Plastik Yatırım Teşvik Belgesi

Plastik Yatırım Teşvik Belgesi

Gerekli Bilgiler

–                         Firma Telefon ve Fax

–                         Yatırım Yeri Adresi

–                         Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası:

                        SGK işyeri sicil numarası 

                        Ortakların  vergi kimlik no,  ve vergi dairelerİ

                        Öngörülen istihdam (Kaç kişi Çalışacak) 

                        Projenin kapasitesi ( Hangi ürün İşlem görecek Günlük Ne kadar İşlem yapılacak)

                        Projenin kısa anlatımı ( Üretim Akış Şemasına göre Ürünün işlem görme sırası)

                        Yatırım için Ön görülen İnşaat . Üretim binası , depo , büro ve idari bina ayrı ayrı kaç m2 dir.

 

Gerekli Belgeler ( bu belgeler ilk önce mail olarak bize mail olarak gönderilmesi gerekli)

 

                           İmza sirküleri ( Onaylı )

                          Ticaret Sicil Gazetesi Kuruluş ve Son sermaye ( Onaylı )

                           SGK Borcu Yoktur yazısı 5510’ a göre (Bilgisayardan alınacaksa üzerinde Hazine müsteşarlığına ibraz edilmek üzere yazılı olacak firma tarafından kaşeli imzalı olacak)

–                           Çed yazısı Onaylı        

–                           Vekalet name (bilgi@aşandanismanlik.com dan isteyiniz.)