TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI BAŞVURU FORMU

TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI BAŞVURU FORMU

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğüne

 

20 Haziran 2013 tarihli ve 28683 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan“Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Yönetmeliği”nde yer alan tüm hususları okudum, anladım ve bu kapsamda başvuru süreci veya sonrasında ortaya çıkabilecek tüm hususlar ile ilgili olarak;

 

a)    Yönetmelik kapsamında, tanıtım ve pazarlama desteklerinden yararlanan kuruluşlar, aynı ürün veya prototip için aynı kapsamdaki giderlerle ilgili başka bir kamu kaynaklı destekten yararlanamazlar, hükmüne riayet edeceğimi,

b)   Bu destek için başvurusu yapılan ürün ya da prototipin tanıtım ve pazarlanması amacıyla, başka bir kamu kaynağından da yararlandığımın tespit edilmesi halinde Bakanlık ve temsilcisi olduğum kuruluş adına yapılacak sözleşmenin Bakanlıkça fesih edilmesini ve bu desteği takip eden diğer desteklerden yararlanmamayı,

c)    Yurt içi veya yurt dışında düzenlenen fuarlarda Bakanlıkça destek sağlanan teknolojik ürün ya da prototipin dışında başka bir ürüne yönelik tanıtım veya pazarlama faaliyetinin tespit edilmesi halinde, Bakanlıkla kuruluş arasında yapılan sözleşmenin iptal edileceğini, 

d)   Yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz etmek suretiyle haksız olarak alındığı veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri yapılması, faaliyetin tamamlanmasını müteakip Bakanlığa teslim edilmesi gereken sonuç raporu, gider belgeleri ve diğer belgelerin belirtilen zamanda teslim edilmemesi, Genel Müdürlük tarafından usulüne uygun olmadığı tespit edilen giderlere ait aktarımı yapılan tutarın 45 gün içerisinde geri ödenmemesi hallerinde genel hükümler çerçevesinde takip ve tahsil edileceğini,

e)    Tarafımca sahte belge verildiğinin tespit edilmesi halinde, Bakanlık tarafından suç duyurusunda bulunulacağına,

 

ilişkin hususlar ile başvuru dokümanında olmayan ancak Yönetmelik ve Bakanlıkça yayımlanan diğer dokümanlarda yer alan hususlara uyacağımı beyan ve kabul ederek başvuru dosyasının değerlendirilmeye alınması hususunda gereğini arz ederim.

 

                                                                                                           İşletme Yetkilisi

 

  Adı, Soyadı:

 

  İşletme Kaşesi:

 

  İmza:

 

BAŞVURU YAPAN KURULUŞ BİLGİLERİ

Unvanı

 

Vergi Kimlik No

 

SGK Kurum Sicil No

 

Adresi

 

Kuruluşun Bulunduğu İlçe/İl

 

Telefon Numarası

 

Faks Numarası

 

E-Posta Adresi

 

Ticaret Sicil No

 

Kuruluşun Web Sitesi Adresi

 

 

KURULUŞ YETKİLİSİ

Adı Soyadı

 

Görevi

 

TC Kimlik No

 

Adresi

 

Telefon Numarası

 

Faks Numarası

 

E-Posta Adresi

 

* Kuruluş yetkili belgesi başvuru dosyası ekinde verilecektir.

PROJE BİLGİLERİ

Projenin Desteklendiği Program

 

Destekleyen Kurum

 

Proje Kodu

 

Proje Adı

 

Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektör

 

Ürünün Satışının Hedeflendiği Sektör

 

Proje Bütçesi

 

Projenin Tamamlanma Tarihi

 

Proje Yürütücüsünün Adı Soyadı

 

Proje Yürütücüsü Telefonu

 

Proje Yürütücüsü Cep Telefonu

 

Proje Yürütücüsü E-Posta

 

Projeyi İzleyen/Takip Eden Kişi Adı

 

Proje İzleyicisinin Cep Telefonu

 

Projenin Desteklendiği Kurumdaki Sorumlu Kişinin Cep Telefonu

 

Kamu Kurum Kuruluşundaki Projeden Sorumlu Kişinin E-Posta Adresi

 

* Projenin başarı ile tamamlandığına dair yazı, projeyi destekleyen kuruluştan alınarak başvuru dosyası ekinde sunulacaktır.

