TS EN 13015 Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı

TS EN 13015 Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı

 

TS EN 13015 Asansör Ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı

Eğitimin Amacı

AB uyum yasaları çerçevesinde yayınlanmış olan 95/16/AT Asansör Yönetmeliği ve uygulamalarında Asansör firmaları bünyesinde çalışan ara teknik elemanların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmaktadır. Bu eğitimler ile montaj ve bakım görevini yürüten ara teknik elemanların faaliyetleri sırasında uymaları gereken yasalar, yönetmelikler, standartlarda belirtilen kurallar açıklanmaktadır. Eğitimlerde elektrikli ve hidrolik asansörlerin sistemlerinin tanıtılması, montaj teknikleri, bakıma ilişkin esaslar, risk değerlendirmeleri, uygulama örneklemeleri, vs. konuları aktarılacaktır.                 

Eğitimin İçeriği

 1.Bakımın Tarifi

2.Bakım Faaliyetinin İçeriği (Kapsamı)

3.Bakım Kuruluşunun Tarifi

4.Bakım Talimatının Düzenlenmesi

4.1.Talimatta dikkat edilecek hususlar

4.2.Talimata dahil edilen bilgilendirme

5.Risk Değerlendirmesi

6.Kurtarma Çalışmaları

7.Uyarı işaretlemeleri

8.Bakım Talimatının El kitabının biçimi

9.Bakım Kontrol Kriterleri       

Eğitim Süresi (16 SAAT)

Başvuru ve Kayıt Koşulları          

AB uyum yasaları çerçevesinde yayınlanmış olan 95/16/AT Asansör Yönetmeliği ve uygulamalarında Asansör firmaları bünyesinde çalışan ara teknik elemanların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmaktadır. Bu eğitimler ile montaj ve bakım görevini yürüten ara teknik elemanların faaliyetleri sırasında uymaları gereken yasalar, yönetmelikler, standartlarda belirtilen kurallar açıklanmaktadır. Eğitimlerde elektrikli ve hidrolik asansörlerin sistemlerinin tanıtılması, montaj teknikleri, bakıma ilişkin esaslar, risk değerlendirmeleri, uygulama örneklemeleri, vs. konuları aktarılacaktır.

Modül Bir: TS EN 13015 Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı

Eğitimin İçeriği :

1.Bakımın Tarifi

2.Bakım Faaliyetinin İçeriği (Kapsamı)

3.Bakım Kuruluşunun Tarifi

4.Bakım Talimatının Düzenlenmesi

4.1.Talimatta dikkat edilecek hususlar

4.2.Talimata dahil edilen bilgilendirme

5.Risk Değerlendirmesi

6.Kurtarma Çalışmaları

7.Uyarı işaretlemeleri

8.Bakım Talimatının El kitabının biçimi

9.Bakım Kontrol Kriterleri

Süre: 16 Saat 

Modül İki:  Elektrikli Asansörlerin Montajı

Eğitimin İçeriği :

1.Elektrikli Asansörlerin teknik özellikleri

2.Sürtünme tahrik sistemler, ekipmanlar ve montaj malzemeleri

3.Güvenlik ekipmanları

4.Montaj Talimatının hazırlanması

4.1.Talimatta dikkat edilecek hususlar

4.2.Talimata dahil edilen bilgilendirme

5.Risk Değerlendirmesi

6.Uyarı işaretlemeleri

7.Son Muayene Kriterleri

Süre: 16 Saat

Modül Üç :  Hidrolik Asansörlerin Montajı

Eğitimin İçeriği :

1.Hidrolik Asansörlerin teknik özellikleri

2.Hidrolik sistemler, ekipmanlar ve montaj malzemeleri

3.Güvenlik ekipmanları

4.Montaj Talimatının hazırlanması

4.1. Talimatta dikkat edilecek hususlar

4.2. Talimata dahil edilen bilgilendirme

5.Risk Değerlendirmesi

6.Uyarı işaretlemeleri

7.Son Muayene Kriterleri

Süre : 16 Saat

Kimler Katılmalı: Asansör Firmasında bakım faaliyetinde bulunan ve ilgili standart konusunda bilgi sahibi olmak isteyen, Odaya kayıtlı SMM bünyesinde faaliyet gösteren tüm çalışanlar katılabilirler.

 Kurslara ön kayıt yaptırmak zorunludur. Kursun bitiminde katılım belgesi verilecektir. Kursiyer kurs süresi içerisinde tüm derslere girmek zorundadır. Aksi halde katılım belgesi verilmez ve kurs ücret geri ödenmez.