TASARIM DESTEĞİ

TASARIM DESTEĞİ

TASARIM DESTEĞİ

Amaç: Tasarıma yönelik yapılacak olan tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurtdışında açılacak birimlere ilişkin giderlerin desteklenmesidir.

Yararlananlar: Tasarımcı Şirketleri, Tasarım Ofisleri, Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri.

Destek Süresi:

 Tasarım Şirketleri ve Tasarım Ofisleri: en fazla 4 yıl Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri: Proje bazında

Destek Oranı: % 50

Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri

Yetkili Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı

Desteğin Kapsamı

I. Tasarımcı şirketlerin Desteklenmesi

-Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 300 bin ABD Doları

-Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, vb.);

 -Demirbaş, dekorasyon giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin ABD Doları

-Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç

giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin ABD Doları

-Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin ABD Doları

-İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 150 bin ABD Doları

-İş yönetimi kapsamında satın alınacak her türlü danışmanlık gideri ile bilgi yönetimi kapsamında satım alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları, bunların güncellenmesi, idamesi vb. harcamaları % 50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin ABD Doları desteklenir

II. Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi

-Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 150 bin ABD Doları

-Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon vb.);

 -Demirbaş, dekorasyon giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin ABD Doları

-Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin ABD Doları

-Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin ABD Doları

-İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin ABD Doları

-İş yönetimi kapsamında satın alınacak her türlü danışmanlık gideri ile bilgi yönetimi kapsamında satım alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları, bunların güncellenmesi, idamesi, vb. harcamaları % 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin ABD Doları desteklenir.

III. Birlikler, Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi

-Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri ile bu faaliyetlerin tanıtımı, markapromosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, % 50 oranında ve yıllık en fazla 300 bin ABD Doları tutarında desteklenir.

-Birlikler tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren yıllık en fazla 30 (otuz) adet tasarımcının yurtdışındaki eğitim giderlerinin tamamı ile aylık 1.500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin Birliklerin gerçekleştirecekleri harcamalar en fazla 2 (iki) yıl süresince desteklenir.