Marka Tescili

Marka Tescili

Marka Nedir?

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla; kişi adları dahil, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade marka edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltıla bilen her türlü işarettir.

Marka hakkı sahibine sağlanan marka koruması, tescil yolu ile elde edilir. Türkiye'de markalar 556 sayılı Markaları Korunması Hakkında KHK hükümlerine göre korunmaktadır. Markaların 556 Sayılı KHK' nin etkili korumasından yararlanabilmesi için TESCİLLİ OLMASI ZORUNLUDUR Marka tescili için yetkili merci Türk Patent Enstitüsü'dür. Marka sicile kaydedildiğinde, diğer bir deyişle, tescil edildiğinde yasallaşır ve yasal koruma sağlar.

Marka Tescili ne tür haklar sağlar?

Marka tescili, sahibine markanın üçüncü kişilerce izinsiz kullanılmasını önleme yetkisi verir. Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı veya karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi biri işaretin izinsiz kullanımını önleme hakkı verir. Tescil ettirilen marka belgesi, belgede yazılı olan ürün ve hizmetler üzerine markayı koyma ve kullanma hakkı verir ve sahibine tescilli markayı haksız yere kullanan ve taklit edenlere ihtarname çekme, markayı taşıyan ürünlere ihtiyati tedbir ve el koyma hakkı ile maddi ve manevi tazminat davası açma hakkını sağlar.

Ayrıca tescilli bir marka başkasına devir edilebilir, miras yoluyla intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin ve teminat olarak gösterilebilir. Tescilsiz marka kullananlar, belirtilen bu haklardan yararlanamazlar. 

Tescilsiz marka kullanımı yasal olmasına rağmen; aynı mal ya da hizmetle ile ilgili olarak daha önce tescilli bir markanın varlığı karşısında hem markaya yapılan yatırımların tümüyle boşa gitmesi, hem de hukuk ve ceza davaları ile karşı karşıya kalma riski nedeniyle son derece sakıncalıdır.

Markanın bir değer, bir sermaye, kıymeti milyar dolarlarla ölçülen bir mal varlığı olduğu bilincine varmanız ve onu tescil ile korumanız, ileride telafisi mümkün olmayan zararlara maruz kalmamanız için önemlidir.

Her işaret marka olarak tescil edilebilir mi?

Marka tescili, sahibine markanın üçüncü kişilerce izinsiz kullanılmasını önleme yetkisi verir. Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı veya karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi biri işaretin izinsiz kullanımını önleme hakkı verir. Tescil ettirilen marka belgesi, belgede yazılı olan ürün ve hizmetler üzerine markayı koyma ve kullanma hakkı verir ve sahibine tescilli markayı haksız yere kullanan ve taklit edenlere ihtarname çekme, markayı taşıyan ürünlere ihtiyati tedbir ve el koyma hakkı ile maddi ve manevi tazminat davası açma hakkını sağlar.

Ayrıca tescilli bir marka başkasına devir edilebilir, miras yoluyla intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin ve teminat olarak gösterilebilir.

Tescilsiz marka kullananlar, belirtilen bu haklardan yararlanamazlar. Tescilsiz marka kullanımı yasal olmasına rağmen; aynı mal ya da hizmetle ile ilgili olarak daha önce tescilli bir markanın varlığı karşısında hem markaya yapılan yatırımların tümüyle boşa gitmesi, hem de hukuk ve ceza davaları ile karşı karşıya kalma riski nedeniyle son derece sakıncalıdır.

Markanın bir değer, bir sermaye, kıymeti milyar dolarlarla ölçülen bir mal varlığı olduğu bilincine varmanız ve onu tescil ile korumanız, ileride telafisi mümkün olmayan zararlara maruz kalmamanız için önemlidir.

"Müseccel marka" ne anlama gelir? Ürünlerin üzerinde yer alan TM, ® ve © işaretlerinin anlamları nelerdir ?

Marka tescili, sahibine markanın üçüncü kişilerce izinsiz kullanılmasını önleme yetkisi verir. Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı veya karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi biri işaretin izinsiz kullanımını önleme hakkı verir. Tescil ettirilen marka belgesi, belgede yazılı olan ürün ve hizmetler üzerine markayı koyma ve kullanma hakkı verir ve sahibine tescilli markayı haksız yere kullanan ve taklit edenlere ihtarname çekme, markayı taşıyan ürünlere ihtiyati tedbir ve el koyma hakkı ile maddi ve manevi tazminat davası açma hakkını sağlar.

Ayrıca tescilli bir marka başkasına devir edilebilir,miras yoluyla intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin ve teminat olarak gösterilebilir.

Tescilsiz marka kullananlar, belirtilen bu haklardan yararlanamazlar. Tescilsiz marka kullanımı yasal olmasına rağmen; aynı mal yada hizmetle ile ilgili olarak daha önce tescilli bir markanın varlığı karşısında hem markaya yapılan yatırımların tümüyle boşa gitmesi, hem de hukuk ve ceza davaları ile karşı karşıya kalma riski nedeniyle son derece sakıncalıdır.

