TS EN ISO 15038 Faydaları Nelerdir ?

TS EN ISO 15038 Faydaları Nelerdir ?

TS EN ISO 15038 Faydaları Nelerdir ?

ISO standartları, örneğin ISO 9001 standardı, hizmet kalitesini kurmak ve iyileştirmek için oluşturulan standartlardır. Bu standartlar birçok sektörde uygulama alanı bulsalar da hizmete özel olarak hazırlanan standartlar o hizmeti veren kuruluşlar için çok daha kolay uygulanabilir olmakta ve amaca hizmet etmektedir. Bu farklı hizmet alanlarından biri de çeviri hizmeti veren kuruluşlardır. TS EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi standardı bu şekilde ortaya çıkmıştır. Ülkemizde çeviri hizmeti veren kuruluşlar da bu standarda uygun sistemler kurmaya başlamışlardır.

Bir çevirinin kaliteli olması demek, çevirinin hatasız yapılmış olması ve orijinal metindeki anlamını olduğu gibi korumuş olması demektir. Verdikleri hizmetlerin kusursuz olduğuna müşterilerini inandırmak isteyen çeviri kuruluşları, böyle bir standardın yokluğunu hep hissediyorlardı.

Aynı şekilde çeviri yaptırmak ihtiyacında olan kişi ve kuruluşlar da, yapılan çeviri çalışmalarının hatasız olup olmadıkları, çevriyi yapan kişilerin o dilde yeterince yetkin olup olmadıkları ve çeviri hizmeti veren kuruluşların kaliteli hizmet üretip üretmedikleri konusunda emin olamıyorlardı.

Şimdi TS EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi belgesine sahip olan bir kuruluş, çalışma alanında uluslararası bir güvene sahip olduklarını kanıtlamış olmaktadır.

O zaman TS EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi belgesi ne gibi faydalar sağlayabilir?

Bir kere bu belgeye sahip olmanın en büyük katkısı, çeviri hizmetli alan müşterilerde güven oluşturmasıdır. Çeviri yaptıran kişi veya kuruluşlar, çeviri yapan kuruluşun, hizmet ve personel yetkinliği konusunda gerekli koşullara sahip olduğuna peşinen inanmaktadır. Aynı zamanda işin belgeyi almakla bitmediğine ve çeviri yapan kuruluşun izlendiğine ve kontrol edildiğine inanmaktadır. Bu da güven unsuru yaratmaktadır.

Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi belgesi sahibi olmak, çeviri yapan kuruluş açısından da bir farklılık demektir. Sektördeki rakipleri karşısında her zaman bir adım önde olacaklardır. Rekabet avantajına sahip olmak, kuruluşun gelişmesi ve tanınırlığı bakımından da önemlidir.

Tabii bir de işin kalite yönü var. Bu belgeye sahip olmak beraberinde kaliteyi de getirecektir. Çalışma ortamında iş akışlarının düzene girmesi, uygulama talimatlarının hazırlanması, çalışanların yetkinlik ve performans değerlendirme sistemlerinin kurulması, üretilen hizmetin de kalitesini artıracak ve bu şekilde hem müşterilere hem de iş ortaklarına hizmet kalitesi gösterilmiş olacaktır.

Diğer taraftan Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi belgesi bugün Avrupa Birliği ihale şartnamelerinde aranan bir belge olmaya başlamıştır. Bu açıdan belge sahibi çeviri yapan bir kuruluş, tedarikçi olarak ayrıcalıklı olacaktır. İhalelere katılırken bu belgenin varlığı rakipler önünde fark yaratacaktır.

Bugünün koşullarında, bilgi, teknoloji ve iletişim sektörleri baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Ekonomik koşullar her gün yeni gelişmeler paralelinde değişiyor. Hizmet sektöründe çalışan kuruluşlar bu koşullarda bir taraftan var olmak mücadelesi verirken bir taraftan da kazanmak için mücadele ediyorlar. Bütün bu şartlar altında, çeviri yapan kuruluşların Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi belgesi almaları kaçınılmazdır.

Netice olarak bu belge, o kuruluşta gerekli standartlara ve müşteri koşullarına uygun hizmet üretildiğini kanıtlamış olmaktadır. Bu şekilde, şirketin müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflediği ve bunun için gerekli kalite yönetim sistemi şartlarını yerine getirdiği gösterilmiş olmaktadır.

Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi belgesi, belgelendirme yapan kuruluşlar tarafından verilmektedir. Bağımsız kuruluşlar olan bu firmalar, yerinde denetim çalışmaları yaparak çalışırlar. Bu çalışmaları sırasında, çeviri bekleyen kişi veya kuruluşların beklentilerinin doğru bir şekilde karşılanması için, işe en uygun çevirmenin atandığı ve çevirinin en az çeviriyi yapan kişi kadar yetkin bir düzeltmen tarafından kontrol edildiğini tespit ederler.

 

Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi standardı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu belgeyi almak konusunda, Aşan Danışmanlık Hizmeti ve Belgelendirme şirketinden destek alabilirsiniz.