Tarımsal Destekler

Tarımsal Destekler

 

Tarımsal Destekler

  

2011 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER


ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER 
 

Ø  Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği

Ø  Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Desteği

Ø  Alternatif Ürün Desteği

Ø  Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme

FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ

Ø  Kütlü Pamuk Desteği

Ø  Yağlık Ayçiçeği Desteği

Ø  Soya Fasulyesi Desteği

Ø  Kanola Desteği

Ø  Dane Mısır Desteği

Ø  Zeytinyağı Desteği

Ø  Aspir Desteği

Ø  Hububat ve Baklagil Desteği

Ø  Yaş Çay Desteği

TELAFİ EDİCİ ÖDEMELER KAPSAMINDAKİ TARIMSAL DESTEKLER

Ø  Çay Budama Desteği

DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER

Ø  Yurtiçi Sertifikalı Tohum ile Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi ve standart Fidan Kullanımının ve Yurtiçi Sertifikalı Tohumluk Üretimlerinin Desteklenmesi

Ø  Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Desteği

Ø  Ar-Ge Destekleri

Ø  Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Katılım Desteği

Ø  Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi

Ø  Kırsal Kalkınma Destekleri

Tarımsal Destekler

 

 

  

2012 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER


ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER 
 

Ø  Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği

Ø  Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Desteği

Ø  Alternatif Ürün Desteği

Ø  Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme

FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ

Ø  Kütlü Pamuk Desteği

Ø  Yağlık Ayçiçeği Desteği

Ø  Soya Fasulyesi Desteği

Ø  Kanola Desteği

Ø  Dane Mısır Desteği

Ø  Zeytinyağı Desteği

Ø  Aspir Desteği

Ø  Hububat ve Baklagil Desteği

Ø  Yaş Çay Desteği

TELAFİ EDİCİ ÖDEMELER KAPSAMINDAKİ TARIMSAL DESTEKLER

Ø  Çay Budama Desteği

DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER

Ø  Yurtiçi Sertifikalı Tohum ile Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi ve standart Fidan Kullanımının ve Yurtiçi Sertifikalı Tohumluk Üretimlerinin Desteklenmesi

Ø  Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Desteği

Ø  Ar-Ge Destekleri

Ø  Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Katılım Desteği

Ø  Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi

Ø  Kırsal Kalkınma Destekleri