Restricted Chemicals List

Restricted Chemicals List

Restricted Chemicals List
 
 
 
 
 
 
MADDENİN, MADDE GRUBUNUN VEYA KARIŞIMIN ADI 
KISITLAMALAR
ÜRÜNLER
 
1
AZORENKLENDİRİCİLER VE AZOBOYARLAR
İnsan cildi veya ağız boşluğuyla doğrudan veya uzun süreli temas edebilen tekstil ve deri ürünler, bir veya daha fazla azo grubunun indirgenmesiyle ayrılan, ek-2’de yer alan aromatik aminlerin bir veya daha fazlası tespit edilebilen nihai ürünlerde veya bunların boyalı kısımlarında 30 mg/kg’ınağırlıkça %0,003 üzerinde azoboyar içermeleri halinde piyasaya arz edilemez.
 
Tekstil veya deri oyuncaklar ile tekstil veya deri kıyafet içeren oyuncaklar
 
Oyuncak kapsamında değerlendirilecek kırtasiye ürünleri
 
Giyim eşyaları, yatak takımları, havlu,  şapka, uyku tulumları, çocuk bezi ve diğer hijyenik kağıt ürünler
 
Ayakkabı, eldiven, kol saati kayışı, el çantası, cüzdan/çanta, evrak çantası, boyna takılan para çantası
 
Nihai kullanıcının kullanımına yönelik iplik ve kumaş
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sandalye örtüsü, mobilyaların tekstil ve deri içeren bölümleri.
 
 
2
FİTALATLAR
 
a Bis 2-etilheksil fitalat DEHP
 
CAS No: 117-81-7
 
b Dibütil fitalat DBP
 
CAS No: 84-74-2
 
c Benzil butyl fitalat BBP
 
CAS No: 85-68-7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plastik materyali içinde ağırlıkça % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda sayılan fitalatları içeren ürünler piyasaya arz edilemez.
 
Çocuk kullanım ve bakım ürünleri
 
Oyuncaklar
 
Oyuncak kapsamında değerlendirilecek kırtasiye ürünleri
 
Ayakkabılar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ç Di-‘izononil’ fitalat DINP
CAS No: 28553-12-0 ve 68515-48-0
d di-‘izodesill’ fitalat DIDP
CAS No: 26761-40-0 ve 68515-49-1
e di-n-oktil fitalat DNOP
CAS No: 117-84-0
Plastik materyali içinde ağırlıkça % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda sayılan fitalatları içeren çocukların ağızlarına koyabilecekleri ürünler piyasaya arz edilemez. 
Çocuk kullanım ve bakım ürünleri
 
Oyuncaklar
 
Oyuncak kapsamında değerlendirilecek kırtasiye ürünleri
 
 
 
 
 
 
 
 
3
ALEV GECİKTİRİCİLER
 
a Trisaziridinil
 
Fosfinoksit TEPA
 
CAS No: 545-55-1
 
b Polibromobifeniller PBB’ler CAS No: 59536-65-1
 
c Tris2,3dibromopropil fosfat TRIS
 
CAS No: 126-72-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciltle temas edecek giysi, iç çamaşırı ve çarşaf gibi tekstil ürünleri sayılan alev geciktiricileri içermeleri halinde piyasaya arz edilemez.
Deriyle temas edecek giysi, iç çamaşırı ve çarşaf gibi tekstil ürünleri
 
 
4
KADMİYUM
CAS : 7440–43 –9 ve bileşikleri
-Vinil klorür polimerleri veya kopolimerleri PVC 
-Poliüretan PUR 
-Renkli masterbeç üretimi haricinde kullanılan düşük yoğunluklu polietilen hariç olmak üzere düşük yoğunluklu polietilen 
 -Selüloz asetat CA 
 -Selüloz asetat bütirat CAB
-Epoksi reçine
-Melamin-formaldehid MF reçineleri
-Üre-formaldehid UF reçineleri
-Doymamış polyesterler UP
-Polietilen terefitalat PET
-Polietilen terefitalat PBT
-Saydam/genel amaçlı polistiren
-Akrilonitril metilmetakrilat AMMA
-Çapraz bağlı polietilen VPE
-Yüksek-etkili polistiren
-Polipropilen PP 
 
Yukarıda sıralanan sentetik organik polimerlerden Bundan sonra plastik malzeme olarak anılacaktır. üretilen karışımlar ve ürünler, plastik malzemenin ağırlıkça %0,01’ine eşit veya yüksek konsantrasyonda kadmiyum içermeleri halinde piyasaya arz edilemez.
Boyanmış ürünler, boyanmış kısımlarının ağırlıkça %0,1’e eşit veya yüksek konsantrasyonlarda kadmiyum içermeleri halinde piyasaya arz edilemez. 
Ambalaj malzemeleri
 
Okul ve büro malzemeleri
 
Mobilya, karoser ya da benzerleri için tasarlanmış bağlantı malzemeleri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giyim eşyaları ve giysi aksesuarları eldivenler dahil
 
Emprenye edilmiş, kaplanmış, örtülmüş veya lamine edilmiş tekstil kumaşları
Suni deri 
 
 
 
 
Yanda sayılan ürünler, metal ağırlığının %0,01’ine eşit veya daha yüksek konsantrasyonlarda kadmiyum içermeleri halinde piyasaya arz edilemez.
 
