SEVESO Nedir?

SEVESO Nedir?

SEVESO Nedir? İtalya'nın Seveso kentinde 1976'da gerçekleşen ciddi endüstriyel kazayı takiben, endüstriyel donanımlarda kaza önleme üzerine Avrupa Birliği, Seveso Direktifi'ni kabul etti. Direktif, meydana gelen büyük endüstriyel kazalardan çıkarılan dersler dikkate alınarak çeşitli aralıklarla iyileştirilmiştir.

Seveso-II Direktifi ilk olarak 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanmıştır ve ülkemizde kademeli olarak yürürlüğe girmiştir.

SEVESO Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” bu alanda faaliyet gerçekleştiren kuruluşlara önemli yükümlülükler getirmektedir. Direktif hem sanayiciler üzerindeki hem de Üye Devletlerin yetkili makamları üzerindeki genel ve özel yükümlülükleri içerir. Hükümler, direktifin temel hedefleri ile ilgili olarak iki ana kategoriye ayrılır. Bunlar; büyük kazaların önlenmesini amaçlayan ölçüm kontrolleri ve büyük kazaların sonuçlarını sınırlayan ölçüm kontrolleridir.

Bu yönetmelik ile tesis dahilinde üretim, depolama, satış amacıyla tehlikeli madde bulunduran kuruluşlar; büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi, etkili ve sürekli bir korumayı ve risk yönetimini sağlamak amacıyla alınması gereken tüm önlemlerin belirlemesi gerekmektedir. Öncelikli olarak Seveso tesislerini belirlemek amacıyla tehlikeli kimyasal bulunduran tüm sanayicilerin Çevre Bakanlığının hazırladığı online.cevre.gov.tr sayfasından bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Aşan Danışmanlık Hizmetleri; olarak Seveso Direktifi gerekliliklerinden aşağıdaki kapsamda hizmet vermekteyiz;

·         Tehlike Analizi (HAZOP, What-if, FTA)

·         Risk Analizi, Sonuç Değerlendirmesi (ısıl ışıma, aşırı doza maruz kalma, zehirli bulutun dağılması) (TNO Güvenlik Yazılımı, EFFECTS 8.1)

·         Quantitative Risk Assessment [QRA (Niteliksel Risk Değerlendirmesi)] Bireysel ve Toplumsal Risk (TNO Risk Değerlendirme Yazılımı, RISKCURVES 7.6)

·         Güvenlik Yönetimi Sistemleri – Büyük Kazayı Önleme İlkesi

·         Acil Durum Planlaması

·         Arazi Kullanım Planlaması

·         Güvenlik Raporları’nın hazırlanması ve değerlendirilmesi eğitimi

·         Büyük kaza tehlikesinin olduğu yerler için Yetki eğitimi ve İncelemeler

Ayrıca Seveso Direktifi kapsamında belirtilen çalışmalar 01.01.2016 tarihine kadar tamamlayarak otorite tarafından belirlenen sisteme yüklemesi gerekmektedir.

SEVESO EĞİTİMİ BİLGİLENDİRME VE UYGULAMA ALANLARI

Kursun Amacı:
SEVESO “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” bu alanda faaliyet gerçekleştiren kuruluşlara önemli yükümlülükler getirmektedir. Direktif hem sanayiciler üzerindeki hem de Üye Devletlerin yetkili makamları üzerindeki genel ve özel yükümlülükleri içerir. Hükümler, direktifin temel hedefleri ile ilgili olarak iki ana kategoriye ayrılır. Bunlar; büyük kazaların önlenmesini amaçlayan ölçüm kontrolleri ve büyük kazaların sonuçlarını sınırlayan ölçüm kontrolleridir.

Bu kursa dahil olacak katılımcılar Seveso Direktifi Kapsamında, aşağıda belirtilen içerik dahilinde eğitim alacaklardır.

Kurs İçeriği: 
1. Gün

·         Seveso Direktifi Temel Bilgilendirme

·         Büyük Kazaları Önleme Politikası ve Seveso Sistemi

·         Unsur A: Organizasyon ve Personel

·         Unsur B: Büyük Kazaların Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 

2. Gün

·         Unsur C: İletişim Kontrolü

·         Unsur D: Değişimin Yönetimi

·         Risk Matrisi 

3.    Gün

·         Unsur E: Acil Durumlar İçin Planlama

·         Unsur F: Performansın İzlenmesi

·         Unsur G: Denetleme ve İnceleme

·         Dış Güvenlik: QRA ve Arazi Kullanımı Planlama

·         Domino Etkisi 

4.    Gün

·         Senaryo Uygulamaları

·         Denetim ve İyi Uygulama Örnekleri 

5.    Gün

·         Güvenlik Raporu

·         Acil Durum Planları

SERTİFİKA 
Eğitim süresinin tamamında yer alan katılımcılara “Katılım Sertifikası” verilecektir.

KAYIT 
Bu eğitime, kesin kayıtlar eğitimden en geç 5 gün öncesinde sonlandırılmaktadır.

GENEL BİLGİLER: 
Eğitim Tarihi    : 19-23 Ekim 2015
Eğitim Süresi    : 5 Gün
Eğitim Yeri       : İstanbul –Anadolu Yakası

Eğitim Fiyatı : 10500 TL (Kişi Başı – 5 gün) + KDV dir. 
Eğitim Bedeli    : Lütfen iletişime geçiniz
Maksimum katılımcı sayısı: Maksimum 40 Kişi

Yeterli katılım sağlanması durumunda İstanbul dışında ya da talep eden firma bünyesinde de eğitim gerçekleştirilebilir. Lütfen İstanbul dışındaki ve özel eğitim talepleri ile ilgili iletişime geçiniz.