Tıbbi Atık Konteynerlerinin CE Belgesi

Tıbbi Atık Konteynerlerinin CE Belgesi

TIBBİ ATIK KAPLARININ CE BELGELENDİRMESİ

Teknik dosyanın incelenmesi ve uygunluk değerlendirmesi

 Basınçlı ekipman tasarımlarının 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği’ne uygunluğunun kontrolü,

 Risk analizinin kontrolü,

 Kaynakçıların EN 287-1 standardına göre belgelerinin kontrol edilmesi

 PQR ların EN 15614 standardına uygunluğunun kontrol edilmesi

 Malzemelerin/malzeme sertifikalarının 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği’ne uygunluğunun kontrolü,

 Tahribatsız muayene personelinin uygunluk kontrolü,

 Tahribatsız muayene raporlarının kontrolü,

 Üretim aşamasındaki kalite kayıtlarının gözden geçirilmesi

 Hidrostatik basınç testine nezaret edilmesi

 Hidrostatik basınç testi raporu düzenlenmesi

 97/23/AT Birim Doğrulama Sertifikasının düzenlenmesi

 

Uygunluk değerlendirmesi aşağıdaki akış çerçevesinde gerçekleştirilecektir:

Öncelikle tasarım dosyasının 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği’ne uygunluğu kontrol edilecektir. Tasarım uygunluk kontrolü İstanbul’da yapılacaktır. Tasarımın uygunluğu sırasında tasarım hesapları, seçilen malzemeler ve kaynak tasarımlarının 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği “Temel Gereklerine” uygunluğu incelenecektir. Tasarımın kontrolü sırasında Kaynakçılar, Kaynak Muayene Personeli ile PQR ların Yönetmelik şartlarına uygunluğu kontrol edilecektir.