Psikoteknik

Psikoteknik

Psikoteknik değerlendirme; sürücülerin sürüşle ilgili özel zihinsel ve psikomotor becerilerini ölçen ve güvenli araç kullanımını sağlayan standart testlerin yer aldığı bilgisayar tabanlı bir değerlendirme sistemidir. Temel zihinsel beceriler "dikkat, algı, bellek, izleme ve muhakeme" ve psikomotor beceriler ise "el-ayak-göz koordinasyonu, tepki zamanı, çevresel görüş, hız mesafe tahmini ve çarpışma zamanı tahmini" olarak tanımlanabilir. Bu becerilere sahip olmanın, kurallara uygun karar vererek ve doğru motor hareketleri yaparak kazalardan kaçınabilme ve araç kullanabilmenin ilk basamağı olduğu söylenebilir. Kazaları önleyici yanı da en önemli faydasıdır. 


Avrupa ‘da psikoteknik değerlendirmenin kullanımına baktığımızda; psikoteknik değerlendirmenin gelişmiş ülkelerde sürücülük becerilerinde yaşa bağlı zayıflamanın meydana gelmesi nedeniyle yaşlı sürücülere mecburi hale geldiği, yolcu ve eşya(emtia) taşımacılığı yapan profesyonel sürücülerin araç kullanma beceri düzeylerini bilgisayar destekli testlerle kanıtlanmak zorunda oldukları ve ceza puanını aşan sürücülerin psikoteknik değerlendirmeyi geçmek mecburiyetinde oldukları görülmektedir. Avrupalılar bu yolla cezaları %36 azaltmışlar, ülke ekonomilerine oldukça büyük fayda sağlamışlardır. Bildiğiniz gibi en önemli maddi manevi kayıplar trafikte yaşanmaktadır. Kaza gerçekleştiğinde geri dönüş yoktur, ancak kaza olmadan önleme vardır, bu da en iyi psiko teknik analizler sonucu olabilmektedir.  Firmamız psikoteknik belgesi ve psikoteknik raporu çözüm ortağı yetki belgeli psikoteknik merkezleri ile sağlamaktadır. 

Psikoteknik raporu için başvuru yapmak için

Ehliyet, Kimlik Fotokopisi ve 3 adet resim yeterlidir.