Markanın bir değer, bir sermaye, kıymeti milyar dolarlarla ölçülen bir mal varlığı olduğu bilincine varmanız ve onu tescil ile korumanız, ileride telafisi mümkün olmayan zararlara maruz kalmamanız için önemlidir.

'Müseccel Marka' tescil edilmiş ve tescilli olarak korunan marka anlamına gelmektedir.® işaretinin açımlı 'Register' olarak okunmakta ve 'Tescillidir' anlamında mal ve hizmetlerde marka yanında kullanılmaktadır. TM işaretinin açılımı 'Trade Mark' olarak okunmakta ve 'Ticari Marka' anlamına gelmektedir. Tescil başvurusu yapılmış ve henüz tescil edilerek marka tescil belgesine bağlanmamış markalar için kullanılmaktadır. © işaretinin açılımı 'Copyright' olarak okunmakta ve 'Telif Hakkı' anlamında kullanılmaktadır.

Kimler marka tescil başvurusunda bulunabilirler ?

T.C. sınırları içinde ikamet eden gerçek veya tüzel kişiler.Türkiye'de sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler, Paris Sözleşmesi'ne veya Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ) Kuruluş Anlaşmalarına üye ülke vatandaşları, Paris Sözleşmesi'ne veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmalarına üye ülke vatandaşı olamamakla birlikte bu üye ülkelerden birinde ikamet eden veya sınai ve ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler,Karşılıklılık ilkesi uyarınca T.C. vatandaşlarına kanunen veya fiilen marka koruması tanıyan devletin gerçek veya tüzel kişi vatandaşları başvuruda bulunabilir.

Marka oluştururken nelere dikkat edilmelidir ?

Kolay okunabilmeli

Ayırt edici özelliği bulunmalı

Kolayca taklit edilememeli

Okunuşu kulağa hoş gelmeli

Tüketicinin zihnine işlemeye ve bilinç altına tesir etmeye elverişli olmalı

İhracat yapılacaksa ihracat yapıldığı ülkenin dilinde kötü bir anlamı bulunmamalı.

Markayı kullanmaya başlamadan önce başkası adına tescilli olup olmadığı konusunda araştırma yapılmalı.

Bir markada aranacak en önemli özellik, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden AYIRT ETME GÜCÜNÜN bulunmasıdır. Markanın mutlaka bir anlamı olması, anlaşılır olması gerekmez Dünyada veya Türkiye' de büyük firmaların isim veya markalarını incelediğimizde bu markaların firma kurucularının isimlerinden, isimlerinin baş harflerinden oluştuğu veya sözlüklerden seçilmiş kelimeler olduğu görülmektedir. Ticaret Ünvanları ve İşletme Adları başka kanunlarla tescilli olsa bile, MARKA OLARAK TESCİL EDİLMEDİKÇE marka sayılmaz.

Tescilden önce ön Marka araştırması mutlaka yapılmalıdır !

Marka seçimi yapıldıktan sonra yapılacak ilk iş markanın tescilli olup olmadığının araştırılmasıdır. Markanın başkası adına tescilli olmadığı öğrenildikten sonra tescil için müracaat edilmelidir. Markanın başkası adına tescilli olup olmadığı hakkında araştırma yapılmadan başvuru yapılması halinde, marka başkası adına tescilli olması durumunda markaya yapılan yatırım boşa gidebilir.Markanızın ücretsiz olarak araştırılmasını istiyorsanız tıklayınız.


Marka vekili ile çalışmak ne avantaj sağlar ?

Tescili talep edilecek markanın, marka vekili tarafından resmi müracaat öncesinde ön araştırma ve tescil edilebilirlik değerlendirmesi sağlıklı olarak yapılmalıdır. Müracaat sonrası işlem süresinin uzun olması, tüm aşamalarda ve resmi yazışmalarda(sürenin yönetmelikler ile belirlenmiş ve sınırlandırılmış olması nedeniyle) hak kayıplarının önlenmesi açısından enstitü siciline kayıtlı marka vekili ile çalışmak yararlı olacaktır.


Türkiye'de marka tescili ne kadar sürede gerçekleşir ?

Müracaat tarihi itibariyle, tüm şartların yerine getirilmesi ve belgelerin eksiksiz olarak TPE'ye sunulması halinde müracaatın belgeye bağlanma süresi yaklaşık 10-12 aydır. Bu sürenin uzamasına, inceleme aşamasında müracaatı yapılan markanın, tescilli ve işlemde olan benzerlerinin çokluğu ya da ilan aşamasında 3. kişilerden itiraz gelmesi gibi nedenler yol açabilir. Bu hallerde müracaatın belgeye bağlanma süresi asgari 18 aya çıkabilir.

