Marka Tescil Başvuru Formu

Marka Tescil Başvuru Formu

Yuvarlatılmış Dikdörtgen: Barkod Alanı
Markalar Dairesi Başkanlığı

 

TPE-M-101- Marka Tescil Başvuru Formu

Referans No

Toplam Sayfa Sayısı

(Başvuru Sahibi Tarafından

Doldurulacaktır)

Toplam Sayfa Sayısı

(Enstitü TarafındanDoldurulacaktır)

MARKA ÖRNEĞİ

 

 

En çok 7×7 cm boyutlarındaki marka örneğini, taşmayacak şekilde kutucuğun içerisine yapıştırınız.

 

Ayrıca, 5 adet marka örneğinin dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir.

Marka Örneğinde Kullanılan İbare(ler)  
Latin Alfabesi ile Yazımı  
Türkçe Anlamı  
 Marka Ortak Markadır ve Teknik şartname ektedir.(Markanın birden çok sahipli olması ortak marka olduğu anlamına gelmez)
 Marka Garanti Markasıdır ve Teknik şartname ektedir.
(1) BAŞVURU SAHİBİ  Gerçek  Kişi  Tüzel Kişi TPE Sahip No (*):
Adı Soyadı veya

Ticaret Unvanı

 
Uyruğu veya Kayıtlı

Olduğu Ülke

  T.C.Kimlik No  
Vergi Dairesi   Vergi Numarası  
Adres  
Semt /İlçe   İl  
Posta Kodu   E-posta  
Telefon No   Faks No  
 Başvuru sahibi birden fazla ise bu kutucuğu işaretleyiniz ve diğer kişilere ait bilgiler için Ek-2’yi kullanınız.

 

Başvuru Sahibi sayısı :

(2) VEKİL  Var  Yok Vekil Sicil No (**):
Vekaletname  Ektedir  TPE’de …………….……..….. kodlu / sayılı dosyada bulunmaktadır.ı(***)
Adı Soyadı  
Firma Unvanı  
(3) ÖDEME BİLGİLERİ   Başvuru ücreti dekontu ektedir.

(UYARI: Başvuru ücretinin başvuru sahibi veya vekili adına ödenmiş olması zorunlu olup, fatura dekontta yer alan ilk isme veya unvana kesilecektir. )

 

(*) TPE tarafından önceki başvuruda verilmiş sahip numarasıdır.

(**) TPE tarafından vekil için verilen sicil numarasıdır.

(***)  Önceden TPE ye verilmiş olan vekaletnamenin bulunduğu dosya numarasıdır.

(4) ÖN YAZI TALEBİ
 Başvurunun yapıldığına dair önyazı talep ediyorum. (Önyazı talebi halinde önyazı ücretinin ödenmesi gerekmektedir.)
(5) RÜÇHAN HAKKI
Başvuruda rüçhan hakkı talep ediliyor mu? EVET HAYIR
Talep edilen rüçhan hakkının doğduğu başvuruya ait bilgiler.

ÜLKE

BAŞVURU NUMARASI

TARİHİ

     
Sergilerde teşhirden doğan rüçhan hakkı  talebine ilişkin bilgiler.

ÜLKE/İL ADI

TEŞHİR TARİHİ

RESMİ AÇILIŞ TARİHİ

     
 Birden fazla rüçhan  varsa  kutucuğu işaretleyerek diğer rüçhanlara ilişkin bilgileri ekte belirtiniz. Rüçhan Sayısı :
(6) MAL ve HİZMETLER (Alan yeterli değil ise ek-1’i kullanınız.)
Sınıfı Mal ve Hizmetler
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı Tarih İmza
     

 

EK -1   MAL VE HİZMETLER – EK SAYFA

(Mal ve hizmetler için ayrılan (6) nolu alan yeterli değil ise bu sayfayı kullanabilirsiniz/çoğaltabilirsiniz.)

Sınıfı Mal ve Hizmetler 
   

 

 

 

 

 

EK-2- BAŞVURU SAHİBİ BİLGİLERİ – EK SAYFA

(Başvuru sahibinin birden fazla olması durumunda bu sayfayı kullanınız.)

 

2. BAŞVURU SAHİBİ  Gerçek  Kişi  Tüzel Kişi TPE Sahip No (*):
Adı Soyadı veya

Ticaret Unvanı

 
Uyruğu veya Kayıtlı

Olduğu Ülke

  T.C.Kimlik No  
Vergi Dairesi   Vergi Numarası  
Adres  
Semt /İlçe   İl  
Posta Kodu   E-posta  
Telefon No   Faks No  
 

İmza ve Tarih

 

 

 

3. BAŞVURU SAHİBİ  Gerçek  Kişi  Tüzel Kişi TPE Sahip No (*):
Adı Soyadı veya

Ticaret Unvanı

 
Uyruğu veya Kayıtlı

Olduğu Ülke

  T.C.Kimlik No  
Vergi Dairesi   Vergi Numarası  
Adres  
Semt /İlçe   İl  
Posta Kodu   E-posta  
Telefon No   Faks No  
 

İmza ve Tarih