verdiği anda, bu proje için Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi standartlarında belirlenmiş olan gerekleri yerine getirmekle sorumludur.

Bu gerekler ise kendini dört noktada gösterir: İnsan kaynakları yönetimi, Teknik kaynaklar, Kalite yönetim sistemi ve Proje yönetimi. Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi bu gereklerin neler olacağını detaylı olarak açıklamaktadır.

Bunun arkasından, çeviri işi yaptıran müşteriler ile çeviri hizmeti veren kuruluşlar arasındaki standartlar gelmektedir. Bu başlık altında müşteriden gelen iş talepleri ve uygulanabilirliği, müşterilere verilecek teklifler, müşteri ile anlaşmaya varılması, projeye bağlı müşteri bilgilerinin yönetimi ve proje tamamlanması ile ilgili esaslar söz konusudur.

Çeviri hizmetlerinde uyulması gereken yöntemler ise oldukça detay içermektedir. Bu yöntemler çeviri projesinin başladığı andan itibaren, çeşitli aşamalarda müşteri ve çeviri yapan kuruluş arasındaki anlaşmaya uygun akışı düzenlemektedir.

Bütün bu standartların düzenlenmesi, iş akışlarının belirlenmesi, sorumlulukların ve görev tanımlarının hazırlanması uzmanlık gerektiren işlerdir. Bu işlerin yapılmasını ise belgelendirme kuruluşları üstlenmektedir.

Bu belgelendirme kuruluşlarından bir de Aşan Danışmanlık Hizmetleri ve Belgelendirme Şirketi’dir. Bu şirket yönetim sistemleri belgelendirme hizmetleri sunmak amacıyla 2007 yılında kurulmuştur.

Şirket uygunluk değerlendirme hizmetlerini sunarken çeviri hizmeti veren kuruluşların faaliyetlerinin standartlara uygun olduğunu tescil etmektedir. Bu çalışma, yürürlükteki yasal mevzuata ve akreditasyon kurallarına uygun yapılıp yapılmadığı açısından da akreditasyon kuruluşları tarafından izlenmekte ve denetlenmektedir.

Aşan Danışmanlık Hizmeti ve Belgelendirme şirketi bu arada kendisinden inceleme ve belgelendirme almak isteyen kuruluşların, uygunluk değerlendirmesi sırasında ortaya çıkabilecek farklı hizmet talepleri ve diğer ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışmaktadır.

Çeviri çalışmalarının bir özelliği vardır. Bu çalışmaların sonuçlarının kaliteli olduğu ilk bakışta anlaşılamaz. Ancak bu hizmetin verildiği kişi veya kuruluşlar bir sorun ile karşılaştıklarında hizmetin kalitesi ortaya çıkar. Diğer taraftan ülkemizde çeviri hizmeti veren 600’den fazla kuruluş var. Çeviri yaptırmak ihtiyacında olan kişilerin bir seçim yapması kolay değil. TS EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak bu açıdan çok önemli. Çeviri hizmeti veren kuruluşların yetkinliklerinden, uzmanlıklarından ve çevirinin kalitesinden ancak bu şekilde emin olunabilir.

O nedenle bu belgeye sahip olmak önemli. Ama önemli olan bir diğer konu da bu belgenin nasıl alınacağıdır. Bu konuda da faaliyet gösteren birçok değerlendirme kuruluşu var. Ancak belgelendirme konusunda uzman bir kuruluş olan Aşan Danışmanlık Hizmeti ve Belgelendirme bu noktada öne çıkmaktadır.

TS EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu belgeyi almak konusunda, Aşan Danışmanlık Hizmeti ve Belgelendirme şirketinden destek alabilirsiniz. Bu arada şirketin http://www.aşandanismanlik.com web sitesi üzerinden de bilgi almanız, referans firmaları incelemeniz ve başvuru yapmanız da mümkündür.