PROJE TAMAMLANDIKTAN SONRA GEÇEN SÜRE

1

0-1 yıl

 

2

1-2 yıl

 

3

2-3 yıl

 

4

3-4 yıl

 

5

4-5 yıl

 

 

ÜRÜN/PROTOTİPİN KATMA DEĞER YARATMA POTANSİYELİ

1

Benzerlerinden teknolojik seviyesinin üstün olması halinde  (varsa açıklayınız)

2

Benzerlerine göre fiyat/maliyet üstünlüğü olması halinde (varsa açıklayınız)

3

Satış sözleşmesi, kontratı bulunması veya belirli bir ciroya ulaşması halinde               (varsa açıklayınız)

4

Ürün dünya çapında bir yenilik içeriyor mu? (varsa açıklayınız)

5

Ürün Türkiye çapında bir yenilik içeriyor mu ?(varsa açıklayınız)

 

FİRMA BÜYÜKLÜĞÜ

1

Mikro (İstihdam Sayısı 1-9 kişi)

 

2

Küçük Ölçekli (10-49)

 

3

Orta Ölçekli (50-249)

 

4

Büyük işletme (250’den büyük)

 

 

ÜRÜNÜN/PROTOTİPİN TEKNOLOJİ DÜZEYİ

1

Yüksek Teknoloji

 

2

Orta-Yüksek Teknoloji

 

3

Orta Düşük Teknoloji

 

4

Düşük Teknoloji

 

 

ÜRÜN/PROTOTİP SEVİYESİ

1

a)

Ürün prototip seviyesini geçmiş mi?

 Evet

 Hayır

Ürününpatenti alınmış mı?

 Evet   

 Patent No:

 Hayır

Ürün tüketiciye sunulacak hale gelmiş mi?

 Evet

 Hayır

Ürünün CE belgesi alınmış mı?

 Evet

 Hayır

   b)

Ürün uygulama yazılımı ise tüm testleri tamamlanıp satışa hazır hale gelmiş mi?

 Evet

 Hayır

2

a)

– Ürün prototip sürecini geçmiş mi?

 Evet

 Hayır

– Ürün tüketiciye sunulacak hale gelmiş mi?

 Evet

 Hayır

Ürünpatenti alınması için müracaat edilmiş mi?

 Evet

 Hayır

Ürün için CE belgesi alınmak üzere müracaat edilmiş mi?

 Evet

 Hayır

b)

Ürün uygulama yazılımı ise beta testlerini geçmiş ve kullanıcı testleri aşamasına gelmiş mi?

 Evet

 Hayır

3

   a)

Ürün proje prototip geliştirme sürecinde son aşamada mı?

 Evet

 Hayır

b)

Ürün uygulama yazılımı ise beta testleri aşaması devam ediyor mu?

 Evet

 Hayır

4

a)

Ürün prototip geliştirme sürecinde başlangıç aşamasında mı?

 Evet

 Hayır

b)

-Ürün uygulama yazılımı ise beta testlerine yeni başlandı mı?

 Evet

 Hayır

 

FUAR KATILIM BİLGİSİ

Yurt İçi Fuar Katılımı

 

 

Fuar Adı

 

Yurt Dışı Fuar Katılımı

 

 

Fuar Adı

 

 

SEYAHAT VE KONAKLAMA GİDERLERİ

Yurt içi/Yurt dışı 

Katılımcı

Adı-Soyadı

Katılımcı-1 Talep Edilen Seyahat Bedeli (TL)

Katılımcı-2 Talep Edilen Seyahat Bedeli (TL)

Yurt İçi Seyahat

 

 

 

 

Yurt İçi Konaklama

 

 

 

 

Yurt Dışı Seyahat

 

 

 

 

Yurt Dışı Konaklama

 

 

 

 

Toplam Tutar (TL)

 

 

 

TALEP LİSTESİ

Tanıtıma Yönelik Faaliyetler

Seçenek

Sayısı

Birim Fiyatı (KDV Dahil)

Toplam Fiyatı      (KDV Dahil)

Broşür Basımı

 

 

 

 

 

Ürün Kataloğu Hazırlanması

 

 

 

 

 

Etiket Baskılı ve Bandrollü Elektronik Depolama Aygıtları

 

 

 

 

 

E-Ticaret Sitesi Üyeliği

 

 

 

 

 

Yazılı Medyada Yapılan Tanıtım Giderleri

 

 

 

 

 

 

 

 

TALEP EDİLEN DESTEK TUTARI (TL)

1

Yurt Dışı Fuar Katılımı

 

2

Yurt İçi Fuar Katılımı

 

3

Yurt İçi Seyahat

 

4

Yurt Dışı Seyahat

 

5

Yurt İçi Konaklama

 

6

Yurt Dışı Konaklama

 

7

Broşür Basımı

 

8

Ürün Kataloğu Hazırlanması

 

9

Elektronik Depolama Aygıtları

 

10

E-Ticaret Sitesi Üyeliği

 

11

Yazılı Medyada Yapılan Tanıtım Giderleri

 

12

Diğer

 

 

Toplam

 

 

TALEP EDİLEN ÖDEME ŞEKLİ

                                                  

Ön Ödeme İstiyorum

                                                  Evet                                   Hayır

                                                                                                          

Not: Başvurunun desteklenmesi durumunda; sözleşme tutarı kadar banka teminat mektubu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlığına teslim edilip, bir kopyası Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğüne teslim edilecektir.