Marka Adres Değişikliği

Marka Adres Değişikliği

 

Adres Değişikliği

Marka sahibinin adresinde bir değişiklik olursa, adres değişikliği Türk

Patent Ensititüsü’ne bildirilmelidir. Bir firmanın birden fazla tescilli

markası varsa, adres değişikliği tescilli markaların tamamında

yapılmalıdır.

Patent veya Faydalı Model Belgelerinde Unvan,Nevi ya da Adres Değişikliği

Bir patent başvurusu veya Faydalı Model başvurusunda patentin sahibinin unvanında yada adresinde

herhangi bir değişiklik söz konusu ise bu değişikliğin Patent Siciline kaydedilebilmesi için gerekli

belgelerin Aşan Danışmanlık’a verilmesi gerekmektedir.