R1 Yetki Belgesi İçin Gerekli Evraklar

R1 Yetki Belgesi İçin Gerekli Evraklar

 

R1 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

GENEL ŞARTLAR

1-Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp Kaşelenecek)Dönüşüm Dilekçesi

2-Başvuru Formu

3-Taşımacı Gerçek Kişi İse İlgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile yetkili kişinin adli sicil belgesi

4-Firmayı Temsil ve İmzalama Yetkili Kişi /Kişilerin İmza sirküleri (asıl veya Noter Onaylı Suretleri)

5- Ticaret Odası Faliyet Belgesi (Belgede taşımacının Ünvanı, Adresi,Kayıt Tarihi, Sermayesi yazılı olacak)

6- Merkez Adresine Ait Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi

7- Varsa yetkili Makamlarca Tescil Edilmiş Kısa Unvan ve logo ile ilgili belgeler

8- Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri ( Gazetede Firmanın Ünvanı , adresi, temsile  yetkili kişiler sermayesi kurucular ve ortakları yazılı olacak )(aslı veya onaylı suretleri)

Not:Gerçek Kişilerde Esnaf ve sanatkarlar Odasına Kayıtlı Olması İle İlgili

a)Esnaf Sicil Gazetesi

b)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti

c) Sermaye Oda Sicil Kayıt Yer Almıyorsa , Esnaf Odasından alınacak sermaye Gösterir Yazı

 

R1 Belgesi Alma Şartları ve R1 Belgesi Fiyatı

9- 300. 000 tl sermaye veya işletme sermayesine  sahip olunması ve sermayenin Ticaret sicil Gazetesinde yayımlatılması gerekmektedir.

10- Varsa şube ile ilgili bilgilerin Ticaret Sicil gazetesinde yayınlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi ve imza sirkülerinin gönderilmesi

11- En az bir adet  üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olunması veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişilerin istihdam edilmesi (söz Konusu şartın , Yetki belgesi alınış tarihinden itibaren 6ay içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

12- Karayolu uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü işine elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olunması

Not: R1 Yetki Belgesi Ücreti, Bakanlığımıza Gönderilen Belge ve Evrakların İncelenmesinden sonra tarafınıza verilecek ödeme numarasına yatırılacaktır. Ödeme yapılmadan faaliyette bulunulamaz. 

 

R1 Organizatörlük Yetki Belgesi Danışmanlık Ücretimiz= 1000 TL

R1 HARÇ BEDELİ235.615 TL