Sürücü Mesleki Yeterlilik Eğitimleri (SRC)

Sürücü Mesleki Yeterlilik Eğitimleri (SRC)

 

Sürücü Mesleki Yeterlilik Eğitimleri (SRC)

SRC BELGESİ( Ticari Araç kullanım Belgesi )

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereğince hazırlanan "Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği"nin yürürlüğe girdiğinden "Araç sahibi olsun veya olmasın, Ticari Taşıt kullanma Belgesi sahibi olan bütün şoförlerin src belgesi alma zorunluluğu vardır. SRC belgesi (Ticari Araç kullanım Belgesi) olarak nitelendirilen yeni ticari araç sürücü belgesi olmayan ticari araç sürücüleri araçlarını kullanamayacakları Ulaştırma Bakanlığı tarafından açıkça belirtilmiştir.

SRC Belgeleri

*SRC 1: Src 1 belgesi alan sürücüler uluslararası yolcu taşımacılığı yaparlar. Src 1 mesleki yeterlilik belgesi alan sürücüler Src 2 belgesini almış kabul edilir. Src 1 mesleki yeterlilik belgesi almak için en az ilkokul mezunu olup 26 yaşından gün almak gereklidir. B-C-E-D ehliyetlerden birine sahip olmak yeterlidir.

*SRC 2: Src 2 belgesi alan sürücüler şehirler arası yolcu taşımacılığı yaparlar. . Src 2 mesleki yeterlilik belgesi almak için en az ilkokul mezunu olup 26 yaşından gün almak gereklidir. B-C-E-D ehliyetlerden birine sahip olmak yeterlidir.

*SRC 3: Src 3 belgesi alan sürücüler uluslararası yük ve kargo taşımacılığı yaparlar. Src 3 mesleki yeterlilik belgesi alan sürücüler Src 4 belgesini almış kabul edilir. Src 3 mesleki yeterlilik belgesi almak için en az ilkokul mezunu olmak yeterli olup 19 yaşından gün almak gereklidir. B-C-E-D ehliyetlerden birine sahip olmak yeterlidir.

*SRC 4: Src 4 belgesi alan sürücüler yurtiçi yük ve kargo taşımacılığı yaparlar. Src 4 mesleki yeterlilik belgesi almak için en az ilkokul mezunu olmak yeterli olup 19 yaşından gün almak gereklidir. B-C-E-D ehliyetlerden birine sahip olmak yeterlidir.

Src eğitimlerinde uluslararası yolcu ve yük taşımacılığında eğitim 32 saat olarak verilmektedir. Yurt içi Src eğitimlerinde ise 28 saat olarak verilmektedir. Src eğitimlerinin içeriğinde sürücülük üzerine eğitim verilmektedir. Sürücülerin Mesleki Yeterlilik eğitimlerinde Src 1 uluslararası yolcu taşımacılığında toplamda 14 çeşit ders vardır. Src 2 yurt içi yolcu taşımacılığında 13 çeşit ders vardır. Src 1 ve Src 2 belgelerinde Gümrük Mevzuatı, Tır ve Kaçakcılık dersi ile Tehlikeli Madde Taşımacılığı derslerinden Muaf olup Src 3 ve Src 4 belgelerinde ise Düzenli Yolcu Taşımacılığı ile Turizm Taşımacılığı Derslerinden Muaftırlar. Src Belgesi almak isteyenler derslerin tamamına katılması zorunludur.

ODY – ÜDY – SRC Hakkında Sıkça Sorulan Sorular !

src izmir

SRC nedir, kimler SRC belgesi almalı ? 
Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren/gösterecek tüm sürücülerin alması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesidir.
SRC1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan/yapacak sürücülerin alması zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesidir.
SRC2 : Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı yapan/yapacak sürücülerin alması zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesidir.
SRC3 : Uluslarası eşya kargo taşımacılığı yapan/yapacak sürücülerin alması zorunlu Mesleki yeterlilik belgesidir.
SRC4 : Yurtiçi eşya kargo taşımacılığı yapan/yapacak sürücülerin alması zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesidir.

