Sedex Denetimini Kimler Yapar

Sedex Denetimini Kimler Yapar

ETI, SEDEX, SMETA Denetim Programları

İngiltere’deki sivil toplum örgütleri, ticaret birlikleri ve üye firmalar tarafından oluşturulmuş bir sosyal uygunluk girişimidir. En büyük amacı İngiltere pazarı için üretim yapan tüm çalışanların çalışma şartlarının Uluslararası Çalışma Standartları’na uygun olmasını sağlamaktır. Dinamik bir yapıya sahip olup her geçen gün küresel çalışma ortamlarındaki değişiklere parelel olarak çözüm üretici politikalar oluşturmaktadır. ETI denetimleri ülke kanunları ve ETI prensipleri çerçevesinde yürütülür. Yapılan denetimden geçen üretici firma İngiltere’deki üye firmalar tarafından kabul edilir.

www.ethicaltrade.org 

SEDEX / SMETA Sedex (Supplier Ethical Data Exchange), kar amacı gütmeyen Londra-Ingiltere merkezli ve tedarikçilerin etik verileri paylaşabilmesini amaçlayan bir kuruluştur. Dünyanın her yerinden firmalar üye olabilmektedir.

Sedex, tedarik zincirlerini oluşturan ifirmaların etik konularda sürekli gelişimini hedefleyen alıcıların oluşturduğu bir topluluktur. Firmalar Sedex’e ortak veri tabanını kullanmak, çalışma gruplarında ve kararlarda rol almak, ve diğer Sedex üyeleriyle iletişime geçmek amacıyla katılırlar. Sedex tarafından kullanılan SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) dökümanları olarak; rapor formatı, düzeltme planı ve etik konularda firmalara örnek teşkil edebilecek iyi uygulamalar sayılabilir.

Etik / Sosyal Uygunluk denetimlerine giren firmalar da Sedex sistemine üye olarak ve geçirdikleri denetimlerin raporlarının sisteme yüklenmesi yoluyla; denetim sonuçlarını yetki verdikleri birden çok Sedex üyesi tarafından görülebilmesi sağlarlar, ve böylece farklı üye firmalardan birden çok kez denetime girme ihtiyacı duymazlar.

Sedex sistemine yüklenen raporların büyük bir kısmı, ETI prensiplerini temel alarak yapılan denetimlere ait raporlardır.

www.sedex.org.uk

Dökümanlar

Sedex Üyelik Kuralları

SEDEX SMETA ETİK DENETİM KRİTERLERİ