Orta Düzey Yönetici Belgeleri (ODY 1-2-3-4)

Orta Düzey Yönetici Belgeleri (ODY 1-2-3-4)

Orta Düzey Yönetici Belgeleri (ODY 1-2-3-4)

ODY belgesi, ODY belgesi çeşitleri:

ODY 1 Belgesi

ODY 2 Belgesi

ODY 3 Belgesi

ODY 4 Belgesi

ODY belgesi almak isteyen şef, uzman, kısım amiri, idari işler amiri, operasyon yöneticisi vb kişilerde aranan şartlar:

Faaliyet alanına göre ODY türü mesleki yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe, ODY belgesi çeşitleri altta gösterilmiştir.

ODY1 belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı
ODY2 belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı
ODY3 belgesi: Uluslararası eşya-yük taşımacılığı
ODY4 belgesi: Yurtiçi eşya-yük taşımacılığı

Başvuru sahibinin orta düzey yönetici olduğunu gösteren ve 25 Şubat 2006 tarihinden önceki 3 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği veya çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı firmalardan faaliyet alanına göre alacağı ve bu firmalarda 25 Şubat 2006 tarihinden önce en az 3 yıl süreyle orta düzey yönetici olarak ( müdür, şef, uzman, operasyon yöneticisi ve benzeri ünvanlarla) görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma yazısı,

Söz konusu firma/firmalarda çalıştığı döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,

T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

2 Adet fotoğraf,

Belge ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu.

Şahıslar veya firmalar, eğitim + sınavsız ODY belgesi almak için;

0212 438 0476 yı arayınız.

ODY eğitim alacak kişilerden istenilen belgeler ve aranan şartlar:

Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe, (şahsen başvuruda merkezlerimizde doldurulabilir)

T.C. vatandaşları için T.C. Kimlik Numarası işlenmiş nüfus hüviyet cüzdanı, yabancılar için pasaport örneği,

Tahsil durumunu gösteren belgenin noter tasdikli örneği, (diploma, en az ilkokul mezunu)

İkametgah belgesi

Savcılık kağıdı (adli sicil kaydı)

4 adet vesikalık fotoğraf

Yetki belgeli bir taşımacı: Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa giren suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü kişi/kişilere ODY belgesi yükümlülüğü kapsamında iş veremez.

Şahıslar veya firmalar, hizmeti satın almak için; ODY Belgesi Başvuru ve ODY Belgesi Gerekli Evraklar için

0212 438 0476 yı arayınız

katalogs-794-DİLEKÇE ODY