ÜDY nedir, kimler ÜDY belgesi almalı ?
( Üst Düzey Yönetici) 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve ve benzeri konumdaki veya bu ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.
ÜDY1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı
ÜDY 2 : Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı
ÜDY 3 : Uluslarası eşya kargo taşımacılığı
ÜDY 4 : Yurtiçi eşya kargo taşımacılığı

ODY nedir, kimler ODY belgesi almalı ?
( Orta Düzey Yönetici)
Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ODY 1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı
ODY 2: Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı
ODY 3: Uluslarası eşya kargo taşımacılığı
ODY 4: Yurtiçi eşya kargo taşımacılığı

ODY ve  ÜDY nedir, kimler bu belgeye sahip olmalı ?
Karayolu taşıma yönetmeliğinin 12/e maddesine göre;
* B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2, ve T1 türü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunanlar gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir adet ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi (Üst Düzey Yönetici) ve bir adet ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi (Orta Düzey Yönetici) belgesine sahip kişileri,
* A1, A2, A3, B2, C3, D2, F1, F2, G1, G2, G3, G4, H2, H1, K3, M1, N1, P1, T2, ve T3 türü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunanlar, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir adet orta düzey yönetici (ODY) belgesine sahip kişiyi, 
* K1 belgesi tüzel kişilik adına alınmış ise, en az bir adet ODY (Orta Düzey Yönetici) belgesine sahip kişiyi istihdam etmek zorundadır.

Bunlardan 25 Şubat 2006 tarihinden önce ÜDY için 5(beş) ODY için 3(üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olanlar, belgelerini eğitime ve sınava katılmaksızın doğrudan alma hakkına sahiptirler.

Sürücünün tanımı nedir 
Sürücü (SRC): Karayolunda motorlu bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi ifade eder. 

Orta Düzey yönetici kimdir ? 
Orta düzey yönetici (ODY): Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri, 

Üst Düzey Yönetici tanımı kimin için yapılır? 
Üst Düzey Yönetici (ÜDY): Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişilerdir. 

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak zorunda olan kişiler kimlerdir ?
• B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 ve T1 türü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunanlarda , gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az birer adet üst düzey yönetici (ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi) ve bir adet orta düzey yönetici (ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi) 

• A1, A2, A3, B2, C3, D2, F1, F2, G1, G2, G3, G4, H2, H1, K3, M1, N1, P1, T2 ve T3 türü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunanlarda, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir adet orta düzey yönetici (ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ), • K1 belgesi tüzel kişilik adına alınmış ise, en az bir adet orta düzey yönetici belgesi,

• Yukarıda sayılan Yetki belgeleri ve B3, C1, D3, E1, E2, K1 ve K2 türü yetki belgeleri kapsamında çalışan tüm sürücüler (SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ). 

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak zorunda olmayan kişiler kimlerdir ?
a) Taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları, 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehir içi yolcu taşımaları ile bu kapsamda çalışacak sürücülerin,

b) Şehir içi taşımalarda faaliyette bulunan diğer ( ticari taksi, servis vb. sürücüleri). sürücülerin, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları gerekmemektedir. 

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği neyi amaçlıyor ?
Bu Yönetmeliğin amacı, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” ile 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı “Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”a dayanılarak çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde taşımacılık faaliyetleri için öngörülen mesleki yeterlilikle ilgili; mesleki yeterlilik eğitimi ve sınavı, bu eğitimi verecek kurum ve kuruluşların nitelikleri ile bunlara verilecek yetki belgeleri, bu eğitimleri tamamlayanlara veya bu eğitimden muaf olanlara verilecek mesleki yeterlilik belgeleri ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği neleri kapsıyor ?
Madde 2- Bu Yönetmelik, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler ile bunlar tarafından istihdam edilen/edilecek kişilerden Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olma şartına tabi olanları ve bunlara eğitim verecek kurum ve kuruluşlar ile eğiticileri kapsar.