Takı yapımında kullanılan metal boncuk veya diğer metal parçaları 
 
 
 
Bilezik, kolye, yüzük, kulağa ve vücudun diğer kısımlarına delinerek takılan takılar, kol saati, saat kordonu, broş ve kol düğmeleri de dahil olmak üzere mücevherat veya imitasyon takı eşyaları ile saç aksesuarlarının metal parçaları 
 
 
NİKEL 
 
CAS : 7440–02–0 ve bileşikleri 
 
-Takı eşyalarından nikel salınma oranının 0.2 mikrogram / cm²  /hafta’dan göç sınırı daha az olmaması halinde delinmiş kulaklara ve insan bedeninin başka delinmiş kısımlarına takılan tüm takı eşyaları,
 
-Eğer ürünlerin deriyle doğrudan ve uzun süreli temas eden kısımlarından nikel salınma oranı 0.5 μg/cm²/hafta’dan daha fazla ise yanda sayılan ürünler ve benzerleri,
 
-Eğer nikel dışındaki kaplama, ürünün normal bir biçimde kullanıldığı en az iki yıllık süre boyunca ciltle doğrudan ve uzun süreli temas halindeki kısımlardan nikel açığa çıkışının 0.5 μg/cm²/hafta’dan az olmasını sağlamıyorsa nikel dışındaki bir kaplamaya sahip yanda sayılan ve benzeri ürünler piyasaya arz edilemez.
 
 
 
 
 
Küpe
Kolye, bilezik ve zincir, halhal, yüzük
Kol saati, saat kayışı ve sıkılaştırıcısı
Giysilerde kullanılmaları halinde perçin düğmesi, sıkılaştırıcı, perçin, fermuar ve metal damga  
 
6
ORGANOSTANİK BİLEŞİKLER
Tekstil ve deri ürünleri, ürün ya da ürün parçalarında kalay içeriği ağırlıkça %0.1’den daha yüksek tributiltin TBT ve trifeniltin TPT gibi üç grup bağlı organostanik bileşikler içermeleri halinde piyasaya arz edilemez.
 
Tekstil ve deri ürünleri; karışım, ürün ya da ürün parçalarında kalay içeriği ağırlıkça %0.1’den daha yüksek dibutiltin DBT bileşikleri içermeleri halinde halka satılmak üzere piyasaya arz edilemez.
 
Tekstil ve deri ürünleri
 
 
Sayılan ürünler; karışım, ürün ya da ürün parçalarında kalay içeriği ağırlıkça %0.1’den daha yüksek dioktiltin DOT bileşikleri içermeleri halinde halka satılmak üzere piyasaya arz edilemez.
 
Tene temas etmesi öngörülen tekstil ürünleri
Eldivenler
Tene temas etmesi öngörülen ayağa giyilen ürünler ya da ayağa giyilen ürünlerin parçaları
Çocuk kullanım ve bakım ürünleri
Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi ve benzeri ürünler
PERFLOROOKTAN SÜLFANATLAR
1 μg/m² ve daha yüksek konsantrasyonlarda perflorooktan sülfanat içermeleri halinde sayılan ürünler piyasaya arz edilemez.
 
 
 
Tekstil ve diğer kaplanmış ürünler
 
NONİL FENOL VE NONİL FENOL ETOKSİLATLAR
NONİL FENOL
CAS : 25154-52-3
NONİLFENOL ETOKSİLATLAR
Aşağıdaki amaçlar için madde veya karışımın ağırlıkça %0,1’ine eşit veya daha yüksek konsantrasyonlarda nonil fenol ve nonil fenol etoksilat içermeleri halinde, sayılan ürünler piyasaya arz edilemez.
 
 
 
 
 
–  Yıkama sıvılarının geri dönüştürüldüğü ya da tamamen yok edildiği kontrollü kapalı kuru temizleme sistemleri ya da yıkama sıvılarının geri dönüştürüldüğü ya da tamamen yok edildiği özel işlemli temizleme sistemleri hariç olmak üzere endüstriyel veya kurumsal temizlik,
 
–   Ev temizliği,
 
–   Atık suya herhangi bir salınım yapılmaksızın işleme veya biyolojik atık su arıtması yapılmadan önce işlem suyundan organik kısmı tamamen ayırmak için ön işleme tabi tutulduğu özel işlemli sistemler koyun derisinin yağının alınması hariç olmak üzere tekstil ve deri işlemede,
 
–   Kağıt hamuru ve kağıt üretiminde.
 
Deterjanlar
 
Tekstil ve deri ürünleri 
 
Kağıt ürünler
 
Cıva Bileşikleri
Ahşabın korunması amacıyla kullanılan madde veya karışımlar, cıva bileşikleri içermeleri halinde sayılan ürünler piyasaya arz edilemez.
 
 
 
Ahşap Ürünler
 
10
Arsenik Bileşikleri
Ahşabın korunmasında, arsenik bileşikleri içermeleri halinde sayılan ürünler piyasaya arz edilemez.
Ahşap Ürünler