Teknik Dosya İçeriğinde Neler Bulunur

Teknik Dosya İçeriğinde Neler Bulunur

Teknik Dosya İçerisinde Bulunması Gerekenler

 • Ürüne ait genel tanımlama, ürünün çalışmasını açıklayan tanımlamalar,
 • Malzeme listesi (üretimde kullanılan veya kullanılırken sarf malzeme gibi kullanılan örneğin kum,mürekkep gibi) isim ve analiz raporları
 • Tasarım ve üretime ait çizimler, parçalar, modül ve devrelerin şemaları ile çalışma prosedürüne ait bilgiler,
 • Uygulanan uyumlaştırılmış standartların bir listesi, bu standartların uygulanmadığı veya uygulanamadığı hallerde, teknik düzenlemenin temel gereklerini karşılamak üzere benimsenen çözümlerin açıklamaları,
 • Yapılan tasarım hesaplamalarının ve gerçekleştirilen muayenelerin sonuçları,
 • Test raporları, risk analizleri,
 • Türkçe veya orijinal kullanma kılavuzları,
 • Kalite Yönetim Sistemi (Ürünle ilgili yönetmelikler öngördüğü taktirde ISO 9000 Kalite Yönetim Sistem belgeleri),
 • Ürüne ait Türkçe veya İngilizce montaj kılavuzu,
 • Ürünün tasarımı veya üretimdeki muadil malzeme ve hammadde değişiklikleri ve bu değişiklikler sonrası ürün güvenliği testleri ile ilgili sonuçlar
 • Uygunluk Beyanı. (BUNU VE RİSK ANALİZİNİ BİZ YAPIYORUZ)