Marka Ünvan Değişikliği

Marka Ünvan Değişikliği

 

Marka Ünvan Değişikliği

Marka Ünvan Değişikliği

Marka sahibinin ticari ünvanı değişirse, ünvan değişikliğini marka tescil 

belgesine işlenmek ve sicile geçirilmek üzere Türk Patent Enstitüsüne 

bildirilmelidir. Ünvan değişikliği marka sahibinin tüm markalarında 

yapılmalıdır.   Bir firmanın birden fazla tescilli markası varsa, ünvan 

değişikliği tescilli markaların tamamında yapılmalıdır.