 
Marka tescil prosedürü

Hazırlık Aşaması: Marka tescil prosedürünün ilk işlemi marka örneğinin hazırlanmasıdır. Markalogolu veya logosuz olabilir. Marka örneği, marka nasıl kullanılacaksa o şekilde hazırlanır. Daha sonra markanın hangi sınıfta tescil edileceği belirlenir. Sınıfı belirlemek için Uluslararası Nice Antlaşması'nın marka tescil sınıfları kullanılır. Sınıflar belirlendikten sonra markanın tescil edilip edilemeyeceğini belirleyen marka araştırması yapılır. Daha önce aynı adla bir marka tescil edilmişse veya bu yönde bir müracaat varsa marka tescili mümkün olmadığından yapılan masrafların boşa gitmemesi açısından öncelikle marka araştırmasının yapılması şarttır. Markanızın ücretsiz olarak araştırılmasını istiyorsanız tıklayınız.

Başvuru ve İnceleme Aşaması: Yapılan ön araştırma sonucu, Markanın başkası adına tescilli olup olmadığı öğrenildikten sonra Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı'na başvuru yapılır. Marka, başvurudan itibaren ortalama 6-7 ay içinde Türk Patent Enstitüsünce incelenir. Enstitü müracaat edilen markayı tescil edilebilirlik kriterleri bakımından inceler. Eğer 556 sayılı kararnamenin 7 ve 8'nci maddeleri açısından bir engel yoksa resmi bültende yayına çıkarır.

İlan Aşaması: Yayınına karar verilen markalar her ay Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan markalar bülteninde 3 ay süre ile askıda kalır. Yani yayın tarihinden itibaren 3 ay içinde üçüncü kişiler tarafından itiraz edilebilir. Türk Patent Enstitüsü bu itirazları Markalar Kanununa göre değerlendirir ve itirazı kabul edebilir veya etmeyebilir. İtirazların kabul edilmesi halinde başvurulan marka tamamen red olabilir veya başvurulan sınıfların bir kısmı çıkarılabilir. İtirazın kabul edilmemesi halinde markanın tesciline karar verilir.

Tescil Aşaması:Başvurulan markanın tescil edilmesine karar verildikten sonra bu durum başvuru sahibine veya vekile bildirilir. Türk Patent Enstitüsü tarafından talep edilen tescil ücretinin ödenmesinden sonra ortalama 2-3 ay içinde "marka tescil belgesi" alınır.

Marka Tescili için gerekli belgeler

Firmanın faaliyet belgesi (Ticaret veya sanayi odaları, esnaf odaları veya vergi dairelerinden alınabilmektedir.)

Markanın örneği.

Vekaletname. (Noter tastiği gerekmeyen vekaletname)

Tescil edilen marka kaç yıl süre ile korunmaktadır ?

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre talep üzerine onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir. Koruma süresi sona eren marka, sahibinin veya onun yetkili kıldığı vekilin talebi halinde yenilenir. Yenileme talebinin yapılması koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi, ek ücret ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir. Yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır.


Tescilli markayı kullanmanın sonucu nedir, hangi hallerde marka iptal edilir?

Tescilli bir markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka mahkeme kararı ile iptal edilebilir. Beş yıllık süre içinde marka iptal davası açılamaz. Ayrıca kullanmama haklı bir nedene dayanıyorsa, yine hükümsüzlüğe karar verilemez. Haklı nedenler, olağanüstü haller ya da mala ve piyasaya bağlı nedenler olabilir.

 
Marka başvuru ile tescil belgeleri üzerindeki tasarruflar ve değişiklikler nelerdir?
 

Marka sahibi, markasını kullanarak ya da başkasının kullanmasına izin vererek markasından ekonomik menfaat elde eder. Marka tescil belgesi ile elde edilen hak devredilebilir, lisans sözleşmesi yoluyla kiralanabilir, veraset yolu ile varislere intikal edebilir ya da rehin edilebilir. Marka tescil belgesi üzerinde yapılan devir, lisans, veraset ve intikal, rehin gibi tasarruflarla, adres ve unvan değişikliklerinin üçüncü kişilere karşı hüküm ifade edebilmesi için marka siciline kayıt edilmesi gereklidir. Bunun için de, bu değişiklikler Türk Patent Enstitüsü'ne bildirilmelidir.


Türkiye'de tescil edilen marka tüm dünyada geçerli midir?

Bir ülkede tescil edilen marka tüm dünyada geçerli değildir. Marka Tescil Belgesi, hangi ülkede alınmışsa o ülkede koruma sağlayan bir belgedir. Bu sebeple Türkiye'de başvurusu yapılan ve tescil edilen bir marka sadece Türkiye sınırları içinde koruma hakkından yararlanır. Ayrıca başka ülkelerde de koruma isteniliyorsa, her ülkede, o ülkenin mevzuatına göre başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Marka hakkı ihlal ediliyorsa ne yapılmalıdır?
 

