Marka Hukuk Danışmanlığı

Marka Hukuk Danışmanlığı

 

Marka Hukuk Danışmanlığı

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak 

· Eşya veya ambalajı üzerine konulmuş, sınaî hak koruması olduğunu belirten işaretin kaldırılması, 
· Hakkı olmadığı halde kendisini patent, marka, coğrafî işaret veya tasarım başvurusu,

Marka tescili yapılan bir ürün veya hizmet, marka tescil sahibine özel ve yaptırımı olan haklar sağlar.. ve marka tescili sahibinin üçüncü şahıslar tarafından marka tescilinin izin alınmadan kullanımını durdurtma yetkisi vardır… Bu durdurtma yetkisi markanın veya ürün tescilinin yayınlandığı tarih itibariyle hüküm kazanır.. Marka tescilinde kazanılan hakların kapsamı ve sınırları 556 sayılı KHK’de açıkca belirtilmiştir.. Aşağıda gösterilen hallerde, marka tescili alan kişinin izninin alınmadan markasının veya marka tescilinin kullanılmasının durdurulmasını isteme hakkı vardır.. 

1- Kullandığı markanın veya marka tescilinin emtia listesine giren mal veya hizmetlerle alakalı olarak, tescilli ürün veya marka ile birebir benzer bir işaretin kullanılması,

2- Marka tescili, Patent, Tasarım Tescili olan bir ürün ile birebir veyahut benzeyen ve bu tescilin kapsadığı materyallerin veya hizmetlerin birebiri veya benzeri bulunan ürünlerin halk üzerinde karıştırılma, bağlantılı marka gözükme ihtimali olan herhangi bir logonun amblemin kullanılması,

3- Logo veya amblemin kutu, poşet, ambalaj üstünde kullanılması, Marka ve ürün tescili bulunan belgenin başka bir firma yada şahıs tarafından bu şekilde kullanımı marka tescil hakkına tecavüz sayılıp, marka tescil belgesi sahibinin isteği doğrultusunda mahkeme yoluyla yasaklanabilir.. 

4- Tescilli logonun amblemin bulunduğu ürünlerin üçüncü şahıslar tarafından stoklanması, piyasaya sürülmesi marka tescil veya patent tescil hakkına tecavüzü doğurur.. 

5- Tescilli bulunan ürünün veyahut marka tescilinin ithal edilmesi, ihraç edilmesi de aynı şekilde izinsiz kullanıma girer.. bu nedenle yapılan ihracat veya ithalatın haberimiz yoktu.. iyi niyetli bu markanın ithalatını veya ihracatını yapıyoruz taklit sayılmaz şeklinde bir düşünce 556 sayılı KHK ‘ye göre geçerliliği ve hükmü yoktur.. Suç olarak anılmaktadır.. bu şekilde üretilen ürünlerin ihracına ithalatına veya fabrikadaki imalatına, satmak için yapılan stoklara marka tescil belgesi, patent belgesi, tasarım tescil belgesi sahibi tarafından el konulabilir… Gümrük de ihraç yada ithal edilmek üzereyse aynı şekilde el konulabilir.. el konulmadan sonra tazminat talebinden sonra ilgili savcılık yoluyla Kamu Davası açılabilir.. 
6- Sahte markaların veya ürünlerin ticaret yoluyla kullanılan evraklarda, broşürlerde veya reklamlarda kullanılması.

En yaygın son olarak taklit ürünlerle ilgili sorunlarla karşılaşılmaktadır. Emek harcanarak oluşturulmuş kaliteli markaların emek harcanmadan kalitesiz olarak piyasaya sürülmesi çok basit ve yaygın bir olaydır. 

Bu duruma karşı uygulanabilinecek hukuki prosedür şöyledir :

1. Marka, tasarım, patent veya faydalı modeli taklit edilen mallar Cumhuriyet Savcılığı'na müracaat edilerek mali polis aracılığıyla hızla toplattırılır.

2. Taklit edilen sınai hak sahibi, taklitçinin mallarının toplattırılmasından öte tüm kazanç kayıplarının veya taklitçinin taklit ürünü satmak suretiyle elde ettiği tüm geliri tahsil edebilir. Masraflarını taklit edenden almak suretiyle tüm ülkede yayınlanan gazetelerde ilan ettirebilir. Taklidi yapan ve bunları ticari amaçla elinde bulunduran kişi yada firma yöneticileri 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezaları ile cezalandırılır. Ayrıca en az 30 milyardan başlayan para cezaları uygulanır.

3. Taklit ürünün yapımında kullanılan makine ve techizata el konulabildiği gibi ticaretten men cezaları da verilebilir.

4. Hak sahibinin bulunduğu yerde ve ihtisas mahkemelerinde açılacak davalar ile uğradığı tüm kayıpların karşılanması için maddi tazminatlar yanında manevi tazminat taleplerinde de bulunabilir.