Hukuki dayanağı nedir? 
Bu yönetmelik; 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” ile 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı “Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” a dayanılarak hazırlanmıştır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi ibrazı hangi tarihten itibaren zorunludur ? 
31.12.2007 tarihinden itibaren ibraz edilmek zorundadır.

Kaç çeşit Mesleki yeterlilik belgesi var ? 
ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi 
1) ÜDY1 uluslararası yolcu taşımacılığı
2) ÜDY2 yurtiçi yolcu taşımacılığı
3) ÜDY3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
4) ÜDY4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı 
ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi 
1) ODY1 uluslararası yolcu taşımacılığı
2) ODY2 yurtiçi yolcu taşımacılığı
3) ODY3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
4) ODY4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı
SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi
1) SRC1 uluslararası yolcu taşımacılığı
2) SRC2 yurtiçi yolcu taşımacılığı
3) SRC3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
4) SRC4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı
5) SRC5 tehlikeli madde taşımacılığıolarak düzenlenir ve verilir. 

Mesleki Yeterlilik Belgelerinden bir tanesini alan diğerlerini de almış sayılır mı?
ÜDY1 türü belge sahibi olanlar, ÜDY2,ODY1 ve ODY2 belge türlerini,ÜDY2 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,ÜDY3 türü belge sahibi olanlar, ÜDY4, ODY3 ve ODY4 belge türlerini,ÜDY4 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü,ODY1 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,ODY3 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü,SRC1 türü belge sahibi olanlar, SRC2 belge türünü,SRC3 türü belge sahibi olanlar, SRC4 belge türünü,almış kabul edilir. 

Ders Programları ve Süreleri Nelerdir ? 
Madde 25- Eğitimlerde bir dersin süresi 50 dakikadır. Her ders arasında 10 dakika dinlenme süresi verilir. Haftalık ders programı, eğitim kurumunun yönetimince tespit edilir. Günlük ders programı 3 saatten az 8 saatten fazla olamaz. 

Bir Derslikte en fazla kaç katılımcı olabilir ? 
Bir derslikte katılımcı sayısı 30 kişiden fazla olamaz.

Eğitime(derslere) devam zorunluluğu var mı ? 
Eğitime devam zorunludur. Bir eğitim döneminde, toplam ders saatinin 1/5i kadar devamsızlık yapanların kayıtları o dönem için silinir. Eğitim ücreti ödedikleri halde geçerli bir mazeret sebebiyle eğitime devam edemeyenler, bu durumlarını ilgili eğitim kurumuna bildirmeleri ve belgelemeleri halinde bir sonraki eğitime ücret ödemeden devam edebilirler. Eğitimi aksatan, eğitim düzenini bozan katılımcılar eğitim kurumu yönetimince yazılı olarak uyarılırlar. Yapılan uyarılara rağmen bu davranışlarında ısrar edenlerin kayıtları silinir ve bunlara herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

MEsleki Yeterlilik Belgesi Sınavları ne zaman yapılıyor ? 
Sınavlar, sınav tarihinden en az 30 gün önce ilan edilir.

Sınava giriş şartları var mı? Sınava giriş şartları nelerdir ?
Sınavlara katılabilmek için;
a) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi veya onaylı yüksek okul diploması örneği veya eğitimden muafiyet hakkı kazandıran belge,
b) T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası işlenmiş nüfus hüviyet cüzdanı örneği, yabancılar için pasaport örneği,
c) Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin makbuz,ile sınavı yapacak kuruluşa başvurulur.

Bir senede kaç sınav yapılıyor? 
Sınavlar, Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde yılda en az bir kez mesleki yeterlik belgesi türlerine göre yapılır veya yaptırılır. Ayrıca sürücüler için gerekirse uygulamalı sınav yapılır veya yaptırılır.