KHK'nin sağladığı korumadan yaralanmanın ana şartı, markanın TPE tarafından tescil edilmiş olmasıdır. Tescil edilmemiş bir marka KHK anlamında korunmadan yararlanamayacaktır. Tescil edilmemiş bir markaya yapılan ihlale karşı gidilecek yol Ticaret Kanunu' nun haksız rekabet hükümleri olacaktır. İhlal (tecavüz), tescilli bir markanın, sahibinin izni olmaksızın 556 sayılı KHK anlamında kullanılması veya o markayı taşıyan mal ve hizmetlerin, tecavüzün bilinmesine rağmen o malların nereden sağladığının bildirilmesinden kaçınılmasıdır. Marka hakkı ihlal edilen Tescilli Marka Sahibi, adli makamlara başvurup, kanunda öngörülen hukuk veya ceza davalarından birini ya da her ikisini açabilir. Markahaklarınızın bir başkası tarafından ihlal edildiğini düşünüyorsanız, başvuracağınız merci, İhtisas Mahkemeleri olarak hizmet veren ''Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri(FSHHM), Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleridir.(FSHCM) '' Eğer bulunduğunuz ilde FSHHM yoksa Asliye Hukuk Mahkemeleri'ne başvurmanız gerekir.

Marka hakkının ihlal edilmesi halinde verilecek cezalar nelerdir?

Markadan doğan haklara verilecek cezaların alt ve üst sınırları aşağıdaki gibidir

Bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası,

4.994.000.000 Liradan 16.648.000.000 Liraya kadar para cezası,

İşyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılması,

Tecavüz edenlerin bir yıldan az olmamak üzere ticaretten men edilmeleri

Yurtdışında marka tescili nasıl yapılır?
 

Markalar hangi ülkede tescil edildiyse o ülke sınırları dahilinde korunduğundan, Türkiye'de yapılanmarka tescili yalnızca ülke sınırları içinde bir hak doğuracaktır. Dolayısıyla markanın yurtdışında da korunması için ayrı bir tescile ihtiyaç duyulmaktadır Tüm dünyada geçerli bir tescil sistemi yoktur. Yurt dışında marka tescili için birkaç yöntem vardır. Bu yöntemler; klasik anlamda ilgili ülkelere marka tescili için teker teker başvurma, Avrupa ülkelerine Avrupa Topluluk Markası başvurusu yapma ve Madrid Protokolü'ne göre başvuru yapmak olarak sıralanabilir. Avrupa Topluluk Markası, tek bir başvuru ile 25 Avrupa Birliği Ülkesi'nde tescil olanağı sağlar. Madrid Protokolü çerçevesinde yapılan başvuru ile protokole taraf olan tüm ülkelerin tamamında veya seçilen ülkeler için koruma sağlanabilmektedir. Türkiye, Madrid Protokolü'ne üye olduğundan dolayı, bizler , yurt dışında marka tescili için Madrid Protokolü çerçevesinde başvuru yapılmasını tavsiye ediyoruz.

Madrid Protokolü markaların uluslararası tescili ile ilgili mevcut Madrid Antlaşması'na yeni özellikler ve kolaylıklar kazandırmıştır. Bu anlamda Madrid Protokolü yeni bir antlaşma niteliğindedir. Protokole göre uluslar arası tescil yaptırmak isteyenler Türkiye'de tescil yapıldıktan sonra veya tescil başvurusu yapıldıktan sonra uluslar arası marka tescili başvurusunda bulunabilir. 
Madrid Protokolü çerçevesinde tek bir başvuru yapılarak bu protokole üye olan tüm ülkelerde uluslar arası marka tescili sağlanabilir. Uluslararası tescil belgesi yaklaşık olarak 4–6 ay arasında gelmekte ve bu süre sonunda ilgili ülkelerde marka inceleme sürecine girmektedir. Tescil için nihai kararın gelmesi ise 18 ayı bulmaktadır. Belirlenmiş ülkelerdeki patent ofisleri 12 veya 18 ayda tescil ile ilgili kararlarını WIPO' YA bildirmek durumundadır. Türkiye'nin seçmiş olduğu süre 12 aydır. Bu süre sonunda ilgili ülkeler red kararını bildirmemişse marka tescil edilmiş sayılır. Türkiye'de başvurusu yapılmış olanmarka yurtiçinde reddedilirse otomatik olarak yurtdışında da reddolur. Yurtdışında markanın korunma süresi yurtiçinde olduğu gibi 10 yıldır. 10 yıl sonunda marka isteğe bağlı olarak yenilenebilir ve 10 yıl daha koruma altına alınabilir. 

