Tanınmış Marka

Tanınmış Marka

 

Tanınmış Marka

 

Çağımızda, ulusal ve uluslararası şirketlerin global piyasada rekabet ederken başarılı olabilmelerinin en önemli koşulu ise maddi birtakım güçlerinin olmasının yanı sıra, sahip oldukları markaların ulusal ve uluslararası arenada tanınmış olup olmadığıdır.

 

Giderek küçülen dünyamızda, “marka”; artık ürünün kalitesinden çok o ürünün hangi yaşam kalitesini ve sosyal olarak hangi katmanda bulunduğunuzu gösteren bir etiket halini almıştır.

 

Burada önemli olan, hedef kitleyi iyi analiz ederek ürüne kitleyi etkileyici bir kimlik oluşturulması ve aslında tanınmış markayı yaratanın da dünya teknolojisiyle yarışarak en yüksek kaliteyi ortaya koyarken yapılan başarılı reklamların olduğunun göz ardı edilmemesidir. 

 

TANINMIŞ MARKA OLMAK İÇİN İŞTE FIRSAT

Tanınmış marka kavramı gündeme geldiği andan itibaren büyük ilgi uyandırmış ancak mevzuatta ve uygulamada tam olarak oturtulamadığından dolayı değişik çevrelerce tartışmalara konu olmuştur. Bu anlamda tanınmış markanın tam bir tanımı da yapılamamış ve bu konunun belirlenmesi yargı kararlarına ve doktrine bırakılmıştır.

 

En nihayetinde, tanınmış marka konusu çözüme kavuşmuştur. Bilindiği gibi Türk Patent Enstitüsü’nde yapılan tanınmış marka başvuruları uzun bir süredir askıdaydı ve konunun yasal çerçeveye oturtulması beklenildiğinden kesin kararlar alınamıyordu. Ancak, yakın zamanda Türk Patent Enstitüsü tanınmış marka kriterlerini tespit ederek 17.09.2004 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan etmiştir.

 

Buna göre, bir markanın tanınmış marka sayılabilmesi için aşağıda özetini verdiğimiz kriterleri taşıması şarttır. Bu kriterlere uyan tanınmış marka başvuruları, Türk Patent Enstitüsü tarafından değerlendirilerek, tanınmış marka statüsüne alınmaktadır. Şöyle ki;

 

Bir markanın tanınmış marka olarak kabul edilmesi demek o markanın tescilli bulunduğu mal kategorisinden bağımsızlaşarak, kendi başına bir kalite sembolü ve güçlü bir reklam aracı haline gelmiş olduğunu göstermektedir. 

Marka çeşitleri 4 ana başlıkta toplanmaktadır:

a) Ortak Marka: Üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan,
bir gurubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt
etmeye yarayan işarettir.

b) Garanti Markası: Marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.

c) Ticaret Markası: Bir işletmenin imalatını ve /veya ticaretini yaptığı mallan, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.

d) Hizmet Markaları: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin
hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir 

Tanınmış Marka

 

Çağımızda, ulusal ve uluslararası şirketlerin global piyasada rekabet ederken başarılı olabilmelerinin en önemli koşulu ise maddi birtakım güçlerinin olmasının yanı sıra, sahip oldukları markaların ulusal ve uluslararası arenada tanınmış olup olmadığıdır.

 

Giderek küçülen dünyamızda, “marka”; artık ürünün kalitesinden çok o ürünün hangi yaşam kalitesini ve sosyal olarak hangi katmanda bulunduğunuzu gösteren bir etiket halini almıştır.

 

Burada önemli olan, hedef kitleyi iyi analiz ederek ürüne kitleyi etkileyici bir kimlik oluşturulması ve aslında tanınmış markayı yaratanın da dünya teknolojisiyle yarışarak en yüksek kaliteyi ortaya koyarken yapılan başarılı reklamların olduğunun göz ardı edilmemesidir. 

 

TANINMIŞ MARKA OLMAK İÇİN İŞTE FIRSAT

Tanınmış marka kavramı gündeme geldiği andan itibaren büyük ilgi uyandırmış ancak mevzuatta ve uygulamada tam olarak oturtulamadığından dolayı değişik çevrelerce tartışmalara konu olmuştur. Bu anlamda tanınmış markanın tam bir tanımı da yapılamamış ve bu konunun belirlenmesi yargı kararlarına ve doktrine bırakılmıştır.

 

En nihayetinde, tanınmış marka konusu çözüme kavuşmuştur. Bilindiği gibi Türk Patent Enstitüsü’nde yapılan tanınmış marka başvuruları uzun bir süredir askıdaydı ve konunun yasal çerçeveye oturtulması beklenildiğinden kesin kararlar alınamıyordu. Ancak, yakın zamanda Türk Patent Enstitüsü tanınmış marka kriterlerini tespit ederek 17.09.2004 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan etmiştir.

 

Buna göre, bir markanın tanınmış marka sayılabilmesi için aşağıda özetini verdiğimiz kriterleri taşıması şarttır. Bu kriterlere uyan tanınmış marka başvuruları, Türk Patent Enstitüsü tarafından değerlendirilerek, tanınmış marka statüsüne alınmaktadır. Şöyle ki;

 

Bir markanın tanınmış marka olarak kabul edilmesi demek o markanın tescilli bulunduğu mal kategorisinden bağımsızlaşarak, kendi başına bir kalite sembolü ve güçlü bir reklam aracı haline gelmiş olduğunu göstermektedir. 

Marka çeşitleri 4 ana başlıkta toplanmaktadır:

a) Ortak Marka: Üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan,
bir gurubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt
etmeye yarayan işarettir.

b) Garanti Markası: Marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.

c) Ticaret Markası: Bir işletmenin imalatını ve /veya ticaretini yaptığı mallan, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.

d) Hizmet Markaları: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin
hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir