Kosgeb Destekleri

Kosgeb Destekleri

 

Yurt içi fuar desteği

İşletmelerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alanlar içerisinden KOSGEB tarafından belirlenen yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılımlarına destek verilir.    

 -NET DESTEK TUTARI   30.000 TL-

 

Yurt dışı iş gezisi desteği

 İşletmelerin, uluslararası işbirliğini temin etmelerini veya artırmalarını sağlamak amacı ile organize edilen yurtdışı iş gezisi programlarına katılmalarına destek verilir.

NET DESTEK TUTARI   10.000 TL-

 

 

Tanıtım desteği

 

İşletmelerin; işletmelerini ve ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilir.

NET DESTEK TUTARI   15.000 TL-

 

Danışmanlık desteği

İşletmelerin; Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklarından Yararlanmak

Üzere Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları,

Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni

Teknik ve Teknolojiler, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine

Uygun Üretim ile Çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilir.

-NET DESTEK TUTARI   15.000 TL-

 

Belgelendirme desteği

İşletmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş

kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgelerine ilişkin giderlerine destek verilir.

-NET DESTEK TUTARI   10.000 TL-

 

 

Nitelikli eleman istihdam desteği

Bu destek, en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu yeni eleman

istihdamı için verilir.

İşletmeler belirtilen limitler dahilinde işin gereği olarak birden fazla nitelikli eleman

çalıştırılabilir, ancak desteğin üst limiti tamamlandığı tarihte KOSGEB desteği sona erer.

-NET DESTEK TUTARI   20.000 TL-

 

Test, analiz ve kalibrasyon desteği

İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda  akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet  giderlerine destek verilir.

-NET DESTEK TUTARI   20.000

 

Eğitim desteği

 

İşletmelerin Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları

Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar  ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında alacakları  eğitimlere destek verilir.

-NET DESTEK TUTARI   10.000 TL-

 

Bağımsız Denetim Desteği 

İşletmelerin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından bağımsız denetimleyetkilendirilen kuruluşlardan aldıkları bağımsız denetim hizmeti giderlerine bağımsız denetim raporunun olumlu ya da şartlı görüş içermesi durumunda destek verilir. Konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır.
NET DESTEK TUTARI   10.000 TL- 

 

Tasarım Desteği

İşletmelerin ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir. Ancak, ürüntasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması şarttır.

NET DESTEK TUTARI   15.000 TL- 

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

– Patent Belgesi

-Faydalı Model Belgesi

-Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi

-Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi

-Türk Patent Enstitüsü (TPE) muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleriiçin başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemeler ile marka vekili giderlerine destek verilir.

-NET DESTEK TUTARI   20.000 TL-