Kimyasal İlaçlarda MSDS (GBF) Formu Nasıl Hazırlanır?

Kimyasal İlaçlarda MSDS (GBF) Formu Nasıl Hazırlanır?

 

Ø    Kimyasal ilaçların Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) nasıl hazırlanır?

Günümüzde endüstride bir çok kimyasal yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapıları gereği çoğunlukla toksik, korozif ve kolay alev alabilmektedirler. Ancak risk taşıyan özellikleri ile kullanımı ve depolanmalarında alınması gereken önlemler bilindiğinde güvenli bir şekilde kullanılabilmektedirler. Kimyasal ya da genel bilinen adı ile Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (Material Safety Data Sheet) bir çok ülkede tehlikeli ya da potansiyel anlamda tehlike taşıyan maddelerin güvenli kullanımları ile ilgili gerekli bilgileri sağlamak için kullanılmaktadırlar. Bu nedenle MSDS çalışma ortamdaki kimyasal tehlike ve riskleri kontrol etmek amacı ile önemli bir rol oynamaktadır.
 Yine de MSDS'lerde sağlanan bilgiler yeterli ve doğru bir şekilde hazırlanmaz, etkin bir şekilde bilgi vermez ise kullanan kişilerin can güvenliği ve kullanılan alanların emniyetini sağlamak olan birincil görevlerini yerine getiremezler. Bu nedenle MSDS'lerin kendilerinden beklenen minimum güvenlik önlemlerini verebilmeleri istenir.