5. Taklit edenin mallarına gümrük kapılarında da el konabilir.

6. Taklit ürünler imha edilebileceği gibi belirli koşullar altında sınai hak sahibinin mülkiyetine de bırakılabilir.

7. Prosedür, hem ceza mahkemelerinde hem de hukuk mahkemelerinde giderek artan ihtisaslaşma sayesinde her geçen gün daha hizli işlemektir. Şu an zaten mali polis aracılığıyla malların müsaderesi bir veya iki gün içinde son derece hızlı bir biçimde gerçekleştirilmektedir.

8. Malların toplatılmasına ilişkin tedbir kararları da teminatlı ya da teminatsız olarak birkaç gün içinde sonuçlanmaktadır.

Marka, Patent, Faydalı Model veya Tasarım sahipleri, haklarının tecavüze uğraması durumunda mahkemeden aşağıdaki taleplerde bulunabilirler:

* Marka, Patent, Faydalı Model veya Tasarımdan doğan haklara vaki tecavüz fiillerinin durdurulması ve önlenmesi

* Tecavüzün giderilmesi ve maddi-manevi zararın tazmini

* Tecavüz suretiyle üretilen veya ithal edilen ürünlere ve bunların üretiminde kullanılan araçlara el konması

* Mümkün olduğu takdirde, el konan ürün ve araçlar üzerinde hak sahibine mülkiyet hakkının tanınmasını

* Tecavüzün önlenmesine yönelik olarak tedbirlerin alınması, özellikle;
a) Markalarda; el konan ürün ve araçların üzerlerindeki markaların silinmesi veya tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, ürün ve araçların imhası
b) Tasarımlarda; şekillerin değiştirilmesi veya tasarımdan doğan haklara tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, ürün ve araçların imhası
c) Patent ve faydalı modellerde; el konulan ürünlerin ve araçların şekillerin değiştirilmesi veya patentten doğan haklara tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası.

* Marka, Patent, Faydalı Model veya Tasarımdan doğan haklara tecavüz eden kişi aleyhine mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi, kamuya ilan yoluyla duyurulması ve ilanın Türkiye'nin en büyük üç gazetesinden birinde yayınlanması talep edilebilir.

Marka, patent, faydalı model veya tasarım haklarına tecavüz halinde uygulanacak cezai müeyyideler Suçun niteliğine göre;

*Bir yıldan dört yıla kadar hapis
*On dört bin Yeni Türk Lirası'ndan kırk altı bin Yeni Türk Lirası'na kadar para (*)
*Bir yıldan az olmamak kaydıyla işyerinin kapatılması ve bu süre kadar ticaretten men cezaları uygulanmaktadır.
Cezalar, 26.04.2004 tarih ve 5194 sayılı kanunun 16. maddesi ile düzenlenmektedir.

Marka Hukuk Danışmanlığı

 

Marka Hukuk Danışmanlığı

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak 

· Eşya veya ambalajı üzerine konulmuş, sınaî hak koruması olduğunu belirten işaretin kaldırılması, 
· Hakkı olmadığı halde kendisini patent, marka, coğrafî işaret veya tasarım başvurusu,

Marka tescili yapılan bir ürün veya hizmet, marka tescil sahibine özel ve yaptırımı olan haklar sağlar.. ve marka tescili sahibinin üçüncü şahıslar tarafından marka tescilinin izin alınmadan kullanımını durdurtma yetkisi vardır… Bu durdurtma yetkisi markanın veya ürün tescilinin yayınlandığı tarih itibariyle hüküm kazanır.. Marka tescilinde kazanılan hakların kapsamı ve sınırları 556 sayılı KHK’de açıkca belirtilmiştir.. Aşağıda gösterilen hallerde, marka tescili alan kişinin izninin alınmadan markasının veya marka tescilinin kullanılmasının durdurulmasını isteme hakkı vardır.. 

1- Kullandığı markanın veya marka tescilinin emtia listesine giren mal veya hizmetlerle alakalı olarak, tescilli ürün veya marka ile birebir benzer bir işaretin kullanılması,

2- Marka tescili, Patent, Tasarım Tescili olan bir ürün ile birebir veyahut benzeyen ve bu tescilin kapsadığı materyallerin veya hizmetlerin birebiri veya benzeri bulunan ürünlerin halk üzerinde karıştırılma, bağlantılı marka gözükme ihtimali olan herhangi bir logonun amblemin kullanılması,

3- Logo veya amblemin kutu, poşet, ambalaj üstünde kullanılması, Marka ve ürün tescili bulunan belgenin başka bir firma yada şahıs tarafından bu şekilde kullanımı marka tescil hakkına tecavüz sayılıp, marka tescil belgesi sahibinin isteği doğrultusunda mahkeme yoluyla yasaklanabilir.. 

4- Tescilli logonun amblemin bulunduğu ürünlerin üçüncü şahıslar tarafından stoklanması, piyasaya sürülmesi marka tescil veya patent tescil hakkına tecavüzü doğurur.. 

