Risk Analizi & Değerlendirme Eğitimi

Risk Analizi & Değerlendirme Eğitimi

1. Risk Analizi ve Risk Yönetimi Eğitimirisk analizi
 
Süre: 1 gün 
 
Amaç:  
 
Risk Analizi ile bir kuruluşu tehdit eden tehlikeler ve bunlara bağlı olarak kuruluşun zarar görebilirlik durumu belirlenir. Bir kuruluşun afet ve acil durum sonrasında iş sürekliliğinin sağlanması, kritik operasyonların kesintisiz devam etmesinin sağlanması yaşamsaldır. Bu da yöneticilerin risk analizine bağlı olarak plan geliştirme ve hazırlık yapma duyarlılığı ve becerisi ölçüsünde mümkün olabilir.
 
Bu eğitim programı, iş sürekliliğinin sağlanması için kuruluşun bütün afet ve acil duruma hazırlık çalışmalarının  temelini oluşturacak şekilde kuruma özel hazırlanır.
 
İçerik:
 
Temel Kavramlar ve Tanımlar
 
Risk ve Kriz Yönetimi
 
Tehlike, Zarar Görebilirlik , Kapasite ve Risk Değerlendirmesi
 
Tehlike Etki Analizi ve Önceliklendirme Matrisi
 
Zarar Azaltma
 
Yapısal ve Yapısal Olmayan Tehlikelerin Giderilmesi
 
Lojistik Planlama
 
Temel Müdahale Becerileri
 
Senaryo  Temelli Tatbikat
 
Değerlendirme