Sınavlarda başarılı olmak için kaç puan almam gerekiyor ? 
Sınavlar 100 (yüz) tavan puanı esas alınarak değerlendirilir.Değerlendirme sonunda başarılı olmak için 60 (altmış) ve daha yukarı puan almak şarttır.

Sınav sonuçları ne zaman ve nerede açıklanıyor? 
Sınav sonuçları, Bakanlıkça sınavı takip eden 30 gün içerisinde internet üzerinde ilan edilir.Bu ilan ve ilan tarihi esas alınarak ilgili eğitim kuruluşları sınav sonuçlarını 2 gün içinde yazılı olarak kendi eğitim merkezlerinde en az 15 gün süreyle ilan etmek zorundadırlar.

Sınavlarda başarısız olanlar ne yapmalı ? 
Mesleki Yeterlilik Eğitimi’nden muaf olanlar hariç olmak üzere ; sınav sonucunda başarısız olanlara, takip eden sınav döneminden itibaren eğitim programına devam etmeksizin 3 sınav hakkı daha tanınır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar, belge almak istemeleri halinde, Mesleki Yeterlilik Eğitim programlarına yeniden katılmak zorundadırlar.

Sürücünün başarısı ya da başarısızlığı eğitim veren kurumu etkiliyor mu ? 
Yapılan Mesleki Yeterlilik Sınavlarında, katılımcılarının üst üste üç kez % 30 (yüzde otuz)’undan fazlası başarısız olan,eğitim kurum/kuruluşunun Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi iptal edilir.Bu yüzden eğitim kurumu sürücünün başarılı olması için ne gerekiyorsa yapmak zorundadır.

Sürücülerde ne gibi şartlar aranacak? 
Sürücülerin yolcu ve eşya taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için; 
a) Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları, 
b) Yolcu taşımacılığında en az lise veya dengi okullardan birini bitirmiş olmaları, 
c)Eşya ve kargo taşımacılığında ilköğretim okullarından birini bitirmiş olmaları, 
d) Yüksek Öğretim Kurumlarının sürücü eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar hariç, Bakanlıkça belirlenecek kurum ve kuruluşların vereceği eğitimden geçerek sürücü mesleki yeterlilik belgesi almaları, 
e) Sürücülerin bedensel ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları, 
f) (Değişik: RG 15/12/2004-25671) Yolcu taşımacılığında çalışacak otobüs sürücülerinin, 26 yaşından gün almış ve 63 yaşından gün almamış olmaları, 
g) (Değişik: RG 15/12/2004-25671) Eşya ve kargo taşımacılığında çalışacak sürücülerin, 63 yaşından gün almamış olmaları, 
h) Tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücülerin, ilgili mevzuatın sürücüler için zorunlu kıldığı eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları, 
ı) Uluslararası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları,şarttır. 

Yetki belgesi almak zorunlu mu?

MADDE 5. — Taşımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapılabilmesi için Bakanlıktan yetki belgesi alınması zorunludur.Taşımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yetki belgesi alınabilmesi için taşıma işleri işletmecilerinin meslekî saygınlık, malî yeterlilik ve meslekî yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 18.1.1954 tarihli ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri saklıdır.Taşımacılara, yetki belgesinden ayrı olarak taşımalarda kullanılacak taşıtların niteliğini ve sayısını gösteren taşıt belgesi ile taşımacının taşıt belgesinde kayıtlı her taşıt için düzenlenen ve taşıtta bulunması gereken taşıt kartı verilir.Taşıma işleri işletmecilerinin sayısı, yolcu ve eşya kapasitesi, taşıtların durumu, güvenlik veya benzeri nedenlerle Bakanlık, yetki belgelerinin verilmesinde sınırlamalar ve yeni düzenlemeler getirebilir.Tehlikeli yük taşıyan taşıtlar ve bunların bağlı olduğu taşımacılar, taşıyacakları yüklerin özelliğine uygun olduğunu gösteren bilgi ve belgelere dayanarak birinci fıkrada belirtilen yetki belgesinden ayrı olarak ilgili mercilerden ayrıca izin almakla yükümlüdürler.Taşımacılar, taşıma hizmetlerini kabul edilebilir bir neden olmaksızın veya zorunlu haller dışında yapmaktan kaçınamazlar ve taşıma hizmetinden herkesin her zaman yararlanmasını sağlamak zorundadırlar.Taşımalar, diğer taşımacılar veya üçüncü şahıslar tarafından engellenemez.