5- Tescilli bulunan ürünün veyahut marka tescilinin ithal edilmesi, ihraç edilmesi de aynı şekilde izinsiz kullanıma girer.. bu nedenle yapılan ihracat veya ithalatın haberimiz yoktu.. iyi niyetli bu markanın ithalatını veya ihracatını yapıyoruz taklit sayılmaz şeklinde bir düşünce 556 sayılı KHK ‘ye göre geçerliliği ve hükmü yoktur.. Suç olarak anılmaktadır.. bu şekilde üretilen ürünlerin ihracına ithalatına veya fabrikadaki imalatına, satmak için yapılan stoklara marka tescil belgesi, patent belgesi, tasarım tescil belgesi sahibi tarafından el konulabilir… Gümrük de ihraç yada ithal edilmek üzereyse aynı şekilde el konulabilir.. el konulmadan sonra tazminat talebinden sonra ilgili savcılık yoluyla Kamu Davası açılabilir.. 
6- Sahte markaların veya ürünlerin ticaret yoluyla kullanılan evraklarda, broşürlerde veya reklamlarda kullanılması.

En yaygın son olarak taklit ürünlerle ilgili sorunlarla karşılaşılmaktadır. Emek harcanarak oluşturulmuş kaliteli markaların emek harcanmadan kalitesiz olarak piyasaya sürülmesi çok basit ve yaygın bir olaydır. 

Bu duruma karşı uygulanabilinecek hukuki prosedür şöyledir :

1. Marka, tasarım, patent veya faydalı modeli taklit edilen mallar Cumhuriyet Savcılığı'na müracaat edilerek mali polis aracılığıyla hızla toplattırılır.

2. Taklit edilen sınai hak sahibi, taklitçinin mallarının toplattırılmasından öte tüm kazanç kayıplarının veya taklitçinin taklit ürünü satmak suretiyle elde ettiği tüm geliri tahsil edebilir. Masraflarını taklit edenden almak suretiyle tüm ülkede yayınlanan gazetelerde ilan ettirebilir. Taklidi yapan ve bunları ticari amaçla elinde bulunduran kişi yada firma yöneticileri 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezaları ile cezalandırılır. Ayrıca en az 30 milyardan başlayan para cezaları uygulanır.

3. Taklit ürünün yapımında kullanılan makine ve techizata el konulabildiği gibi ticaretten men cezaları da verilebilir.

4. Hak sahibinin bulunduğu yerde ve ihtisas mahkemelerinde açılacak davalar ile uğradığı tüm kayıpların karşılanması için maddi tazminatlar yanında manevi tazminat taleplerinde de bulunabilir.

5. Taklit edenin mallarına gümrük kapılarında da el konabilir.

6. Taklit ürünler imha edilebileceği gibi belirli koşullar altında sınai hak sahibinin mülkiyetine de bırakılabilir.

7. Prosedür, hem ceza mahkemelerinde hem de hukuk mahkemelerinde giderek artan ihtisaslaşma sayesinde her geçen gün daha hizli işlemektir. Şu an zaten mali polis aracılığıyla malların müsaderesi bir veya iki gün içinde son derece hızlı bir biçimde gerçekleştirilmektedir.

8. Malların toplatılmasına ilişkin tedbir kararları da teminatlı ya da teminatsız olarak birkaç gün içinde sonuçlanmaktadır.

Marka, Patent, Faydalı Model veya Tasarım sahipleri, haklarının tecavüze uğraması durumunda mahkemeden aşağıdaki taleplerde bulunabilirler:

* Marka, Patent, Faydalı Model veya Tasarımdan doğan haklara vaki tecavüz fiillerinin durdurulması ve önlenmesi

* Tecavüzün giderilmesi ve maddi-manevi zararın tazmini

* Tecavüz suretiyle üretilen veya ithal edilen ürünlere ve bunların üretiminde kullanılan araçlara el konması

* Mümkün olduğu takdirde, el konan ürün ve araçlar üzerinde hak sahibine mülkiyet hakkının tanınmasını

* Tecavüzün önlenmesine yönelik olarak tedbirlerin alınması, özellikle;
a) Markalarda; el konan ürün ve araçların üzerlerindeki markaların silinmesi veya tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, ürün ve araçların imhası
b) Tasarımlarda; şekillerin değiştirilmesi veya tasarımdan doğan haklara tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, ürün ve araçların imhası
c) Patent ve faydalı modellerde; el konulan ürünlerin ve araçların şekillerin değiştirilmesi veya patentten doğan haklara tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası.

* Marka, Patent, Faydalı Model veya Tasarımdan doğan haklara tecavüz eden kişi aleyhine mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi, kamuya ilan yoluyla duyurulması ve ilanın Türkiye'nin en büyük üç gazetesinden birinde yayınlanması talep edilebilir.

Marka, patent, faydalı model veya tasarım haklarına tecavüz halinde uygulanacak cezai müeyyideler Suçun niteliğine göre;

*Bir yıldan dört yıla kadar hapis
*On dört bin Yeni Türk Lirası'ndan kırk altı bin Yeni Türk Lirası'na kadar para (*)
*Bir yıldan az olmamak kaydıyla işyerinin kapatılması ve bu süre kadar ticaretten men cezaları uygulanmaktadır.
Cezalar, 26.04.2004 tarih ve 5194 sayılı kanunun 16. maddesi ile düzenlenmektedir.