Patent İtirazı

Patent İtirazı

Patent İtirazı

Patent İtiraz işlemleri

Patent itiraz işlemlerini 2 başlık altıda toplayabiliriz.

1-Enstitü Kararlarına itiraz:

Tescil başvuruşunda bulunulmuş bir marka Türk patent Enstitü Uzmanları tarafından 551 Sayılı KHK’ gereğince incelemeye tabi tutulur. Bu inceleme sonucunda Patent başvurumuza Red kararları verilebilmektedir.Bu kararlara tebliğ tarihinden itibaren 2 ay içerisinde itiraz etme hakkı söz konusudur.

2-Bülten İtirazları:

Patent başvurumuz, Uzman incelemesinin ardından 6 ay süresince Resmi Patent Bülteninde yayınlanır. Bu süre içerisinde 3.üncü kişilerin Patent başvurusuna itiraz etme hakkı vardır.Bu itirazlar genelde benzerlikten kaynaklanan itirazlar olmaktadır.Böyle bir itiraz ile karşılaşıldığında itiraza cevap verme hakkı mevcuttur.İtiraz dosyası ve karşı savunma Yeniden Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilmeye alınır ve Patent kabul veya red kararları çıkar.Yeniden Değerlendirme Kurulunun kararlarında ayrıca itiraz etme hakkı mevcuttur.