Yetki belgesi almayanlar için cezai yaptırım var mı ?

MADDE 26. — Bu Kanunun;

a) 5 inci maddesine göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara beşmilyar lira,5 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara beşyüzmilyon lira,5 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara dörtyüzmilyon lira,5 inci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı davranarak bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde dörtmilyar lira,
b) Bilette tayin edilen yeri başka bir kimseye verenler veya 6 ncı maddesine aykırı davranarak yolcu taşıyanlardan, her yolcu için taşıma ücretinin beş katı tutarı, taşıma senedi olmaksızın eşya taşıyanlardan birmilyar lira,
c) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara üçyüzmilyon lira, üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı davranan taşımacılara beşyüzmilyon lira,
d) 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranan yolcu taşımacılarına birmilyar lira, ikinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara beşyüzmilyon lira, altıncı fıkrasına aykırı davranan taşımacılara üçyüzmilyon lira,
e) 10 uncu maddesine aykırı davranan acente ve taşıma işleri komisyoncularına üçmilyar lira ,
f) 11 inci maddesine aykırı davranarak ücret tarifesi düzenlemeyenlere beşyüzmilyon lira, ücret tarifelerine uymayan veya değişik ücret tarifeleri uygulayanlara beşyüzmilyon lira, bunun dışında ikinci fıkraya aykırı davrananlara ikiyüzmilyon lira,Zaman tarifesine uymayanlara ikiyüzmilyon lira, zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara yüzmilyon lira,
g) 13 üncü maddesine aykırı olarak yabancı plâkalı taşıtların Türkiye sınırları dahilindeki iki nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne bir milyar lira,
h) 14 üncü maddesine aykırı davrananlara beşyüz milyon lira,
ı) 18 inci maddesi hükümlerine göre sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara birmilyar lira,18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yapmaktan kaçınan sigorta şirketlerine, ödenmesi gereken sigorta priminin on katı tutarında,
i) 22 nci maddesinin ikinci fıkrasına uymayan ve yükümlülükleri yerine getirmeyen taşımacılara beşyüzmilyon lira,
j) 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgeler üzerinde tahrifat yapan taşımacılara beşmilyar lira,
k) 32 nci maddesine aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara üçyüzmilyon lira,Para cezası verilir.Ceza uygulaması
MADDE 27. — Eylemin başka bir suç teşkil etmesi halinde, 26 ncı madde ile verilen para cezaları, diğer kanunlardaki suçların takibine ve cezaların uygulanmasına; bu Kanunda ve yönetmelikte düzenlenen uyarma, geçici durdurma ve iptal gibi idarî müeyyidelerin uygulanmasına engel teşkil etmez.Birden fazla suçun bir arada işlenmesi halinde her suç için ayrı ceza uygulanır.Suç ve ceza tutanakları
MADDE 28. — Bu Kanunda yazılı suçlara ilişkin idarî para cezalarına dair tutanakların düzenlenmesi ve tahsiline ait usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.Para cezalarının ödenme süresi
MADDE 29. — Tahsilatlar derhal yapılmadığı takdirde para cezalarının tutanağın tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde ödenmesi gerekir. Otuz gün içerisinde ödenmeyen cezalar iki katına çıkar ve ödeme süresi on gün daha uzar, bu süre içinde ödenmeyen cezalar üç katına çıkar.Süresinde ödenmeyen para cezaları için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.Bu para cezaları, Maliye Bakanlığının sayman mutemetlerine, mal sandıklarına veya Bakanlıkça yetkili kılınmış personele ödenebileceği gibi banka, posta çeki veya kredi kartı ile de ödenebilir. Maliye Bakanlığı kredi kartı ile tahsilat yapılmasına izin vermeye, tahsilatın saymanlık hesaplarına aktarılmasına ilişkin süreleri ve diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.Para cezalarına itiraz ve suçlarda tekerrür
MADDE 30. — Para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.Bu Kanunda belirtilen suçların işlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde aynı nitelikte üç defa suç işlediği tespit edilen gerçek ve tüzel kişilere, işlediği suçların cezalarının toplamının on katı para cezası verilir ve taşıt şoförünün yurt içi taşımalarda ticarî araç kullanım belgesi, yurt dışı taşımalarda da uluslararası sürücü sertifikası bir yıl süreyle askıya alınır.