Avrupa Topluluk Markası sistemi 01.12.1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve bu tarihten itibaren Avrupa Topluluğu ülkelerini tek ülkeymiş gibi kabul ederek yurtdışı marka başvurusu imkanı doğmuştur.Bir tek marka başvurusuyla topluluk üyesi ülkelerde geçerli olan tescil belgesi alınmaktadır. Avrupa Topluluk Markası sisteminin Madrid Protokolü'ne nazaran bazı avantajları olmasına karşılık dezavantajları da bulunmaktadır. Avrupa Topluluk Markası sisteminin en önemli özelliği tek bir başvuruyla tüm topluluk üyesi ülkelerde marka tescilinin alınabilmesidir.Bu şekilde yapılan yurtdışı marka tescili, hem daha az maliyetle olmakta, hem de zamandan tasarruf etme imkanı sağlamaktadır. Diğer bir özelliği ise Topluluk Markası Ofisi'nde (OHIM) inceleme olmamasıdır; markanın reddi ancak üçüncü kişilerin itirazları sonucu olmaktadır. Ancak Avrupa Topluluk Markası Sistemi'nin en büyük dezavantajı; eğer ki yapılan marka başvurusu üye olan tek bir ülkede reddolursa tüm ülkelerde reddolmuş sayılır; çünkü yapılan başvuru tek ülkede yapılmış gibi kabul görmektedir. Bu durumda da uluslar arası markaya yapılan bütün yatırımlar ,boşa gidecektir. Bu yüzden başvuru yapılmadan önce markanın topluluğa üye olan ülkelerde ayrıntılı bir ön araştırmasının yapılması gerekmektedir. Markanızın ücretsiz olarak araştırılmasını istiyorsanız tıklayınız. -Yurt dışı marka başvurusu yapılacak ülke Madrid Protokolü veya Avrupa Topluluk Markası sistemine taraf değilse, tescil yapılmak istenen ülke/ülkeler belirlenerek bireysel olarak başvuru yapılabilir.Bu yolla marka başvurusu yapılmak istenildiğinde söz konusu ülke/ülkelerin kendi tescil prosedürleri izlenecektir. Bu yüzden yurt dışı marka başvurusu hem daha uzun sürecek hem de maliyet artacaktır.

 
Yurtdışı marka başvurusu için gerekli olan belgeler?

Türkiye'deki marka tescil belgesi veya başvuru belgeleri.

Faaliyet Belgesi

Vekaletname

Marka Örneği (Markanın Türkiye'deki marka tescil belgesinde veya başvurusunda yer alan örneğin aynısı olacaktır.

Tanınmış Marka

Çağımızda, ulusal ve uluslararası şirketlerin global piyasada rekabet ederken başarılı olabilmelerinin en önemli koşulu ise maddi birtakım güçlerinin olmasının yanı sıra, sahip oldukları markaların ulusal ve uluslararası arenada tanınmış olup olmadığıdır.

Giderek küçülen dünyamızda, “marka”; artık ürünün kalitesinden çok o ürünün hangi yaşam kalitesini ve sosyal olarak hangi katmanda bulunduğunuzu gösteren bir etiket halini almıştır.

Burada önemli olan, hedef kitleyi iyi analiz ederek ürüne kitleyi etkileyici bir kimlik oluşturulması ve aslında tanınmış markayı yaratanın da dünya teknolojisiyle yarışarak en yüksek kaliteyi ortaya koyarken yapılan başarılı reklamların olduğunun göz ardı edilmemesidir. 

TANINMIŞ MARKA OLMAK İÇİN İŞTE FIRSAT

Tanınmış marka kavramı gündeme geldiği andan itibaren büyük ilgi uyandırmış ancak mevzuatta ve uygulamada tam olarak oturtulamadığından dolayı değişik çevrelerce tartışmalara konu olmuştur. Bu anlamda tanınmış markanın tam bir tanımı da yapılamamış ve bu konunun belirlenmesi yargı kararlarına ve doktrine bırakılmıştır.

En nihayetinde, tanınmış marka konusu çözüme kavuşmuştur. Bilindiği gibi Türk Patent Enstitüsü’nde yapılan tanınmış marka başvuruları uzun bir süredir askıdaydı ve konunun yasal çerçeveye oturtulması beklenildiğinden kesin kararlar alınamıyordu. Ancak, yakın zamanda Türk Patent Enstitüsü tanınmış marka kriterlerini tespit ederek 17.09.2004 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan etmiştir.

Buna göre, bir markanın tanınmış marka sayılabilmesi için aşağıda özetini verdiğimiz kriterleri taşıması şarttır. Bu kriterlere uyan tanınmış marka başvuruları, Türk Patent Enstitüsü tarafından değerlendirilerek, tanınmış marka statüsüne alınmaktadır. Şöyle ki;

Bir markanın tanınmış marka olarak kabul edilmesi demek o markanın tescilli bulunduğu mal kategorisinden bağımsızlaşarak, kendi başına bir kalite sembolü ve güçlü bir reklam aracı haline gelmiş olduğunu göstermektedir. 

Marka çeşitleri 4 ana başlıkta toplanmaktadır:

a) Ortak Marka: Üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan,
bir gurubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt
etmeye yarayan işarettir.

b) Garanti Markası: Marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.

c) Ticaret Markası: Bir işletmenin imalatını ve /veya ticaretini yaptığı mallan, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.

d) Hizmet Markaları: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin
hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir 

Garanti Marka


Garanti Markaları

Garanti markası,marka sahibinin kontrolü altında, bu markayı kullanmaya yetkili kılınmış birçok işletme tarafından, üretilen ürün veya hizmetin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi kaynaklarını ve kalitesini garanti etmeye yarayan markalardır.

