REACH Kayıt (Reach Belgesi)

REACH Kayıt (Reach Belgesi)

REACH Sistemi

REACH NEDİR?

Reach, 1 Haziran 2007 tarihinden itibaren geçerli olan kimyasallar konusundaki yeni Avrupa Birliği Yönetmeliğidir. Ana prensipleri şöyledir:

         Kimyasal maddelerin Reach kayıt işlemi

         Kayıt dökümanların değerlendirilmesi ve maddelerin değerlendirilmesi

         Çok önemli bir şekilde maddelerin ruhsatlandırılması

Çok önemli bir şekilde maddelerin sınırlandırılması ve yasaklanması Avrupa Parlementosu ve Birliğinin yayınladığı Yönetmelik (EC) No. 1907/2006

         Registration (Kayıt)

         Evaluation(Değerlendirme)

         Authorisation(Ruhsatlandırma)

         Restriction of Chemical substances(Kimyasal maddelerin sınırlandırılması)

Reach Belgesi Nasıl Alınır?

Avrupa birliği içerisindeki ve Avrupa Birliğine ihracat yapan üreticiler, kimyasal maddelerin güvenliğini kanıtlamakla sorumludurlar.

Etkileri Nelerdir?

REACH Belgesi Nasıl Alınır?, kendi adına üretim veya ihracat yapan tüm üreticiler ve ihracatçılar (yılda 1 tondan fazla miktarlarda) için gereklidir. Her madde (kayıttan hariç tutulanlar hariç) kayıt edilmelidir. Kayıtlı olmayanlar üretim veya ihracat izni verilmeyecektir. Bu durum Avrupa Birliği sınırları dışında ve Avrupa Birliğine ihracat yapan kuruluşlar içinde geçerlidir. REACH Tüzüğü ne gore kayıt hazırlıkları içermez. Buna rağmen hazırlık aşamasında olan maddelerde kayıt edilmek zorundadır.

Ana kural şudur: “Veri yok – İş yok”

Yetkili Temsilci Nedir?

Herhangi üretici, ithalatçı, ve alt kullanıcı, örneğin kritik veri koruması sebebiyle, bir üçüncü tarafı yetkili temsilcisi olarak atayabilir. Bu durumda gizli üretici, ithalatçı ve alt kullanıcıların kimlikleri diger başvuranlara gösterilmemelidir.

Alt Kullanıcı Nedir?

Üretici veya ihracatçıdan başka maddeyi kullanan alt kullanıcı, Avrupa Birliğinde kurulmuş doğal veya yasal kişi, kendisi veya üretim hazırlıkları için REACH ten etkilenebilir. Distribütörler ve tüketiciler alt kullanıcı değildir. Alt kullanıcılar kullandıkları maddelerin belirli kullanım için kaydedildiğinden emin olmalıdırlar. Eğer üretici maddeleri talep edilen kullanım için veya alt kullanıcının kendi kullanımlarının güvenilirliğini dikkate almasından dolayı kaydetmeme kararı veriyor ise üreticiler Avrupa Kimyasal Ajansı ile iletişim kuracaklardır.

Reach Kayıt (Reach Belgelendirme) Nasıl Olur?

REACH ön-kaydı yapılmış maddeler için bir geçiş dönemi kullanmaya imkan verir. Geçiş dönemi üretilen maddenin miktarına ve tehlikesine bağlıdır.

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Yorum

1.6.2007

 

REACH Gecerliliği

1.6.2008

1.12.2008

Ön Kayıt

1.1.2009

 

Ön-kaydı yapılmış maddeler ilanı (ECHA) ve tahmini kayıt dönemi ( şartlar – ön kayıt)

 

1.12.2010

Kayıt

> YEniden üretim için 1 ton/yıl (CMR), kanserojen, mutajenik, toksik

> 100 ton/yıl (N, R 50/53), çevre tehlikesi, su organizmaları için yüksek toksik

> 1000 ton/yıl (diğer)

 

1.6.2013

Kayıt

> 100 ton/yıl

 

1.6.2018

Kayıt

> 1 ton/yıl

Hariç Tutulan Maddeler Nelerdir?

REACH , 1 ton/yıl miktarın altında üretilen veya ithal edilen ürünlerle ilgili değildir.

1.       Reach kapsamı haricindeki maddeler

         Gümrük denetiminin altındaki maddeler

         İzole olmayan ara ürünler

         Atıklar

         Radyoaktif maddeler

         Bir taşıma yönetimindeki maddeler

1.       Kayıt gerektirmeyen maddeler

o    REACH direktifind Ek IV & V de bahsedilen tüm maddeler

o    Tekrar ithal edilen kayıtlı maddeler

o    Polimerler

o    Yemek ve yem içinde kullanılan maddeler ve feedingstuffs

o    İnsani veya hayvansal ilaçların içinde kullanılan maddeler

o    Atıklardan düzenlenen maddeler

1.       Kayıttaki minor gereksinimli maddeler

o    ELINCS – Maddeler REACH ‘e göre kaydedilmiş olarak göz önüne alınır.

o    Araştırmalarda ve bilimde kullanılan maddeler, kayıt işleminden (Yerine yapılmış kayıt)

5 yıla kadar hariç tutulabilir

Yerinde (kullanılmış) tecrit edilmiş aracılar

Kayıt olacaklar kimlerdir?

EC dışında kalan üreticiler – EC içinde bulunan bir yönetim temsilci sayesinde kayıt.İthalatçı – Eğer Avrupa dışında bulunan üretici kayıt için bir yönetim temsilcisi görevlendirmez ise ithalatçı kaydı gerçekleştirmeli

EC içindeki Üretici – Kayıt yapılmalı

Alt Kullanıcı – Ayrıca üretici olması durumunda kayıt

Distribütör, tüketici – Kayıt yapılmaz

REACH Hizmetlerimiz

Reach uygulamaları için danışmanlık hizmeti vermekteyiz.  Ayrıca ;

Bağımsız bir şirket olarak sağlanan hizmetler şunlardır:

         Yetkili temsilcisi olmak ( AB dışında kalan üreticiler) ve temsilcilikler ( AB’den firmalar)

         REACH başvurusunda danışmanlık hizmetleri

         Kimyasal maddelerin envanteri ve kayıp verinin analizi

         Maddelerin ön kayıt ve kayıtları esnasında işbirliği ( IUCLID5)

         ECHA ile ilgili olanlar için beyan

         Kayıt için dokümanların hazırlanması ( Evrak dosyası, Kimyasal güvenlik raporu)

         İnceleme ve veri kazanım stratejilerinin hazırlanması, test için uygun laboratuvarlar seçiminin yapılması

         Kullanım için güvenlik formlarının ve talimatların hazırlanması ve güncelleştirilmesi

         SIEF’deki temsilcilik işlemleri

 

Reach Kayıt Sürecinde Destek verebilmemiz için iletişim formuna ürününüzün madde, eşya veya kimyasal isimlerini ve karışım oranlarını bildiriniz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayabilirsiniz, 0532 350 82 46