Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama (MSDS)

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama (MSDS)

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama (MSDS)

Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek işçi ve işyeri ile ilgili sağlık ve güvenlik risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanan işçiyi doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS Formu) denir.

Birçok kimyasal günümüzde endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kimyasallar yapıları gereği çoğunlukla toksik, korozif ve kolay alev alabilme gibi özellik taşımaktadır. Ancak risk taşıyan özellikleri ile kullanımı ve depolanmalarında alınması gereken önlemler bilindiğinde güvenli bir şekilde kullanılabilmektedirler. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (Material Safety Data SheetMSDS) birçok ülkede tehlikeli ya da potansiyel anlamda tehlike taşıyan maddelerin güvenli kullanımları ile ilgili gerekli bilgileri sağlamak için kullanılmaktadırlar. Bu nedenle MSDS (GBF- Güvenlik Bilgi Formu) çalışma ortamdaki kimyasal tehlike ve riskleri kontrol etmek amacı ile önemli bir rol oynamakta, adeta o kimyasalın bir prospektüsü niteliği taşımaktadır.

Ancak MSDS’lerde sağlanan bilgiler yeterli ve doğru bir şekilde hazırlanmaz, kullanıcıya yeterli bir şekilde bilgi vermez ise kullanan kişilerin can güvenliği ve kullanılan alanların emniyetini sağlamak olan asıl görevlerini yerine getiremezler. Bu nedenle MSDS diğer adı ile GBF lerin bu konuda ehil ve yetkin kişilerce hazırlanmaları gerekmektedir. Msds Hazırlayıcısı ünvanı yalnızca TSE tarafından verilen “MSDS Hazırlayıcısı Sertifikası” ile olmaktadır. bu sertifikayı almak ise ilgili dallarda mühendislik ve uzmanlık yapmış olmayı ve TSE tarafından açılan MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAZIRLAYICISI EĞİTİMİ VE SINAVINI geçmeyi ve TSE tarafından sertifikalandırılmayı gerektirir. Uzmanlık sertifikasını GBF (MSDS Formu) nu hazırlatmadan önce mutlaka inceleyiniz, ki ileriki aşamalarda rasgele hazırlanmamış olduğundan emin olabilesiniz.

MSDS (GBF Formu) YAPISI VE STANDARD MSDS:

Ülkemizde MSDS’in nasıl hazırlanabileceği 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik” te detaylı olarak verilmiştir.

Yönetmelik gereğince, gerek ithalat gerek üretim yolu ile piyasaya sunduğunuz kimyasal ürünleriniz için, profesyonel kullanıcılara, en geç satış anında, bu konuda lisanslı kişilerce hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formu sunma yükümlülüğünü getirmektedir. MSDS HAZIRLAMA, ciddi bir iştir, internetten kopyalanan veya benzeri diye bulunan hazırlanan bilgi formları ileride başınıza sadece dert olabilir. Bu konudaki yönetmeliği önemsemeli ve buna uygun çalışan uzman kişi ve kuruluşlardan destek almalısınız.

GENEL BİLGİLER:

MSDS’lerin hazırlanmasında aşağıdaki genel kuralların uygulanması gerekmektedir.

Güvenlik bilgi formlarında yer alması gereken bilgiler (Madde 7)

Güvenlik bilgi formunda yer alması gereken bilgiler aşağıdadır:

1. Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,

2. Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi,

3. Tehlikelerin Tanıtımı,

4. İlk Yardım Tedbirleri,

5. Yangınla Mücadele Tedbirleri,

6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler,

7. Elleçleme ve Depolama,

8. Maruziyet Kontrolleri/Kişisel Korunma,

9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler,

10. Kararlılık ve Tepkime,

11. Toksikolojik Bilgi

12. Ekolojik Bilgi,

13. Bertaraf Bilgileri,

14. Taşımacılık Bilgileri,

15. Mevzuat Bilgileri,

16. Diğer Bilgiler.

Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ile ilgili dikkat edilmesi gereken önemli konular;

1. Güvenlik Bilgi Formlarının Önemini Kavrayın

Güvenlik Bilgi Formları ürününüzün müşteriniz ile iletişim kurduğu en önemli yasal enstrümanınızdır.

Güvenlik Bilgi Formlarınızda verdiğiniz bilgilerin ürün için en doğru bilgiler olması firmanızın sorumluluğundadır ve yasal bir gerekliliktir.

Güvenlik Bilgi Formları müşterinizin ürününüzü kullanırken karşılaşacağı her tür maruziyet senaryosunu ve güvenlik raporunu içermelidir.

Güvenlik Bilgi formlarınızda ürününüze ait “Tehlike Sınıflandırılması” nın doğru şekilde yapıldığından emin olun.

 2. Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Tecrübe, Birikim ve Profesyonellik İster

Güvenlik Bilgi Formları hazırlama dikkat ve zahmet gerektiren önemli bir proje işidir.

Güvenlik Bilgi Formlarında verilen bilgiler ancak binlerce referans kaynağın taranıp, dikkatlice süzüldükten sonra  doğru yorumlanması ile  oluşturulur.

Güvenlik Bilgi Formlarında çevre ve insan sağlığı üzerindeki tehlikeler en doğru şekilde analiz edilmeli, ürün ile ilgili doğru sınıflandırmalar yapılmalı, yorumlanmalı ve yazılmalıdır.  Unutmayın bu iş ancak tecrübe ile oluşturulabilecek önemli bir birikim sonucu mümkün olur.

3. Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısının Yeterliliğinden Emin Olun.