 

SRC Mesleki Yeterlilik Eğitimi

SRC Belgesi nedir? SRC belgesi almak zorunlu mu?
(Sürücü)
Karayolları Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren veya gösterecek olan sürücülerin AB uyum yasaları kapsamında alması zorunlu olan belgedir

 

SRC Belgesinin Farklı Çeşitleri Var mı ? , Hangi SRC Belgesini Almam Gerekiyor ?
Src1 belgesi ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI yapanlar için,
Src2 belgesi ŞEHİRLER ARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI yapanlar için,
Src3 belgesi ULUSLARARASI EŞYA-YÜK TAŞIMACILIĞI yapanlar için,
Src4 belgesi ŞEHİRLER ARASI EŞYA-YÜK TAŞIMACILIĞI yapanlar için,


 

 

SRC BELGESİNİ KİMLER ALMALIDIR?


Karayolu ile yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ticari araçlarda çalışan şoförlerin, sürücü mesleki yeterlilik belgesi (SRC) alması zorunludur. 
 

 SRC – ODY – ÜDY HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

SRC nedir, kimler SRC belgesi almalı ? 
Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren/gösterecek tüm sürücülerin alması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesidir.
SRC1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan/yapacak sürücülerin alması zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesidir.
SRC2 : Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı yapan/yapacak sürücülerin alması zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesidir.
SRC3 : Uluslarası eşya kargo taşımacılığı yapan/yapacak sürücülerin alması zorunlu Mesleki yeterlilik belgesidir.
SRC4 : Yurtiçi eşya kargo taşımacılığı yapan/yapacak sürücülerin alması zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesidir.

 

Sürücünün tanımı nedir ? 
Sürücü (SRC): Karayolunda motorlu bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi ifade eder. 

 

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği neyi amaçlıyor ?
Bu Yönetmeliğin amacı, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” ile 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı “Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”a dayanılarak çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde taşımacılık faaliyetleri için öngörülen mesleki yeterlilikle ilgili; mesleki yeterlilik eğitimi ve sınavı, bu eğitimi verecek kurum ve kuruluşların nitelikleri ile bunlara verilecek yetki belgeleri, bu eğitimleri tamamlayanlara veya bu eğitimden muaf olanlara verilecek mesleki yeterlilik belgeleri ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği neleri kapsıyor ?
Madde 2- Bu Yönetmelik, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler ile bunlar tarafından istihdam edilen/edilecek kişilerden Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olma şartına tabi olanları ve bunlara eğitim verecek kurum ve kuruluşlar ile eğiticileri kapsar.

 

Hukuki dayanağı nedir? 
Bu yönetmelik; 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” ile 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı “Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” a dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi ibrazı hangi tarihten itibaren zorunludur ? 
31.12.2007 tarihinden itibaren ibraz edilmek zorundadır.