“Garanti marka” sını "ortak marka" dan ayıran en belirgin fark, belirlenmiş standartları sağlayan bütün işletmelerce kullanılır olmasıdır. Oysa ortak marka, belirli işletmelerce kullanılan markalardır.

Garanti markasının tescili için; tescil başvurusu yapılırken, markanın kullanma usul ve esaslarını belirleyen bir 'teknik yönetmelik' verilmesi gerekmektedir.

“Garanti markası teknik yönetmeliği" ; markanın mal veya hizmetlerin garanti edilen ortak özelliklerini, markanın kullanımına ilişkin kontrol hükümlerini, aykırı kullanımlarda verilecek cezaları belirtmesi gerekir.

Garanti markası kullanılırken, marka sahibince belirlenen ortak özelliklere uyulup uyulmadığı, ayrıca kontrol edilmelidir.

Garanti Marka Başvurusu yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar;

Markanın usul ve esaslarını belirleyen teknik yönetmeliğin verilmesi,

Markanın mal ve hizmetlerin garanti edilen ortak özelliklerinin belirlenmesi,

Kontrol hükümlerinin belirtilmesi,

Cezai yaptırımların belirlenmesi gerekmektedir.

Marka Araştırma Hizmeti

MARKA ARAŞTIRMA

‘Marka’ olmayı şirket vizyonu haline getiren tüm işletmelerin bu doğrultuda gerçekleştirecekleri en önemli adım; tüketici zihninde sağlam bir yer edinerek müşteri sadakati yaratacak, istikrarlı satış sağlayacak ve en önemlisi rekabet gücü kazandıracak marka ismi belirlenmesidir. 

Bulunan bu marka isminin marka olabilirlik kriterlerini taşıması yurt dışında tescile bağlanan markalarla benzerlik göstermemesi tescil belgesinin alınabilmesinde büyük önem arz etmektedir.

Marka araştırma hizmeti ihracatçı Türk firmalarına yeni pazarlara girmeden önce yatırım yapacakları bölgeyi tanımaları ve marka ihlallerine karşı ileride karşılaşabilecekleri sorunlara karşı önceden tedbir alma imkânı sunmaktadır. Yurt dışında uzman çözüm ortakları ile çalışmakta olan Aşan Danışmanlık, müvekkillerinin yurt dışı marka tescil işlemlerine başlamadan önce marka araştırma hizmetlerinden faydalanmalarını ve böylelikle etkin ve özgün pazarlara kavuşmalarını istemekte ve her zaman en kaliteli hizmeti sunmayı garanti etmektedir.

Marka Araştırma da göz önünde tutulması gereken hususlar :

-Markanın tescil edilebilirlik kriterlerine uygunluk açısından incelenmesi gerekmektedir.

-Markanın  tescili istenen emtia ve hizmetlere uygunluğunun incelenmesi doğru sınıflar olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir.

-Markanın fonetik (işitsel) açıdan tescile müsaitliği incelenmelidir.

-Markanın görsel açıdan (logo, renk) müsaitliği incelenmelidir.

-Özel korunan markalar ile benzerliği açısından yani tanınmışlık kriterleri açısından incelenmelidir.

Marka araştırma hizmetleri sayesinde ileride karşılaşabileceğiniz benzer markalar, itirazlar ve ret kararlarına ilişkin tedbirinizi almış olup yurt dışı marka tescil işlemlerinizde kendinden emin adımlarla ilerlemeniz mümkündür.

Marka araştırma hizmetlerinin; marka tescil edilebilirlik araştırması; marka aynılık araştırması veya marka aynılık taraması olarak farklı şekillerde yapılması mümkün olmaktadır. Araştırma ücretleri markanızın içeriğine ( şekil /kelime ), ülke listesine ve sınıf sayısına göre değişkenlik göstermekte olup, bilgi almak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Marka İzleme

Türk Patent Enstitüsü'ne müracaat edilen markalar, tescil edilmek üzere aylık olarak yayınlanan Marka Müracaat Bültenleri'nde ilan edilmektedir. Bültenlerde ilan edilen markalar 3 aylık süre ile askıda kalır. Marka izlemede, bültenlerde ilan edilen markaların marka sahipleri adına tescilli markalara benzerlik yönünden karşılaştırılması ve benzerler markaların tescilinin engellenmesine yönelik çalışma yapılmaktadır.

Müracaat edilen her markayı, tescilli marka sahibi bireysel olarak aylık ilan sistemi ve bültenlerin sürekli takibindeki zorluklar nedeniyle markasının benzerlerini değerlendirmesi mümkün değildir. Aylık olarak yayınlanan resmi markalar bülteninde ilana çıkan benzer veya yakın benzer markalara itiraz edilmediği taktirde, müracaat edilen markanın tescil işlemi gerçekleşecektir. Bu da gerçek hak sahibi kimselerin mağduriyeti anlamını taşımaktadır. Marka izleme hizmeti alan hak sahipleri tespit edilen benzer markalara zamanında itiraz ederek haklarını korumaya yönelik geliştirilmiş bir sistemdir.

