MSDS EĞİTİMİ (GBF FORMU) HAZIRLAMA EĞİTİMİ

MSDS EĞİTİMİ (GBF FORMU) HAZIRLAMA EĞİTİMİ

MSDS HAZIRLAYICISI SERTİFİKA EĞİTİMİ

Başvuru için gerekli belgeler;
1.   Başvuru Formu-Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır. Uzmanlarımızdan temin edilebilir.
2.   Belgeli Personel Taahhütnamesi ve Karşılıklı Antlaşma Şartları Formu
- Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır (ön kayıt aşamasından sonra imzalanabilir.)
3.   Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4.   Diploma Fotokopisi
5.   Adayın Kimya ve/veya Çevre konularında iş tecrübesini gösterir yazı(lar)-(Adayların Öğrenim durumlarına göre sahip olması gereken iş tecrübesi şartı ile ilgili ayrıntılı bilgi Ek’te bulunan “GBFH Başvuru Şartları” dokümanında verilmektedir. Lisans mezunu adaylardan iş tecrübesi belgesi istenmemektedir!)

Bağlı Hizmetler