Patent Adres Değişikliği

Patent Adres Değişikliği

 

Patent Adres Değişikliği

Bir patent başvurusu veya patentin sahibinin adresinde herhangi bir değişiklik söz konusu ise ; bu değişikliğin Patent Siciline kaydedilebilmesi için bazı işlemlerle birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması gerekir.