 

Marka Yenileme

Marka Yenileme

Tescil edilen markalar sınırlı bir süre geçerliliğe sahip olurlar. Bu süre on yıldır. Dünyada da genelde on yıl süre ile marka tescilleri devam eder. 

On yıllık sürenin bitiminden önce marka hakkının on yıl daha devam edebilmesi için yenileme işlemi yapılır. 

Yenileme yapabileceğimiz süre marka tesciline başvurduğumuz tarih ilk gün başlangıç kabul edilerek hesaplanır. Başvuru tarihimizden itibaren on yıl ileri sayıp son yıldan altı (6) ay geriye dönersek yenileme yapabileceğimiz döneme ulaşmış oluruz.

Markanın düşmesinin ciddi bir sonucu vardır. Yanlışlıkla düşürmüşüz, yada biz yenileneceğini bilmiyorduk dememiz bir anlam ifade etmez. Yenileme işlemi yapmamak bilerek ve isteyerek marka hakkından vaz geçmek sayılır. 

Bunun bir istisnası şudur:

Marka düştükten sonra düşen tescilin sahibi markanın düştüğü tarihten itibaren iki yıl süre ile başkalarının yapacağı başvuruları itiraz ederek reddettirme hakkına sahiptir. Yani tescilimizin bize hak kazandırdığı süre 12 yıldır diyebiliriz. On yıl standart bir tescil ile kazanılır. İki yıl da yanlışlıkla bir marka düşmesi durumunda kanunun bize tanıdığı tekrar başvuru süresidir.

Biz yenileme süresi başlayan markaların sahiplerine bunu müşterilerimiz olmasalar da bildirmeye çalışıyoruz. Bu sayede yenileme yapılması gerektiği tescil sahiplerine bildirilmiş oluyor ama burada yenileme işleminin karakteristiğini de belirtmek gerekiyor.

İşlem yenileme harcının Türk Patent Enstitüsü hesabına yatırılması ile başlıyor ama parayı yatırmış olmamız bir hak kazandırmıyor. Havaleyi gösteren dekontun aslını ve yenileme talep formunu Enstitüye teslim etmek zorundayız. Parayı hesaba yatırmış olsak da dilekçeyi ve dekontu Enstitüye teslim etmezsek tescilimiz yine de düşer.

Marka Adres Değişikliği

Adres Değişikliği

Marka sahibinin adresinde bir değişiklik olursa, adres değişikliği Türk 

Patent Ensititüsü’ne bildirilmelidir. Bir firmanın birden fazla tescilli 

markası varsa, adres değişikliği tescilli markaların tamamında 

yapılmalıdır.

Patent veya Faydalı Model Belgelerinde Unvan,Nevi ya da Adres Değişikliği

Bir patent başvurusu veya Faydalı Model başvurusunda patentin sahibinin unvanında yada adresinde

herhangi bir değişiklik söz konusu ise bu değişikliğin Patent Siciline kaydedilebilmesi için gerekli

belgelerin Aşan Danışmanlık'a verilmesi gerekmektedir.

Marka Ünvan Değişikliği

Marka Ünvan Değişikliği

Marka sahibinin ticari ünvanı değişirse, ünvan değişikliğini marka tescil 

belgesine işlenmek ve sicile geçirilmek üzere Türk Patent Enstitüsüne 

bildirilmelidir. Ünvan değişikliği marka sahibinin tüm markalarında 

yapılmalıdır.   Bir firmanın birden fazla tescilli markası varsa, ünvan 

değişikliği tescilli markaların tamamında yapılmalıdır.

Marka Birleştirme


Marka Birleştirme

Bir marka sahibi işletme ile başka bir işletmenin birleşmesi sonucu 

markanın yeni işletme adına geçirilmesidir. 

Aşan Danışmanlık İstanbul 0-212-438-42-06  nolu telefondan da bilgi alabilirsiniz.

İletişim bölümünde bulunan e-posta ve telefon numarasını kullanarak uzmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.

MARKA DEVİR 

Marka devri;
  Markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamının veya bir kısmının başka bir şahıs ya da firmaya devredilmesidir. Devir sözleşmesinin gerçekleşmesiyle birlikte marka hakkı devredenden çıkıp devralanın malvarlığına geçer ve devralan bu hususta dilediği tasarruflarda bulunabilir.

Marka Devir İşleri Hizmetlerimiz;

-Devir alınacak markanın üzerinde herhangi bir hak olup olmadığının tespiti ve raporlanması,
-Devir sözleşmesi hazırlanması ve noterde bu devir işlemine gözetmenlik yapılması,
-Devir işleminin  Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde tescil kayıt işleminin yapılması,
-Marka devri ile tescil belgesi düzenlenmesi alınması .

