MSDS Hazırlayıcısı Sertifika Eğitimi Programı

MSDS Hazırlayıcısı Sertifika Eğitimi Programı

 

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EĞİTİM PROGRAMI

 

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği                                         (R.G. 11/03/2002 – No: 24692) çerçevesinde hazırlanan eğitim ve sınav programı

 

1.Gün

 

Bölüm

Konu

Başlama

Bitme

1

Kayıt ve kurs notlarının dağıtımı, programın özeti

09.00

09.30

2

Türkiye ve Dünyadaki mevzuat.

09.30

10.00

3

Tarafların Sorumlulukları

10.00

10.30

4

Güvenlik Bilgi Formuna giriş

10.30

11.00

 

Kahve molası

11.00

11.15

5

Tehlikeli Kimyasalların Sınıflandırılmasına giriş

11.15

11.45

6

Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği

11.45

12.15

7

Avrupa Birliğindeki  Tehlikeli Kimyasallarla ilgili  Direktifler  ve REACH

12.15

12.45

 

Yemek molası

12.45

14.00

8

Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi

14.00

15.30

9

Tehlikeli Müstahzarların (preparatların) Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi

15.30

16.00

 

Kahve molası

16.00

16.15

10

Sınıflandırma konularında tartışma

16.15

18.00

 

 

2.Gün

Bölüm

Konu

Başlama

Bitme

11

Genel Toksikolojik Bilgiler

09.30

10.00

12

İşyeri maruz kalma limitleri

10.00

10.30

13

Kişisel korunma cihazları

10.30

11.00

 

Kahve Molası

11.00

11.15

14

Tehlikeli Malların taşınması ve depolanması

11.15

11.45

 

Tehlikeli Malların taşınması ve depolanması

11.45

12.15

 

Tehlikeli Malların taşınması ve depolanması (TMT)

12.15

12.45

 

Yemek Molası

12.45

14.00

 

TMT Atölye

14.00

15.30

 

Kahve Molası

15.30

15.45

 

TMT Atölye

15.45

18.00

 

 


3.Gün

 

Bölüm

Konu

Başlama

Bitme

15

Çevre için tehlikelerin belirlenmesi

09.30

10.30

 

Yangın, İlk Yardım ve Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler

10.30

11.00

 

Kahve Molası

11.00

11.15

 

Atık Yönetimi ve sınıflandırması

11.45

12.15

 

Yemek Molası

12.15

13.00

17

Kimyasal Güvenlik raporu

13.00

14.00

18

DNEL/DMEL, PEC/PNEC kavramları

14.00

15.00

 

Kahve Molası

15.00

15.15

 

Maruziyet senaryoları , GBF – REACH uygulamaları

15.15

16.30

 

Atölye çalışması

16.30

18.00

 

 

 

4.Gün

 

Bölüm

Konu

Başlama

Bitme

18

Atölye çalışmasının değerlendirilmesi

0930

10.00

19

GBF’nin doldurulması

10.00

11.30

 

Kahve Molası

11.30

11.45

 

GBF’nin doldurulması

11.45

12.15

 

Yemek Molası

12.15

13.00

20

Sınav

13.00

14.30

21

Kursun değerlendirmesi

14.30

15.00

22

Kapanış

15.00