Kozmetik Ürün

Kozmetik Ürün

Kozmetik Ürünler

Kozmetik ürünler için Piyasa Gözetimi ve Denetimi(PGD) faaliyetleri Kozmetikler PGD Şubesinin gözetimi ve koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlükleri denetimleri ile 5324 sayılı Kozmetik Kanunu  çerçevesinde yürütülmektedir.

Firmamızda Kozmetik ürünler ile ilgili ürün bildirimi çalışmaları yapılmaktadır.

Kozmetik Ürün Analizleri

Dökümanlar

katalogs-925-DKD115 Kozmetik Ürün Bileşenlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ.docx

Bağlı Hizmetler