Ortam Uçucu Organik Bileşiklerinin Belirlenmesi

Ortam Uçucu Organik Bileşiklerinin Belirlenmesi

 

Ortam Uçucu Organik Bileşiklerinin Belirlenmesi

Ortam Ölçüm ,  Analiz ve Raporlamaları

 • Ortam Gürültü Ölçümleri
 • Ortam Titreşim Ölçümleri
 • Ortam Kimyasal Ölçümleri
 • Ortam Aydınlatma Ölçümleri
 • Ortam Termal Konfor Ölçümleri
 • Ortam Toz Ölçümleri ( PM1, PM2.5, PM5, PM10)
 • Temiz Oda Partikül Sayımı ( 0.3µ, 0.5µ, 5µ)
 • Ortam Uçucu Organik Bileşiklerinin Belirlenmesi
 • Ortam İnorganik Bileşiklerinin Belirlenmesi
 • Ortam Ölçümlerinin Haritalanması  

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

 • Gürültü Maruziyeti Ölçümleri
 • Titreşim Maruziyeti Ölçümleri
 • Gaz Maruziyeti Ölçümleri
 • VOC Maruziyeti Ölçümleri
 • Toz Maruziyeti Ölçümleri

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü