Titreşim Ölçümleri

Titreşim Ölçümleri

Titreşim Ölçümleri (Onaylı iş hijyeni laboratuvarı ve çevre laboratuvarımızda mobil cihazlar ile Çevre Mühendisimiz tarafından yapılır)

Çevresel Titreşim Ölçüm ve Raporlamaları

·         Çevresel Titreşim Ölçümleri

·         Madencilik-Hava Şoku ve Yer Titreşim Ölçümü

·         Mekanik Titreşim ve Şok Ölçümleri

·         Binalarda, Makine ve Teçhizatlardan Kaynaklı Titreşimin Belirlenmesi

·         Gürültü İzni Kapsamında Titreşim Ölçüm ve Akustik Raporu

·         Tesis İçi Titreşim Ölçümleri ve Haritalanması


YAPILARDA ÇEVRESEL TİTREŞİM KRİTERLERİ

Çeşitli titreşim kaynaklarının sebep olacağı çevresel titreşimin kontrol altına alınmasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Maden ve taş ocakları ile benzeri faaliyette bulunulan alanlardaki patlatmaların çevredeki çok hassas ve hassas kullanımlarda oluşturduğu zemin titreşim seviyesi Ek-VII’ de yer alan Tablo-6’da verilen sınır değerleri aşamaz.

b) İnşaatlarda kazık çakma gibi titreşim oluşturacak uygulamalar ile ağır inşaat makinelerinin sebep olacağı titreşimlerin çevrelerindeki çok hassas ve hassas kullanımlarda oluşturacağı titreşim seviyesi Ek-VII’ de yer alan Tablo-7’de verilen sınır değerleri aşamaz.

c) Konut ve ofis olarak kullanılan binalarda, elektrik motoru, pompa, fan gibi makine ve teçhizatın sebep olacağı titreşimler Ek-VII’ de yer alan Tablo-8 de verilen sınır değerleri aşamaz. Bu değerlerin üzerinde titreşim oluşturan makine ve teçhizat için, başta titreşim yalıtımı olmak üzere gerekli teknik tedbirler alınarak, binada ölçülen titreşimler sınır değerlerin altına indirilir. Çok hassas ve hassas kullanımların yakınında bulunan demir yolu ve kara yolu ulaşım araçları ile işletme ve tesislerin çok hassas ve hassas kullanımlarda yaratacağı titreşimler için de bu sınır değerler kullanılır.

ÇEVRESEL TİTREŞİM SEVİYESİ İÇİN DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Maden ve taş ocakları ile benzeri alanlarda patlama nedeniyle oluşacak çevresel titreşimler ve inşaatlarda kazık çakma ve benzeri titreşim yaratacak operasyonlar ile ağır inşaat makinelerinin neden olacağı titreşimler; en yakın çok hassas kullanımların dışında zeminde ve üç yönde yapılır. Bunlardan en yüksek olanı alınır.

Titreşimler tepe değeri olarak ölçülür. Konut ve ofis olarak kullanılan binalarda, makine ve teçhizatın (elektrik motoru, pompa, fan ve benzeri) neden olacağı titreşimler ile çok hassas kullanımların yakınında bulunan demir yolu ve kara yolu ulaşım araçları ile sanayi tesislerinin çok hassas kullanımlarda yaratacağı titreşimler; Titreşimin en fazla olduğu odada ve noktada üç yönde yapılır ve en yüksek değer esas alınır.  Titreşimler rms değeri olarak ölçülür.

Firmamız aracılığı ile yapılan toz, gürültü, termal konfor, gaz, titreşim ve aydınlatma ölçümleri Türkak güvencesinde ve %50 Devlet Teşviği kapsamındadır.