Güvenlik Bilgi Formlarının “Yeterlilik Sahibi Kişiler” tarafından hazırlanması sizin sorumluluğunuzu paylaşması açısından çok önemlidir. Dikkatle Seçin

GBF Hazırlayıcılarında aşağıdaki kriterleri mutlaka arayın.

– Akredite bir kuruluş tarafından verilmiş “Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı (GBF hazırlayıcısı)  sertifikası,

– Mesleki deneyim (En az 5-8 yıl),

– Profesyonel birikim,

– Güçlü referanslar ,

– Kuvvetli bilgi bankası ve alt yapı,

– Ürünle ilgili kimyasal analiz imkanlarının varlığı,

– Uluslararası tecrübe,

– Yeni sistemlere uyum,

– Yerel ve küresel düzenlemelerle sürekli güncellenme,

– Maruziyet Senaryosu ve Kimyasal Güvenlik Raporu hazırlayabilme,

REACH Uyumlu GBF Hazırlama ve ilgili konuda referanslar,

– CLH hazırlayabilme,

-CLP/GHS uyumlu etiket ve tremcard hazırlayabilme

4. Güvenlik Bilgi Formları “Bir Kereliğine” Hazırlanmaz. Aklınızdan çıkarmayın.

Güvenlik Bilgi Formları yasalar çerçevesinde zorunlu olarak hazırlanan ve değişikliklerde revize edilmesi şart koşulmuş dokümanlardır.

Üründe veya formülasyonda yapılan bir değişiklik, hammadde değişiklikleri, yönetmeliklerle uyum çalışmaları, ürün kullanımında tespit edilen yeni bir maruziyet, sınıflandırma kriterlerinde oluşan yeni bir farklılık, form lisanının değişmesi veya diğer ülkelerin düzenlemelerine göre yeniden hazırlanması vs gibi bir çok sebeplerden GBF’ler yeniden düzenleme gerektiren bir anlamda organik formlardır. Sürekli takip, kontrol ve yönetim gerektirir.

Bu sorumluluğu vereceğiniz GBF hazırlayıcılarının sürekli revize takiplerini doğru şekilde yapması sizin için çok önemlidir.

5. Güvenlik Bilgi Formları yasalara göre  “Türkçe” olarak  hazırlanır.

İthal edilen ürünlere ait yabancı dildeki Güvenlik Bilgi formlarının mutlaka “Türkçe” olarak ve yerel yönetmeliklere göre tekrar yeniden düzenlenmesi gerekir.

İhraç edilen ürünlerde GBF’ler ilgili ülkenin yönetmeliklerine göre ve uluslararası taşımacılık kuralları çerçevesinde hazırlanmalıdır.

Örneğin Avrupa’ya giden ürünlere ait GBF’ler mutlaka DSD/DPD ve/veya CLP tüzüklerine göre REACH uyumlu olarak hazırlanmalıdır. (Burada geçiş süreçleri göz önünde bulundurulmalıdır)

6. Güvenlik Bilgi Formları Şirketinizdeki Kimyasal Güvenlik Yönetiminizin en önemli parçasıdır.

Güvenlik Bilgi Formları, “Küresel Uyum Sistemi” çerçevesinde firmaların ürettikleri madde, müstahzar veya eşyalar için hazırlamak zorunda oldukları çok önemli bir öğedir.

Buradan yola çıkarak ürünlerinize ait tremcard (taşımacılık acil önlem kartları), etiket, depolama sinyalizasyonları, maruziyet senaryoları, kimyasal güvenlik raporları ve değerlendirmeleri, tehlikeli kimyasalların envanterinin kaydı vs gibi bir çok unsur hazırlanır.

Kimyasal Güvenlik Yönetim ve Uyum çalışmalarınızda ortağınızı doğru seçin. Ekonomik ve etkili olan çözüm doğru ortakla çalışmaktan geçer.

Malzeme Güvenliği Veri Listesi (MSDS)

Tehlikeli maddeleri elden geçirirken ve bir yerden bir yere taşırken, müşterilerimizin karmaşık yasal ve idari kuralların üstesinden gelmesi gerekmektedir. Tehlikeli maddeler lojistiğinize yardımcı olmak ve problemsiz bir taşıma için, AŞAN Danışmanlık Hizmetleri, MSDS Malzeme Güvenliği Veri Listesi – MGVL (Material Safety Data Sheet – MSDS) hakkında uzman danışmanlık sağlamaktadır.

Neden Aşan Danışmanlık

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu nasıl hazırlanır? Malzeme güvenlik bilgi formunda dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? MSDS hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Malzeme güvenlik bilgi formu kimler hazırlayabilir? Malzeme güvenlik bilgi formu hazırlamak uzmanlık gerektirir mi? MSDS (Malzeme güvenlik bilgi formu) ne için lazımdır? MSDS (Malzeme güvenlik bilgi formu) nerelerde kullanılmaktadır? Doğal ürünler için de MSDS (Malzeme güvenlik bilgi formu) gerekli midir? Gibi sorularınız ve daha detaylı bilgi almak için Aşan Danışmanlık Hizmetlerini arayınız.

Tehlikeli madde ve müstahzarları taşımak için araçlarda bulunması gereken “Tehlikeli Madde Taşıma Lisansı” vb gibi belgelendirme ihtiyaçlarınızda da Aşan Danışmanlık Hizmetleri, Ulaştırma Yetki Belgeleri bölümünü arayabilirsiniz. Araç yetki belgelerinde de Türkiye deki en önemli referanslara sahip uzmanlarımız size destek olacaklardır.

Dökümanlar