Marka Devir, Marka  Tescil  ve Diğer Marka Tescil işlemleriniz için ,

Aşan Danışmanlık İstanbul 0-212-438-42-06  nolu telefondan da bilgi alabilirsiniz.

İletişim bölümünde bulunan e-posta ve telefon numarasını kullanarak uzmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Marka Lisans İşlemleri

Marka Lisans İşlemi;

Lisans, tescil edilmiş bir markanın kullanım hakkıdır. Markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı lisans yoluyla üçüncü kişilere verilebilir. Marka lisans sözleşmeleri inhisari lisans sözleşmesi ve inhisari olmayan lisans sözleşmesi olarak ikiye ayrılır. Her iki sözleşmenin düzenlenmesi ve durumun Türk Patent Enstitüsü'ne tescili marka patent ofisimiz tarafından yapılmaktadır.

Tüm bu belirttiğimiz, marka tescil işlemlerinin haricinde adres değişiklikleri, ünvan değişiklikleri, marka birleşmesi ve marka tescil belgesinin düzenlenmesi için gerekli hizmetler tarafımızdan verilmektedir.

Patentler ve Faydalı Model konusunda,


Patent ve Faydalı Model oluşturma ve korunmasının sağlanması ve yurt içi ve dışında tescili için danışmanlık hizmetleri ve tescil işlemleri,
Patent ve Faydalı modellerle ilgili itiraz, devir, lisans işlemleri,
Patent ve faydalı modellerin taklidi ve usulsüz olarak kullanılması halinde hukuki ve cezai yaptırımların uygulanması için uzman kadrosuyla hizmetinizdedir.

Endüstriyel Tasarım konusunda,
Yurt içi ve yurt dışında tescili, devri ve lisans işlemleri ve hakkında için danışmanlık hizmetleri, 
itiraz işlemleri
Endüstriyel tasarımların taklidi ve usulsüz olarak kullanılması halinde hukuki ve cezai yaptırımların uygulanması için deneyimli kadrosuyla hizmetinizdedir.

Coğrafi işaretler konusunda,
Coğrafi işaret tescil işlemleri,
İtiraz işlemleri, başvuru konusunda danışmanlık hizmetleri, 
Hukuka aykırı kullanılması halinde hukuki yaptırımların uygulanması için deneyimli hukuk kadrosuyla hizmetinizdedir.

Entegre Devre Topografyaları konusunda,
Başvuru ve tescil işlemleri ile diğer işlemlerde danışmanlık hizmetleri vermekte olup, 
Bu hakların hukuka aykırı kullanılması halinde hukuki yaptırımların uygulanması konusunda uzman kadrosuyla hizmet sunmaktadır.

Telif Hakları konusunda ,
Telif hakları, eser sahiplerinin haklarını başkalarının izinsiz kullanımına karşı kuruyan ve eser sahiplerine özel haklar tanıyan fikri haklardandır. Telif hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu ile koruma altındadır.
Telif hakları, yazarlara,  icracı sanatçılara, müzisyen ve aktörlere, prodüktörlere ve yayım kuruluşlarına koruma sağlamaktadır.
Başvuru işlemleri, danışmanlık hizmetleri ve hukuki korumaya yönelik işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla hizmetler sunulmaktadır.

Hukuk konusunda,
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, kanunlar tarafından koruma altına alınmıştır. Aşan Danışmanlık Patent, konusunda uzman marka ve patent  vekilleri ve hukukçuları ile müşterilerine geniş bir alanda marka, patent ve tasarımlar ile ilgili hizmet vermekte ve müşterilerinin fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda sorunlarını çözümlemektedir.

Marka Belge Düzenleme

 Marka Tescil Maliyeti

Marka tescil başvurusu aşamasında alınan ücretler Türk Patent Enstitüsüne ödenecek sınıf başına harç ücreti ve vekillik ücretinden oluşmaktadır.
Sınıf sayısı, başvurusu yapılacak markanın kullanılacağı veya kullanıldığı ürünlerin ve hizmetlerin girmiş olduğu sınıfların belirlenmesi sonucu ortaya çıkar.

10-12 aylık süreç sonunda marka tescil belge düzenleme aşamasında yine Türk Patent Enstitüsüne belge düzenleme harcı vekil kanalı ile yatırılmaktadır. Marka tescil başvurusundan yaklaşık 1 sene sonra ödenecek tescil belgesi düzenleme harcı 472 TL’ dir. 
Bu miktar tamamen Türk Patent Enstitüsü’ ne harç olarak yatırılır. Tarafımızdan bir vekillik ücreti alınmamaktadır.

Ancak bu ücret de vekil kanalı ile marka sahipleri adına Türk Patent Enstitüsü ‘ ne yatırılır ve Enstitü tarafından vekile yani AŞAN’ e fatura edilir. AŞAN müşterilerine bu miktarı fatura eder.