Kaç çeşit Mesleki yeterlilik belgesi var ? 
ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi 
1) ÜDY1 uluslararası yolcu taşımacılığı
2) ÜDY2 yurtiçi yolcu taşımacılığı
3) ÜDY3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
4) ÜDY4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı 
ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi 
1) ODY1 uluslararası yolcu taşımacılığı
2) ODY2 yurtiçi yolcu taşımacılığı
3) ODY3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
4) ODY4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı
SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi
1) SRC1 uluslararası yolcu taşımacılığı
2) SRC2 yurtiçi yolcu taşımacılığı
3) SRC3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
4) SRC4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı
5) SRC5 tehlikeli madde taşımacılığıolarak düzenlenir ve verilir. 

 

Mesleki Yeterlilik Belgelerinden bir tanesini alan diğerlerini de almış sayılır mı?
ÜDY1 türü belge sahibi olanlar, ÜDY2,ODY1 ve ODY2 belge türlerini,ÜDY2 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,ÜDY3 türü belge sahibi olanlar, ÜDY4, ODY3 ve ODY4 belge türlerini,ÜDY4 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü,ODY1 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,ODY3 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü,SRC1 türü belge sahibi olanlar, SRC2 belge türünü,SRC3 türü belge sahibi olanlar, SRC4 belge türünü,almış kabul edilir. 

 

Eğitime(derslere) devam zorunluluğu var mı ? 
Eğitime devam zorunludur. Bir eğitim döneminde, toplam ders saatinin 1/5i kadar devamsızlık yapanların kayıtları o dönem için silinir. Eğitim ücreti ödedikleri halde geçerli bir mazeret sebebiyle eğitime devam edemeyenler, bu durumlarını ilgili eğitim kurumuna bildirmeleri ve belgelemeleri halinde bir sonraki eğitime ücret ödemeden devam edebilirler. Eğitimi aksatan, eğitim düzenini bozan katılımcılar eğitim kurumu yönetimince yazılı olarak uyarılırlar. Yapılan uyarılara rağmen bu davranışlarında ısrar edenlerin kayıtları silinir ve bunlara herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

 

Sınava giriş şartları var mı? Sınava giriş şartları nelerdir ?
Sınavlara katılabilmek için;

a) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi veya onaylı yüksek okul diploması örneği veya eğitimden muafiyet hakkı kazandıran belge,
b) T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası işlenmiş nüfus hüviyet cüzdanı örneği, yabancılar için pasaport örneği,
c) Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin makbuz,ile sınavı yapacak kuruluşa başvurulur.

 

Bir senede kaç sınav yapılıyor? 
Sınavlar, Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde yılda en az bir kez mesleki yeterlik belgesi türlerine göre yapılır veya yaptırılır. Ayrıca sürücüler için gerekirse uygulamalı sınav yapılır veya yaptırılır.

 

Sınavlarda başarılı olmak için kaç puan almam gerekiyor ? 
Sınavlar 100 (yüz) tavan puanı esas alınarak değerlendirilir.Değerlendirme sonunda başarılı olmak için 60 (altmış) ve daha yukarı puan almak şarttır.

 

Sınavlarda başarısız olanlar ne yapmalı ? 
Mesleki Yeterlilik Eğitimi’nden muaf olanlar hariç olmak üzere ; sınav sonucunda başarısız olanlara, takip eden sınav döneminden itibaren eğitim programına devam etmeksizin 3 sınav hakkı daha tanınır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar, belge almak istemeleri halinde, Mesleki Yeterlilik Eğitim programlarına yeniden katılmak zorundadırlar.

 

Sürücünün başarısı ya da başarısızlığı eğitim veren kurumu etkiliyor mu ? 
Yapılan Mesleki Yeterlilik Sınavlarında, katılımcılarının üst üste üç kez % 30 (yüzde otuz)’undan fazlası başarısız olan,eğitim kurum/kuruluşunun Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi iptal edilir.