Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlayan İşyerleri ve iş ekipmanları için özel gerekler

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlayan İşyerleri ve iş ekipmanları için özel gerekler

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlayan İşyerleri ve iş ekipmanları için özel gerekler

Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde, işverenler aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür:

a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde 26/12/2003 tarihinden önce kullanılmak üzere üretilen veya işyerinde kullanılan iş ekipmanları asgari gerekleri karşılamak zorundadır.

b) Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan işyerleri bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak kurulur.

c) Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan işyerlerinde herhangi bir değişiklik, eklenti veya tadilat yapıldığı hallerde, işveren bu standartların devam etmesini sağlar.