Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Nedir? GBF Nedir?

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Nedir? GBF Nedir?

Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan , ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara Malzeme Güvenlik Bilgi Formu adı verilir.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Türkiyede genel olarak GBF Formu yani Güvenlik Bilgi Formu olarak adlandırılır. Her ikisi de yukarıda açıklandığı gibi kimyasal maddenin kullanımı ve taşınması sırasında olabilecek tehlikelere karşı koruma sağlamak amacı ile “Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı” tarafından hazırlanır.

Dökümanlar

    MALZEME GÜVENLK BİLGİ FORMU ÖRNEĞİ