Kozmetik Ürün Bildirim İşlemleri

Kozmetik Ürün Bildirim İşlemleri

KOZMETİK BİLDİRİM İŞLEMLERİ

İthalatı yapılacak kozmetik ürünlerin yurtiçi piyasaya sürülmesi durumunda, firmanızın 5324 sayılı Kozmetik Kanun ve Yönetmeliklerine göre yerine getirmesi gereken sorumlukları mevcuttur.

İlgili kanun ve yönetmelikler kapsamında sorumluluklarınız aşağıda belirtilmiştir.

·         Sağlık Bakanlığı’nın e-bildirim sistemine firma kaydı, (Aşan Danışmanlık hizmetidir)

·         İthalatını/üretimini yapacağınız ürünlerin sisteme kaydedilmesi, (Aşan Danışmanlık hizmetidir)

·         Kozmetik ürün bildirim başvurusu yapılması, (Aşan Danışmanlık hizmetidir)

·         Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) bildirimlerinin yapılması, (Aşan Danışmanlık hizmetidir)

·         Sorumlu teknik eleman ile sözleşme yapmak ya da hizmetin gerektirdiği nitelikte personel istihdam etmek,(Firmanız sorumluluğundadır.)

·         İnsan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte, güvenli  ve Kozmetik Yönetmeliğine uygun  ambalaj bilgileriyle ürün piyasaya arz etmek, (Firmanız sorumluluğundadır, Aşan Danışmanlık konuyla ilgili destek verecektir.)

·         Kozmetik ürünlerin "İyi İmalat Uygulamaları" kılavuzuna  uygun üretim yerinde üretilmesini sağlamak (Kozmetik üreticileri için geçerlidir – Firmanız sorumluluğundadır.)

·         Kozmetik Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerin bulunduğu ürün bilgi dosyasını şirket adresinde bulundurmak. (Firmanız sorumluluğundadır.)

İşlemlere başlanıldığında gerekli evrak ve işlemler konusunda daha detaylı bilgi verilecektir.

Not: kozmetik bildirimi işlemi sonunda Bakanlık tarafından herhangi bir izin/belge düzenlenmemektedir.

Kozmetik bildirimi için hizmet ücretimizi 0212 438 0476 Numaralı telefondan öğrenebilirsiniz.