Patlamaların Önlenmesi ve Patlamadan Korunma

Patlamaların Önlenmesi ve Patlamadan Korunma

Patlamaların Önlenmesi ve Patlamadan Korunma

İşveren, bu yönetmelik kapsamında patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, gerekli önlemleri alır. Bu önlemler alınırken aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulmalıdır.

a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,

b) Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,

c) Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.

d)  Patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilir.