TS EN ISO 14732

TS EN ISO 14732

13.02.2014 tarihinde TS EN ISO 14732 (Kaynak personeli-Metalik malzemelerin tam mekanize ve otomatik ergitme kaynağı için kaynak operatörlerinin ve direnç kaynak ayarcılarının yeterlilik sınavı, Welding personnel-Approval testing of welding operators for fusion wleding and resistance wled setters for fully mechanized and automatic welding of metallic materials)

Bu Uluslararası Standart mekanize ve otomatik kaynak için kaynak operatörleri ve aynı zamanda kaynak belirleyiciler yeterlilik için şartları kapsar.

Bu Uluslararası Standart münhasıran otomatik kaynak ünitesinin yükleme veya boşaltma yapan personel için geçerli değildir.

Kaynak operatörleri ve kaynak belirleyiciler yeterlilik testleri, sözleşme veya uygulama standardı tarafından gerekli olduğunda Bu Uluslararası Standart uygulanabilir.

Saplama kaynak operatörleri ve belirleyiciler test için gereksinimleri ISO 14555 verilmiştir. Yeterlilik ve revalidasyon bu Uluslararası Standarda uygun olup Fonksiyonel bilgi ile uğraşan bu Uluslararası Standardın ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

Detaylı bilgi için 0212 438 0476 dan bizlere ulaşabilirsiniz.