Rohs Testi

Rohs Testi

RoHS uyumluluğu testi için kullanılan en yaygın araç theportable X-Işını Floresans (XRF) analizleridir.bu testlerde aşağıdaki maddelerin aralığı aranır.

RoHS Kısıtlanmış Maddeler
RoHS şu altı kısıtlı malzeme için maksimum seviyeleri belirtir:
Kurşun (Pb): <1000 ppm ;Kurşun yaygın kurşun-asit bataryalar, elektronik bileşenler, kablosunun kılıfını ve katot ışınlı tüpler cam, lehim elektrik ve elektronik sektöründe kullanılmaktadır.
Cıva (Hg): <100 ppm
Cıva yaygın elektrikli ve elektronik cihazların üretiminde metaller kullanılmaktadır
Kadmiyum (Cd): <100 ppm
Kadmiyum elektronik ekipman, araç pilleri, ve pigmentler.
Hekzavalan Krom (Cr VI) 1000 ppm <
Polibrominatlı Bifeniller (PBB): 1000 ppm
Polibromlu difenil eterler (PBDE): <1000 ppm